Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Television. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Jesca Jones
Ngày gửi: 02h:33' 28-12-2015
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 777
Số lượt thích: 0 người
WELCOME
Around the World
TV CHANNEL
?
Unit 7. TELEVISION
Lesson 5. Skills 1
Animals
Sports
Game show
Science
Comedy
The schedule for Around the World
Unit 7. TELEVISION
Lesson 5. Skills 1
I. Vocabulary:
- journey (n)
- Jupiter (n)
- skating rink (n)
- content (n)
- planet (n)
: chuyến đi
: sao Mộc
: sân trượt patin
: nội dung
: hành tinh
Unit 7. TELEVISION
Lesson 5. Skills 1
I. Vocabulary:
- journey (n)
- Jupiter (n)
- skating rink (n)
- content (n)
- planet (n)
: chuyến đi
: sao Mộc
: sân trượt patin
: nội dung
: hành tinh
II. Answer the questions
FA
VO
TE
TV
GRA
Lucky number
Lucky number
RI
MME
PRO
1
2
4
5
7
3
8
6
1. What is the event in the Sports programme today?
Wheelbarrow Races
2. What’s the name of the comedy?
The Parrot Instructor
3. Can we watch a game show
after ten o’clock?
Yes, we can.
4. What is the content of the Animals programme?
A documentary about the colourful living world in the Pacific
5. Is Jupiter the name of a science programme?
No, it isn’t.
Choose the best programme
III. Speaking
the name of the programme
the channel it is on
the content of the programme
the reason you like it
the name of the programme
the channel it is on
the content of the programme
the reason you like it
Animals: Life in the Water
Around the World
A documentary about the colourful living world in the Pacific
Exciting and love the fish
III. Speaking: My favorite programme
1. The name of the programme.
2. The channel it is on.
3. The content of the programme.
4. The reason you like.
Home work
Learn by heart the vocabulary
Do exercise D. Reading in workbook- page 7
Write about your favorite programme
Prepare new lesson:
Unit 7. Lesson 6. Skills 2
Animals
Comedy
Sports
Game show
Science
Choose the best programme
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓