Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 16. Thân to ra do đâu ?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Thu Phương
Ngày gửi: 15h:03' 21-11-2014
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thõn non cú c?u t?o g?m m?y ph?n. Nờu ch?c nang c?a chỳng?

Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
Cây được mệnh danh là to nhất
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
Thân trưởng thành cấu tạo gồm những thành phần nào? (chỉ trên tranh).
Vỏ (biểu bì)
Thịt vỏ
Mạch rây
Mạch gỗ
Ruột
Tầng sinh vỏ
Tầng sinh trụ
Hình 16.1: Sơ đồ cắt ngang của thân trưởng thành
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
Quan sát tranh , tìm điểm khác biệt cơ bản của thân trưởng thành và thân non?
Vỏ (biểu bì)
Thịt vỏ
Mạch rây
Mạch gỗ
Ruột
Tầng sinh vỏ
Tầng sinh trụ
- Có tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ.
- Có tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
(Trên hình vẽ là hai vòng màu vàng)
Hãy dự đoán nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được?
(Vỏ ? Trụ giữa ? Cả vỏ và trụ giữa?).
Cấu tạo trong thân non
Cấu tạo trong thân trưởng thành
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
Thảo Luận: (3phút)
-Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào?
-Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ?
-Thân cây to ra do đâu ?
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
Khi bóc vỏ cây, bộ phận nào đã bị bóc theo vỏ?
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
2.Vòng gỗ hằng năm:
-Hằng năm, cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây.
Hình 16.3: Vòng gỗ hằng năm
Vòng gỗ hằng năm
-Vì sao vòng gỗ hằng năm lại có màu sáng hoặc màu sẫm? - Làm thế nào để biết tuổi của cây?

Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
2.Vòng gỗ hằng năm:
-Hằng năm, cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây.
3.Dác và ròng:
+Ròng (lớp gỗ màu thẫm) gồm những tế bào chết, vách dày, chức năng nâng đỡ cây
-Thân cây gỗ lâu năm có dác và ròng:
+Dác (lớp màu sáng) gồm những tế bào mạch gỗ, chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
Quan sát một đoạn thân cây gỗ già bị cưa ngang ta thấy có mấy miền gỗ ?
Tìm điểm khác nhau cơ bản giữa dác và ròng?
(Gợi ý : Tìm hiểu các đặc điểm màu sắc,vị trí, cấu tạo , chức năng)
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
2.Vòng gỗ hằng năm:
-Hằng năm, cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây.
3.Dác và ròng:
+Ròng (lớp gỗ màu thẫm) gồm những tế bào chết, vách dày, chức năng nâng đỡ cây
-Thân cây gỗ lâu năm có dác và ròng:
+Dác (lớp màu sáng) gồm những tế bào mạch gỗ, chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
-Khi làm cột nhà, làm trụ cầu, tà vẹt người ta sử dụng phần nào của gỗ? Vì sao?
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
2.Vòng gỗ hằng năm:
-Hằng năm, cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây.
3.Dác và ròng:
+Ròng (lớp gỗ màu thẫm) gồm những tế bào chết, vách dày, chức năng nâng đỡ cây
-Thân cây gỗ lâu năm có dác và ròng:
+Dác (lớp màu sáng) gồm những tế bào mạch gỗ, chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
2.Vòng gỗ hằng năm:
-Hằng năm, cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây.
3.Dác và ròng:
+Ròng (lớp gỗ màu thẫm) gồm những tế bào chết, vách dày, chức năng nâng đỡ cây
-Thân cây gỗ lâu năm có dác và ròng:
+Dác (lớp màu sáng) gồm những tế bào mạch gỗ, chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
2.Vòng gỗ hằng năm:
-Hằng năm, cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây.
3.Dác và ròng:
+Ròng (lớp gỗ màu thẫm) gồm những tế bào chết, vách dày, chức năng nâng đỡ cây
-Thân cây gỗ lâu năm có dác và ròng:
+Dác (lớp màu sáng) gồm những tế bào mạch gỗ, chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
2.Vòng gỗ hằng năm:
-Hằng năm, cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây.
3.Dác và ròng:
+Ròng (lớp gỗ màu thẫm) gồm những tế bào chết, vách dày, chức năng nâng đỡ cây
-Thân cây gỗ lâu năm có dác và ròng:
+Dác (lớp màu sáng) gồm những tế bào mạch gỗ, chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
2.Vòng gỗ hằng năm:
-Hằng năm, cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây.
3.Dác và ròng:
+Ròng (lớp gỗ màu thẫm) gồm những tế bào chết, vách dày, chức năng nâng đỡ cây
-Thân cây gỗ lâu năm có dác và ròng:
+Dác (lớp màu sáng) gồm những tế bào mạch gỗ, chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
1
2
3
4
5
6
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Tiết 16: THÂN TO RA DO ĐÂU?
1.Tầng phát sinh:
-Thân to ra do sự phân chia các tế bào của mô phân sinh: tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
+Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ
+Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.
2.Vòng gỗ hằng năm:
-Hằng năm, cây sinh ra các vòng gỗ, đếm số vòng gỗ có thể xác định tuổi của cây.
3.Dác và ròng:
+Ròng (lớp gỗ màu thẫm) gồm những tế bào chết, vách dày, chức năng nâng đỡ cây
-Thân cây gỗ lâu năm có dác và ròng:
+Dác (lớp màu sáng) gồm những tế bào mạch gỗ, chức năng vận chuyển nước và muối khoáng
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài ,trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK/52
-Đọc mục“Em có biết”.
-Chuẩn bị bài mới “Vận chuyển các chất trong thân”.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Chúc Quý Thầy Cô Dồi Dào Sức Khỏe
 
Gửi ý kiến