Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 12. Sports and pastimes

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Lan Phương
Ngày gửi: 14h:15' 21-10-2019
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 180
Số lượt thích: 0 người
TO OUR CLASS!
* Crossword puzzle:
S
W
I
M
S
K
I
P
J
O
G
A
E
R
O
B
I
C
S
T
E
N
N
I
S
S
O
C
C
E
R
1
2
3
4
5
6
Unit 12: Sports & Pastimes
Lesson 2: Which sports do you play?
Period 73: A3,4,5 – p125-126
Tuesday, March 5th, 2013
Match the picture with the right word
1 - f
2 - d
3 - a
4 - b
5 - c
6 - e
I play soccer.
Which sports do you play?
I/ A3: Listen and repeat:
Which sports do you play ?
I play soccer.
I swim.
I skip.
I jog.
I play table tennis.
I do aerobics.
I do aerobics
I skip
I jog
Which sports do you play?
I play table tennis
I swim
I play soccer
Practice:
S1 : Which sports do you play?
S2 : I ……..
Practice:
S1 : Which sports do you play?
S2 : I ……..
EX:
b. Which sports does he/she play?
- He/She plays soccer.
a. Which sports do you play?
- I play soccer
=>Which sports + do/does + s + play?
S + V/ V(s/es)
=>Để hỏi ai đó chơi môn thể thao nào?
* Form:
Listen:
1. Lan swims, does aerobics and plays ____________ .
a. volleyball
2. Nam plays soccer, he _________ and plays table tennis.
b. swims
b. badminton
a. jogs
II/ A4: Read
Lan likes sports. She swims, she does aerobics and she plays badminton.
Nam likes sports, too. He plays soccer, he jogs and he plays table tennis.
B/ Answer the questions:
a. Which sports does Lan play ?
b. Does Lan play table tennis ?
c. Which sports does Nam play ?
d. Does Nam play table tennis ?
=>
=>
=>
=>
Lucky number:
1
4
2
5
3
6
a. Which sports does Lan play ?
b. Does Lan play table tennis ?
c. Which sports does Nam play ?
d. Does Nam play table tennis ?
 She swims, does aerobics and plays badminton.
 No, she doesn’t.
 He plays soccer, jogs and plays table tennis.
 Yes, he does.
Lucky number
Lucky number
Lan likes sports. She …
Nam likes sports. He …
Which sports does Nam play ?
 He jogs.
III/ A5:
a/ Ask your partners:
Which sports do you play ?
Name
Sports
Nga
badminton
-
-
- Nga plays badminton.
b/ Write the sports you play :
Begin:

I play soccer. I ……
Rewrite the sports your friends play.
(3  5 sentences).
Rewrite the sports you play.
( 3  5 sentences)
Prepare Unit 12 lesson 3: B1,2,3
New words: (to) go the movies.
(to) go fishing.
Homework:
 
Gửi ý kiến