Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Television. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đình Hùng
Ngày gửi: 14h:24' 15-01-2018
Dung lượng: 796.6 KB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
Welcome to English Class 6
Let’s learn English !
Unit 7
TELEVISION
Duc Chanh Secondary School
Teacher: Vũ Đình Hùng
Write the programmes that you know
PLAY A GAME
e
Unit 7:
TELEVISION
( A CLOSER LOOK 1)
Unit 7 : TELEVISION ( A CLOSER LOOK 1 )
+ Vocabulary:
1. Write the words/phrases in the box under the pictures.
MC
viewer
TV schedule
weatherman
newsreader
remote control
newsreader
TV schedule
MC
viewer
remote control
weatherman
Unit 7 : TELEVISION ( A CLOSER LOOK 1 )
2. Choose a word from the box for each description below.
______ : A man on a television or radio programme who
gives a weather forecast.
______ : Someone who reads out the reports on a television
or radio news programme.
3. ______ : We use it to change the channel from a distance.
4. ______ : A person who announces for a TV event.
5. ______ : It is a button on the TV to change the volume.
6. ______ : A person who watches TV.
Volume button - MC - remote control
weatherman - TV viewer - newsreader
weatherman
newsreader
MC
remote control
Volume button
TV viewer
Unit 7 : TELEVISION ( A CLOSER LOOK 1 )
3. Game:
What is it?
Example:
A person who reads out the reports on television or radio news programme
- newsreader
Unit 7 : TELEVISION ( A CLOSER LOOK 1 )
Pronunciation
/θ/ and /d/
4. Listen and repeat the words.
there Thanksgiving anything
them weatherman both
Theatre earth feather
Neither than through
5. Which words in 4 have /θ/ and which have / d /? Listen again and write them in the correct column.
/θ/
theatre, Thanksgiving, earth, anything, both, through
Unit 7 : TELEVISION ( A CLOSER LOOK 1 )
6. Tongue Twister.
Take turns reading the sentence quickly and correctly.
- The thirty-three thieves are thinking of how to get through the security.
Homework
Learn by heart the new words
Do exercise in workbook
Prepare for the next lesson – A closer look 2
Unit 7 : TELEVISION ( A CLOSER LOOK 1 )
 
Gửi ý kiến