Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thu Hòa
Ngày gửi: 10h:05' 26-04-2015
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 615
Số lượt thích: 0 người
TIEÁT 15 – BAØI 11

TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
2
Thế nào là lãnh địa? Dời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa như thế nào?
Nguyên nhân và vai trò của thành thị trung đại?
Kiểm tra bài cũ:
3

Tiết 15 – Bài 11
TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI

1. Những cuộc phát kiến địa lý.

a) Nguyên nhân và điều kiện:
- Nguyeân nhaân vaø ñieàu kieän naøo daãn tôùi caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí?

4
a) Nguyn nhn, di?u ki?n:
- Sản xuất phát triển, nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng
Tiết 15 - Bài 11: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
1. Những cuộc phát kiến địa lý.

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
THỔ NHĨ KÌ
6
- Caàn tìm con ñöôøng môùi ñeå giao löu buoân baùn vôùi phöông Ñoâng
- Khoa học kỹ thuật tiến bộ : kỹ thuật đóng tàu, la bàn, bản đồ.
a) Nguyn nhn, di?u ki?n:
- Sản xuất phát triển, nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng
7
8
9
b. Các cuộc phát kiến địa lí l?n:
a. Nguyn nhn, di?u ki?n:
Tiết 15 - Bài 11: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
1. Những cuộc phát kiến địa lý.

10
HÀNH TRÌNH CỦA B. ĐI-A-XƠ - 1497

B.Đi-a-xơ
11

C.Cô-lôm-bô
12

Va-xcôđơ Ga-ma
ẤN ĐỘ
13

CHÂU Á
Ph.Ma-gien-lan
ẤN ĐỘ
14
b) Các cuộc phát kiến địa lí lớn :
- 1487 .Điaxơ đi vòng qua cực nam lục địa Châu Phi
- 1497 Vaxcô đa Gama đến bờ biển Tây Nam Ấn Độ
- 1492 Côlômbô tìm ra châu Mĩ
- 1519 - 1522 Magienlan đi vòng quanh thế giới bằng đường biển
c) Hệ quả :
? Em hãy cho biết những hệ quả của các cuộc phát kiến về địa lý ?
- Đem lại những hiểu biết về trái đất, những con đường mới, những dân tộc mới. Tăng cường giao lưu văn hoá giữa các châu lục
- Thúc đẩy quá trình khủng hoảng tan rã của QHSX phong kiến và sự ra đời của CNTB ở Châu Âu
- Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ
c- Hệ quả :
16
Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Dọc theo phía Nam của lục địa Châu Phi
Hướng Tây Nam
Hướng Tây
Vòng qua điểm cực của Nam Mỹ
Tới cực Nam Châu Phi đặt tên là mũi bão tố, sau gọi là Hảo Vọng
Đến được Caliut (Tây Nam Ấn Độ) rồi quay trở về
Ông là người đầu tiên phát hiện ra Châu Mỹ
Ông là người đầu tiên đi vòng quanh trái đất bằng đường biển
BT: Hãy hoàn thành những niên biểu về một số cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu theo mẫu
1492
1497
1480
- 1521
17
2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.
a) Quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy:
- Vốn:
- Nhân công:
Cướp bóc, lừa gạt, buôn bán, kể cả giết người
Tư sản dùng bạo lực tước tư liệu sản xuất, biến họ thành những người tay trắng đi làm thuê
18
TN&QT CHÂU ÂU
CƯỚP BÓC THUỘC ĐỊA
BUÔN BÁN NÔ LỆ
RÀO ĐẤT CƯỚP RUỘNG
NỀN SX TƯ BẢN
VỐN
NHÂN CÔNG
QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY NGUYÊN THỦY TBCN
19
b) Biểu hiện nảy sinh TBCN:
2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.
 Quan hệ SX TBCN được hình thành...
- Trong TCN:
- Trong nông nghiệp:
- Trong thương nghiệp:
Công trường thủ công thay thế cho phường hội. Hình thành quan hệ chủ - thợ.
hình thành các đồn điền, trang trại , nông dân biến thành công nhân nông nghiệp.
Các công ty thương mại thay thế cho phường hội
20
c) Sự chuyển biến xã hội:

- Thương nhân, chủ xưởng, chủ trang trại giàu có
 giai cấp Tư Sản – có thế lực kinh tế.
- Nhân công làm thuê giai cấp Vô Sản - bị bóc lột nặng nề.

 Giai cấp vô sản giai cấp tư sản.
> <
21
C. Khoa hoc kĩ thuật tiến bộ.
B. Cần tìm con đường mới để sang buôn bán với phương Đông
D. Cả ba đều đúng
A. Do kinh tế hàng hóa phát triển
Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí là?
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
22
Giai cấp tư sản Châu Âu đã dùng những biện pháp gì để tích lũy tư bản nguyên thủy?
A. Cướp bóc thuộc địa
B. Rào ruộng , cướp đất
C. Bần cùng hóa thợ thủ công nghèo
D. Cả ba đều đúng
23
Phường hội
Công trường thủ công
- Chưa có sự phân công lao
động, chuyên môn hóa sản xuất
So sánh sự khác nhau giữa công trường thủ công và phường hội ?
- Năng xuất thấp, sản phẩm ít. Giá thành cao
- Có sự phân công lao động và chuyên môn hóa sản xuất
- Năng xuất tăng, sản phẩm nhiều. Giá thành hạ
- Quan hệ giữa thợ cả thợ học việc
- Quan hệ giữa chủ và thợ ( bóc lột )
24
2
T H Ổ N H Ĩ K Ì
I N C A
T Â Y B A N N H A
V A X C Ô Đ A G A M A
M A G I E N L Ă N G
Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ
1
3
4
5
6
M
L
Ô
C
B
Ô
Ô

C Ô L Ô M B Ô
8
4
9
11
10
8
1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ.
2. Có 4 chữ cái: Đây là tên một nền văn minh ở châu Mỹ.
3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí.
4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ.
5. Có 10 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.
6. Có 8 chữ cái: Đây là tên nước đã khống chế con đường buôn bán tơ lụa.
25
TÓM TẮT BÀI HỌC
Mục bài
Nội dung cơ bản
1. Những cuộc phát kiến địa lí.
Nguyên nhân và điều kiện...
- Các cuộc phát kiến địa lí...
2. Sự nảy sinh CNTB ...
Quá trình tích lũy nguyên thủy TBCN...
- Sự xuất hiện QHSX TBCN...
26
Củng cố và bài tập

+ Những cuộc phát kiến lớn về địa lý (nguyên nhân & điều kiện, quá trình và ý nghĩa).
+ Những biểu hiện của nền kinh tế TBCN trong giai đoạn hậu kỳ trung đại.
+ Những thay đổi trong xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại.
+ Vẽ lược đồ các các cuộc phát kiến địa lí.
27
CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ VÀ CÁ C EM!
KÍNH CHÚC QUÝ VỊ VÀ CÁC EM MẠNH KHOẺ!

XIN CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI TRONG CÁC BÀI HỌC SAU!
 
Gửi ý kiến