Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Mạnh Thắng
Ngày gửi: 09h:07' 24-11-2012
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng
Các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh
tiết:20
Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình
Trường THPT LÊ Quý ĐÔN -THàNH PHố- THáI BìNH
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Lớn
PHƯơng trình Quy về phương trình BậC nhất ,bậc hai
ĐạI Số10 BAN CƠ BảN
Phương trình quy về phương TRìNH BậC NHấT Và BậC 2
KIểM TRA KIếN THứC Cũ
So sánh
Câu hỏi 2:
+ Nêu điều kiện xác định của
+ Để khử có những cách nào ?
Câu hỏi 1: Nêu định nghĩa giá trị tuyệt đối và nêu cách khử dấu giá trị tuyệt đối
Trả lời
câu 1:
Để khử dấu giá trị tuyệt đối
+ Sử dụng định nghĩa
+ Bình phương
câu 2:
Xác định ? A ? 0
+ Để khử - Bình phương
- Đặt = t
Phương trình quy về phương TRìNH BậC NHấT Và BậC 2
1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
Cách giải
+ Nếu 3x-2 ? 0 ?
thì phương trình (1) trở thành
3x-2 = 2x + 3
Từ đó => x = 5
Kết hợp điều kiện
=> x= 5 là nghiệm phương trình
Cách 1:
+NÕu 3x -2<0 
Thì phương trình (1) trở thành
-3x+2 = 2x + 3
Từ đó phương trình có nghiệm
Kết hợp điều kiện
là nghiệm của phương trình
Kết luận: Vậy phương trình đã cho có nghiệm
Phương trình quy về phương TRìNH BậC NHấT Và BậC 2
1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
Cách 2:
Bình phương 2 vế của phương trình (1) ta được
PT (2) có nghiệm
Thử lại ta thấy thoả mãn
Kết luận: Vậy PT đã cho có nghiệm
Phương trình quy về phương TRìNH BậC NHấT Và BậC 2
1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
Từ bài toán trên hãy nêu cách giải bài toán tổng quát ?
*B×nh Ph­¬ng 2 vÕ
Ta có thể giải phương trình tổng quát bằng phương pháp tương đương
*Sử Dụng Định Nghĩa
Phương trình quy về phương TRìNH BậC NHấT Và BậC 2
1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
Ví dụ: Giải phương trình
Cách giải
Điều kiện xác định
Bình phương 2 vế của (I) ta được
(I) => 5x+6 = x2 -12x+36
=> x2-17x+30 = 0 (II)
Phương trình (II) có 2 hai nghiệm
Cả 2 nghiệm thoả mãn điều kiện, thay vào kiểm tra ta có x= 15 thoả mãn PT
Kết luận: Vậy phương trình đã cho có nghiệm x=15
Phương trình quy về phương TRìNH BậC NHấT Và BậC 2
2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
Câu hỏi : Từ phương trình trên hãy nêu cách giải phương trình tổng quát
Bước 4: So sánh điều kiện thử lại nghiệm kết luận
*Tổng quát ta có thể giải phương trình trên bằng phương pháp tương đương
Bước 1: Đặt điều kiện xác định.
Bước 2: Bình phương => PT hệ quả bậc 2.
Bước 3: Giải phương trình bậc 2.
Phương trình quy về phương TRìNH BậC NHấT Và BậC 2
Bằng phương pháp tương đương hãy giải phương trình
Vậy phương trình đã cho có nghiệm x= 15
Phương trình quy về phương TRìNH BậC NHấT Và BậC 2
2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối
Củng cố:
Phương pháp tương đương giải phương trình chứa dấu trị tuyệt đối
Các bước giải phương trình chứa căn thức
Bước 1: Đặt điều kiện xác định.
Bước 2: Bình phương => PT hệ quả bậc 2.
Bước 3: Giải phương trình bậc 2.
Bước 4: So sánh điều kiện thử lại nghiệm kết luận
Phương pháp tương đương
ÔN TậP CHƯƠng2: HàM Số BậC NHấT Và BậC HAI
BàI TÂP Về Nhà
GiảI các Phương trình sau
Bài Tập về nhà: 6; 7 ,8 (SGK)
9,10,11 (SBT)
Chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo
Cùng toàn thể các em học sinh lớp 10a14
Buổi học dến đây là kết thúc cảm ơn sự theo dỏi của quý thầy cô cùng toàn thể các em
 
Gửi ý kiến