Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Sỹ
Ngày gửi: 06h:25' 13-11-2014
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 903
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG BÀI HỌC
1. NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ
a. Nguyên nhân và điều kiện
b. Hành trình phát kiến địa lí
c. Hệ quả
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
a. Khái niệm văn hóa phục hưng
b. Hoàn cảnh ra đời
c. Thành tựu
d. Nội dung
e. ý nghĩa
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
a) Nguyên nhân và điều kiện
* Nguyên nhân:
- Nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng.
- Con đường giao lưu, buôn bán từ châu Âu sang Châu Á bị người Ả rập độc chiếm
* Điều kiện:
Khoa học kỹ thuật có những bước tiến quan trọng:
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
a) Nguyên nhân và điều kiện
* Nguyên nhân:
- Nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng.
- Con đường giao lưu, buôn bán từ châu Âu sang Châu Á bị
người Ả rập độc chiếm
* Điều kiện:
Khoa học kỹ thuật có những bước tiến quan trọng:
+ Các nhà hàng hải hiểu biết về đại dương, sử dụng la bàn…
+ Kỹ thuật đóng tàu có tiến bộ mới: có bánh lái, buồm lớn…
 Tiền đề dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Người Bồ Đào Nha
1492:Cô lôm bô
Người Tây Ban Nha
b. Các cuộc phát kiến địa lý
a. Nguyên nhân và điều kiện
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
1487
Đi a xơ
1497
Vaxcô
Đ.Gama
1519
Magien
lang
Hãy đóng vai là
các nhà phát
kiến địa lý kể lại
hành trình của mình

HS hoàn thành bảng nội dung sau:
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Những cuộc phát kiến địa lý
B.Đi-a-xơ
C.Cô-lôm-bô
Ph.Ma
- gien-lan
Va -xcô đơ
Ga-ma
Vòng qua cực Nam châu Phi, gọi là Mũi Hảo Vọng
Vượt Đại Tây Dương và
có công phát hiện ra Châu Mĩ.
Đến Ca-li-cut (Ấn Độ).
Đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.
1487
1492
1497
1519-
1522
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
1.NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ
b) Những cuộc phát kiến địa lí
c) Hệ quả
* Tích cực:
Hiểu biết mới về trái đất, con đường mới, dân tộc mới, tạo sự giao lưu văn hoá giữa các châu lục.
- Thương nghiệp phát triển, thị trường được mở rộng
Thúc đẩy sự tan rã của quan hệ phong kiến, tạo điều kiện cho CNTB ra đời.
* Hạn chế:
Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ
a) Nguyên nhân và điều kiện
Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
Theo em văn hóa phục hưng là gì?
a) Khái niệm "Văn hoá Phục hưng"
- Là trào lưu văn hóa nhằm khôi phục, phát huy giá trị, tinh hoa văn hóa xán lạn cổ đại HiLạp – Rôma đấu tranh xây dựng một nền văn hoá mới, đề cao cuộc sống con người.
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
a) Khái niệm
b) Nguyên nhân ra đời

Phong trào văn hóa phục hưng ra đời trong hoàn cảnh nào?
+ Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế, song chưa có địa vị về xã hội tương ứng.

+ Chế độ phong kiến, giáo lí đạo Ki-tô kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.
Giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Quê hương: Từ Italia lan nhanh sang Tây Âu
ITALIA


a) Khái niệm
b) Hoàn cảnh ra đời
c) Thành tựu
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
+ Khoa học - kĩ thuật: Tiến bộ vượt bậc về y học, toán học.
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Ra-bơ-le (1494-1553) tác phẩm Lọ nước thần
Ông dùng tiếng cười giễu cợt, lên án bọn giáo sĩ, đả kích bọn vua chúa tham lam độc ác.
ĐỀ-CÁC-TƠ (1596-1650) nhà toán học và triết học phủ nhận uy quyền của Giáo hội
c) Thành tựu
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
+ Khoa học - kĩ thuật: Tiến bộ vượt bậc về y học, toán học.
+ Văn học - nghệ thuật: Phát triển phong phú với những tài năng như Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Sếch-xpia.
Lêôna đơ Vanhxi
Bức họa “La-giô-công”
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
Vở kịch Roméo và Juliet của Sếch-xpia
đề cao nhân bản và tự do cá nhân
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
d) Nội dung
+ Lên án Giáo hội Ki-tô và tấn công vào trật tự xã hội phong kiến.
+ Đề cao giá trị con người, xây dựng thế giới quan tiến bộ.
+ Đòi tự do cá nhân
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
a) Khái niệm
b) Hoàn cảnh ra đời
c) Thành tựu
d) Nội dung
c) Ý nghĩa

+ Đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng chống lại giai cấp phong kiến lỗi thời.
+ Cổ vũ và mở đường cho văn hoá châu Âu phát triển hơn.
3. PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG
Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
2. Bài tập củng cố
Câu 1: Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý là:
A. Tìm ra vùng đất mới ở châu Phi, châu Á
B. Nhu cầuvề nguyên liệu, vàng bạc, thị trường tăng; Cần tìm con đường giao lưu, buôn bán giữa phương Đông và phương Tây.
C. Nhu cầu tìm nguyên liệu, vàng bạc, thị trường ở châu Mỹ.
D. Câu A và B đúng
Câu 2: Quê hương của phong trào văn hóa phục hưng bắt đầu từ nước nào?

A. Pháp

B. Tây Ban nha

C.Anh

D. I-Ta-Li-a

 
Gửi ý kiến