Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Tế bào nhân thực

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tống Khánh Linh
Ngày gửi: 09h:03' 25-06-2015
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 609
Số lượt thích: 1 người (Lê Hồng Phương)
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo
dự giờ thao giảng
lớp 10A
GV : Tr?n Th? Luu H?ng
GV:Trần Thị Lưu Hồng
Trung tâm KTTH – HN Tỉnh Phú Thọ
Giải ô chữ
V

N
H

Y
P
É
P
T
I
Đ
Ô
G
L
I
C
A
N
M
À
N
G
S
I
N
H
C
H

T
R
I
B
Ô
X
Ô
M
M
À
N
G
1
2
3
4
5
Kiểm tra bài cũ
Tiết 10 - Bài 8
TẾ BÀO NHÂN THỰC
SO SÁNH TẾ BÀO NHÂN SƠ VÀ TẾ BÀO NHÂN THỰC
TẾ BÀO NHÂN THỰC
TẾ BÀO NHÂN SƠ
A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC
TB thực vật khác TB động vật đặc trưng ở thành phần nào?
Màng sinh chất
B. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC
I. NHÂN TẾ BÀO
1. Cấu trúc
Vị trí , hình dạng , cấu tạo nhân tế bào ?
Nòi A
Nòi B
Ếch con?
Con ếch con mang đặc điểm của loài nào?
Thí nghiệm này chứng minh điều gì vê nhân TB?
Nhân tế bào có chức năng gì?
I. NHÂN TẾ BÀO
2. Chức năng
II. Lưới nội chất
? Sự khác nhau giữa 2 loại lưới nội chất
-Là hệ thống xoang
dẹt.
- Có đính các hạt riboxom
-Là hệ thống xoang
hình ống
-Có đính nhiều
loại enzim
không có riboxom
Tổng hợp protein
Tổng hợp lipit ,
chuyển hoá đường
phân huỷ chất độc hại
Cấu trúc của Ribôxôm
Hạt lớn
Hạt bé
III. Riboxom
IV. BỘ MÁY GÔNGI
Mô tả cấu trúc của bộ máy Gôngi?
Câu 1: Đặc điểm nào sau đây của TB nhân thực khác với TB nhân sơ?
A. Có màng sinh chất
B. Có bộ máy gôngi và lưới nội chất
C. Có màng nhân
D. Câu B và C đều đúng
CỦNG CỐ
Câu 2:Tìm c¸c bµo quan t­¬ng øng víi chøc năng cña nã
1
c
2.
g
3.
d
4
e
Câu 3: TB nào có LNC hạt phát triển mạnh nhất?
A.TB hồng cầu B.TB bạch cầu
C. TB biểu bì D.TB cơ
Câu 4: TB nào có LNC trơn phát triển mạnh nhất?
TB hồng cầu B. TB cơ
C. TB gan D. TB biểu bì
Câu 5: Cấu tạo bộ máy Gôngi bao gồm:
Các thể hình cầu có màng kép bao bọc
Các cấu trúc dạng hạt tập hợp lại
Các túi màng dẹt xếp chồng lên nhau và tách biệt nhau
Các ống rãnh xếp chồng lên nhau và thông với nhau.
Câu 6 : Ph©n biÖt tÕ bµo nh©n s¬ vµ tÕ bµo nh©n thùc
Tế bào nhân sơ:
Kích thước nhỏ, tỉ lệ S/V lớn.
Cấu taọ đơn giản:
+ Nhân chưa có màng bao bọc, chỉ chứa ADN dạng vòng.
+ TBC không có hệ thống lưới nội chất.

+ Trong TBC không có các bào quan có màng bao bọc
Tế bào nhân thực:
Kích thước lớn, tỉ lệ S/V nhỏ.
Cấu tạo phức tạp:
+ Nhân có màng bao bọc, chứa chất nhiễm sắc.
+ TBC có hệ thống lưới nội chất chia tế bào thành các xoang riêng biệt
+ Trong TBC có các bào quan có màng bao bọc
Học bài và trả lời câu hỏi SGK
Đọc và chuẩn bị bài 9-10
The end
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
 
Gửi ý kiến