Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Minh Phương
Ngày gửi: 01h:31' 12-09-2018
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
buffalo /ˈbʌfələʊ/ (n): con trâu
plough /plaʊ/ (n, v): cái cày, cày
gather /ˈɡæðə(r)/ (v): gặt, thu hoạch
crop /krɒp/ (n): vụ mùa
journey /ˈdʒɜːni/(n) : chuyến đi, hành trình
paddy filed /ˈpædi -faɪl/ : cánh đồng lúa
bamboo /ˌbæmˈbuː/ (n): tre
forest /ˈfɒrɪst/ (n): rừng
highway /ˈhaɪweɪ/ (n): xa lộ
banyan tree /ˈbænjən - triː /: cây đa
shrine /ʃraɪn/ (n): cái miếu
hero /ˈhɪərəʊ/ (n): anh hùng
hero /ˈhɪərəʊ/ (n): anh hùng
riverbank /ˈrɪvəbæŋk/ (n): bờ sông
Review the new words
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác