Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 07. Television. Lesson 2. A closer look 1

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://soanbai.violet.vn
Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:01' 03-09-2015
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 975
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
Unit 07. Television Lesson 2. A closer look 1 * INTRODUCE
1. Objectives:
Objectives * By the end of the lesson, ss will be able to: - Pronouce correctly the sounds / θ / and / ð / in isolation and in context; Practise some words about TV programme. - Improve their listening skill, wrting skill and pronunciation. 2. Play game: Jumped word:
Play game: Jumped word
I. VOCABULARY
* Teaching vocabulary:
* Teaching vocabulary MC : Người dẫn chương trình viewer : Khán giả truyền hình weatherman : Người dẫn chương trình dự báo thời tiết newsreader : Người đọc bản tin thời sự Remote control : Cái điều khiển từ xa Checking vocab: Matching :
Checking vocab: Matching
Người dẫn chương trình
Khán giả truyền hình
Người dẫn chương trình dự báo thời tiết
Người đọc bản tin thời sự
Cái điều khiển từ xa
1. Write words/phrases in the box under the pictures:
1. Write the words/phrases in the box under the pictures 1. ____________ 2. ____________ 3. ____________ 4. ____________ 5. ____________ 6. ____________ Suggestion: Write the words under the picture:
Suggestion: Write the words under the picture
2. Choose the word from the box for each description below:

2. Choose the word from the box for each description below 3. Game :
3. Game: What is it? Divide the class into 4-5 groups. Each group chose two words from the list below and work out a description for each word. The groups take turns reading the description aloud. The other groups try to guess what word it is. The group with the most correct answers wins. Words Suggested structure for description newreader, weatherman, comedian, TV screen, sports programme, animals programme, TV schedule A person who ___________. A programme which ______. It ______________________. II. PRONUNCIATION
/ θ / and / ð / :

/ θ / and / ð /

4. Listen and repeat the words:
/ θ / / ð / there 4. Listen and repeat the words [ðeə] thanksgiving [`θæηks,giviη] anything [`eniθiη] them [ðem] weatherman [`weðəmæn] both [bouθ] theatre [`θiətə] earth [ə:θ] feather [`feðə] neither [ `ni:ðə] than [ðən] through [θru:] 5. Which words in 4 have /θ/ and which have /ð/? Listen again and write them in the correct column.:
5. Which words in 4 have /θ/ and which have /ð/? Listen again and write them in the correct column. there Thanksgiving Anything Them Weatherman both theatre earth feather neither than through / ð / / θ / * Read the words:
there Thanksgiving Anything Them Weatherman both theatre earth feather neither than through / ð / / θ / * Read the words III. PRODUCTION
6. Tongue Twister:
6. Tongue Twister Take turn read the sentence quickly and correctly “The thirty-three thieves are thinking of how to get through the security.” * HOMEWORK
1. Home work:
Homework - Learn by heart all the new words. - Do Ex A1,2 P4, B1,2 P5 (WB) - Prepare for the next lesson: Unit 7: Closer look 2. 2. The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓