Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đỗ huyền trang
Ngày gửi: 23h:20' 03-12-2021
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 445
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hà)
BAØI 11. TIEÁT 15

TÂY ÂU
THỜI HẬU KỲ
TRUNG ĐẠI
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
2
I. MỤC ĐÍCH.

1. Qua bài, giúp học sinh hiểu rõ được quá trình hình thành QHSX TBCN ở Tây Âu và các cuộc đấu tranh của các lực lượng XH tiến bộ vận động cho sự ra đời của PTSX TBCN.
2. Giúp học sinh hiểu được sự thay đổi giữa các PTSX trong lịch sử là một quy luật tất yếu...
3. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh và bước đầu hình thành khái niệm QHSX và PTSX TBCN...
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
3

TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Những cuộc phát kiến địa lý.
2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản.
3. Văn hoá phục hưng.
4. Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
4
1. Những cuộc phát kiến địa lý.
a. Nguyên nhân và điều kiện.
? Nguyeân nhaân vaø ñieàu kieän naøo daãn tôùi caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí?

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
( đóng được tàu lớn: tàu CA-RA-VEN;
Vẽ dược Hải đồ,...)
THỔ NHĨ KÌ
b. Nguyn nhn, di?u ki?n
- Sự phát triển kinh tế...;
- Tham vọng cướp bóc của cải ? phương Đông (Ấn Độ, Trung quốc...);
- Con đường buôn bán từ phương Đông sang phương Tây bị người Thổ Nhĩ Kì khống chế;
- Sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật


12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
6
ATLAT ĐỊA LÍ CỦA TÔ-LÊ-MÊ
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
7
b. Các cuộc phát kiến địa lí.
*B? Do Nha.
+ B. Di-a-xo ? d?n mui H?o v?ng (chu Phi) -1487.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
8
MŨI HẢO VỌNG
HÀNH TRÌNH CỦA B. ĐI-A-XƠ - 1497
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
9
? Theo dõi phim và đọc lại hành trình phát kiến địa lí của Vax-cô-đa-ga-ma.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
11
1. Những cuộc phát kiến địa lý.
* Bồ Đào Nha:
+ B. Đi-a-xơ,...  mũi Hảo vọng.
+ 1497, Vax-cô- Đa –Ga-ma  Ấn Độ.
? Theo dõi phim và đọc lại hành trình phát kiến địa lí của C. Cô-lôm-bô.12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
13
* Bồ Đào Nha:
+ Điaxơ  thám hiểm bờ biển Châu Phi.
+ 1497, Vax-cô – Đa- Ga-ma  Ấn Độ.
* Tây Ban Nha:
+ 1492, C. Cô-lôm-bô  Châu Mỹ… “Đông Ấn Độ”
? Theo dõi phim và đọc lại hành trình phát kiến địa lí của F.Ma-gien-lăng.


1. Những cuộc phát kiến địa lý.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
15
* Bồ Đào Nha:
+ Điaxơ  thám hiểm bờ biển Châu Phi.
+ 1497, Vax-cô – Đa- Ga-ma  Ấn Độ.
* Tây Ban Nha:
+ 1492, C. Cô-lôm-bô  Châu Mỹ… “Đông Ấn Độ”
+ 1519-1521, F. Ma-gien-lăng  vòng quanh thế giới...
1. Những cuộc phát kiến địa lý.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
18

?Ý NGHĨA
CỦA NHỮNG CUỘC
PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ ?

12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
19
1. Những cuộc phát kiến địa lý.
* Kết quả, ý nghĩa:
- Chứng minh trái đất có hình cầu tròn;
- Phát hiện ra những con đường mới, vùng đất và các dân tộc cũng như các nền văn minh mới.
- Mang về cho Quý tộc và Thương nhân Châu Âu một khối lượng của cải lớn và thị trường buôn bán rộng lớn.
- Đẩy nhanh quá trình tan rã của chế độ P.Kiến & thúc đẩy sự ra đời của CNTB ở Châu Âu.
- Hạn chế: Mở ra quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ...
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
20
2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.

* Quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản.
? Hãy nêu các biện pháp tích lũy nguyên thủy TB của Tư sản châu Âu?
@ Các em theo dõi sơ đồ sau.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
21
TN&QT CHÂU ÂU
CƯỚP BÓC THUỘC ĐỊA
BUÔN BÁN NÔ LỆ
RÀO ĐẤT CƯỚP RUỘNG
NỀN SX TƯ BẢN
VỐN
NHÂN CÔNG
QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY NGUYÊN THỦY TBCN
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
22
? CÁC EM
CÓ NHẬN XÉT GÌ
VỀ QUÁ TRÌNH
TÍCH LŨY NGUYÊN THUỶ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHÂU ÂU?
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
23
* Các hình thức kinh doanh TBCN.
+ Công trường thủ công:
- Quy mô lớn,
- Chuyên môn hóa, sx theo dây chuyền,
- Quan hệ: chủ - thợ,
+ Thương mại: xuất hiện các công ty thương mại lớn (các công ty Đông Ấn của Anh, Pháp,...)
+ Trong nông nghiệp: hình thành các đồn điền, trang trại TBCN.
 Quan hệ SX TBCN được hình thành...
2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
24

? CÙNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH QHSX
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI TÂY ÂU ĐÃ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO ?
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
25

*Sự chuyển biến xã hội.
- Thương nhân, chủ xưởng, chủ trang trại giàu có  giai cấp Tư Sản – có thế lực kinh tế;
- Nhân công làm thuê giai cấp Vô Sản - bị bóc lột nặng nề.
 Giai cấp vô sản > < giai cấp tư sản.
2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
26
***TÓM TẮT BÀI HỌC.
?Em hãy nêu tóm tắt những nội dung cơ bản của bài học này?
Mục bài
Nội dung cơ bản
1. Những cuộc phát kiến địa lí.
Nguuyên nhân và điều kiện...
- Các cuộc phát kiến địa lí...
2. Sự nảy sinh CNTB ...
Quá trình tích lũy nguyên thủy TBCN...
- Sự xuất hiện QHSX TBCN...
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
27
2
T H Ổ N H Ĩ K Ì
I N C A
T Â Y B A N N H A
V A X C Ô Đ A G A M A
M A G I E N L Ă N G
Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ
1
3
4
5
6
M
L
Ô
C
B
Ô
Ô

C Ô L Ô M B Ô
8
4
9
11
10
8
1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ.
2. Có 4 chữ cái: Đây là tên một nền văn minh ở châu Mỹ.
3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí.
4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ.
5. Có 10 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.
6. Có 8 chữ cái: Đây là tên nước đã khống chế con đường buôn bán tơ lụa.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
28
Củng cố và bài tập

+ Những cuộc phát kiến lớn về địa lý (nguyên nhân & điều kiện, quá trình và ý nghĩa).
+ Những biểu hiện của nền kinh tế TBCN trong giai đoạn hậu kỳ trung đại.
+ Những thay đổi trong xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại.
+ Vẽ lược đồ các các cuộc phát kiến địa lí.
12/3/2021 11:21:20 PM
Hoàng Sỹ Long
29
CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ VÀ CÁ C EM!
KÍNH CHÚC QUÝ VỊ VÀ CÁC EM MẠNH KHOẺ!

XIN CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI TRONG CÁC BÀI HỌC SAU!
 
Gửi ý kiến