Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Loan
Ngày gửi: 16h:19' 15-11-2018
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 358
Số lượt thích: 0 người
Bài 11.
TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI
NỘI DUNG CHÍNH
1
3
2
2. Phong trào văn hóa phục hưng.
3. Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân
1. Những cuộc phát kiến Địa lý
Bài 10: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Nguyên nhân của những cuộc phát kiến địa lý?
Bài 10: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Nguyên nhân và điều kiện:
Do con đường buôn bán qua phương Đông bị người Ảrập chiếm.
Điều kiện:
+ Kỹ thuật đóng tàu phát triển.
+ Khoa học kỹ thuật phát triển, la bàn, bản đồ, các học thuyết về địa lý.
1. Những cuộc phát kiến địa lý:
Hải đồ
Tranh vẽ tàu Caraven
La bàn
Thiết bị đo
thiên văn
Những Phát Kiến
Địa Lý
1. Những Cuộc Phát Kiến Địa Lý
Em hãy nêu những cuộc phát kiến địa lý tiêu biểu?
Vì sao Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những nước đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lý?
Có vị trí địa lý thuận lợi.
Có tầng lớp quý tộc thượng võ hiếu chiến.
Có những đội hạm thuyền mạnh.
Có nền kinh tế hàng hóa phát triển.
1487
1492
1519 - 1522
1497
C. Côlômbô
B. Điaxơ
Vaxcô đơ Gama
Ma – gien - lan
Đi đến cực nam C.Phi
Phát hiện ra châu Mỹ
Đến Calicút - Ân Độ
Đi vòng quanh thế giới
Những cuộc phát kiến địa lí lớn
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
BỒ
ĐÀO
NHA
Vịnh Ghi nê
1487
Hảo Vọng
B.Đi-a-xơ
QĐ. Canari
Đ.San sanvado
1492
TÂY
BAN
NHA
4

Mũi Hảo Vọng
1497
BỒ
ĐÀO
NHA
5
Vaxcô Đơ Gama
Ca-li-cut
1498
11-1519
PHILIPPIN
BRAXIN
1519
TÂY
BAN
NHA
13-2-1522
06-3-1521

Mũi
Hảo Vọng
6
Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý là gì?
1. Những Cuộc Phát Kiến Địa Lý
1. Những Cuộc Phát Kiến Địa Lý
Hệ quả của những cuộc phát kiến địa lý:
Hệ Quả
Đem lại hiểu biết mới về Trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới.
Thị trường thế giới được mở rộng
Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan
hệ phong kiến và sự ra đời của
chủ nghĩa.
Slaves Working in a
Brazilian Sugar Mill
1. Những Cuộc Phát Kiến Địa Lý
Bài 10: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
1. Những cuộc phát kiến địa lý:
2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở phương Tây (sgk)
3. Phong trào văn hóa phục hưng:
Bài 10: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Nguyên nhân dẫn đến phong trào văn hóa phục hưng?
Bài 10: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Những chuyển biến về kinh tế, xã hội đã dẫn đến một nền văn hóa mới ra đời.
Mục đích: Giai cấp tư sản phươngTây muốn khôi phục lại nền văn hóa Hy- La cổ đại
Nội dung:
+ Lên án xã hội phong kiến lạc hậu, cổ hủ
+ Đề cao tự do cá nhân, giá trị con người
- Tiêu biểu: Văn học Rabơle, Xetvantet. Sharkespear, Leoladovanxi
3. Phong trào văn hóa phục hưng:
Nêu những thành tựu chính của Văn hóa Phục hưng?
Thành Tựu:
Sự phát triển về văn học, hội họa.
Có những tiến bộ về khoa học – kỹ thuật.
Ra bơ le (Rabelais)
Gargantua
Đê-các-tơ (Descartes)
Lê-ô-na-đơ Vanh xi

Sếch - xpia:
Mona Lisa
Họa phẩm: Bữa ăn tối cuối cùng (Lê-ô-na đơ Vanh xi)
3. Văn Hóa Phục Hưng
Bài 10: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Ý nghĩa của phong trào văn hóa phục hưng?
Bài 10: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Ý nghĩa: Văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp vô sản
3. Phong trào văn hóa phục hưng:
Thế nào là văn hóa phục hưng?
Phục hưng lại tinh thần của văn hóa Hylạp – Rô ma và sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản?
Bài 10: TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
1. Những cuộc phát kiến địa lý:
2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở phương Tây (sgk)
3. Phong trào văn hóa phục hưng:
4. Cải cách tôn giáo và đấu tranh nông dân (sgk)

1487

1492


1495


1519

1497

Đi – a – xơ


Ph. Magien – lan


Vaxcô đơ gama


Cô lôm bô

Châu Mỹ


Cực Nam C.Phi


Ấn Độ

Vòng quanh
thế giới


Trung Quốc
Năm
Nhà PK
Điểm đến
C
B
A
CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Câu 2: Hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lý?

Làm nhiều chủ xưởng bị phá sản

B. Thúc đẩy quá trình sụp đổ của chế độ phong kiến
phương Tây
C. Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và
buôn bán nô lệ

D. Thúc đẩy công trường thủ công thay thế phường hội
S
Đ
S
S
* Hãy chọn 01 đáp án đúng nhất
11
0 10 20
Phát kiến địa lý đã đem lại cho thương nhân Châu Âu những nguyên liệu quý giá vô tận, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ mà chúng cướp được ở đâu?
A. Ấn Độ
B. Châu Á, châu Mỹ và châu Phi
C. Châu Phi.
D. Châu Mỹ
2
T H Ổ N H Ĩ K Ì
I N C A
T Â Y B A N N H A
V A X C Ô Đ A G A M A
M A G I E N L Ă N G
Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ
1
3
4
5
6
M
L
Ô
C
B
Ô
Ô

C Ô L Ô M B Ô
1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ.
2. Có 4 chữ cái: Đây là tên một nền văn minh ở châu Mỹ.
3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí.
4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ.
5. Có 10 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.
6. Có 8 chữ cái: Đây là tên nước đã khống chế con đường buôn bán tơ lụa.
 
Gửi ý kiến