Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Khánh
Ngày gửi: 04h:59' 13-09-2021
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 1373
Số lượt thích: 0 người
Temple of Literature
the Imperial Academy (Ha noi, Viet Nam)
Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY
IN VIETNAM
LESSON 1: GETTING STARTED
Making arrangements for a trip
History (n)
→ historic (adj)
→ historical (adj)
Có tính chất lịch sử, được ghi vào lịch sử
Thuộc lịch sử, có liên quan đến lịch sử
- Temple of Literature (n): văn miếu
- Imperial academy (n): Quốc Tử Giám
- Contain (v): Chứa đựng
- historic (adj):
- historical (adj):
Có tính chất lịch sử, được ghi vào lịch sử
Thuộc lịch sử, có liên quan đến lịch sử
They are talking about making arrangements for a trip .
Mai’s mum: What are you doing, Mai?
Mai: I’m preparing for a trip to the Temple of Literature and the Imperial Acadamy.
Mai’s mum: Oh, I see. You know that it’s a famous historic and cultural place.
Mai: Of course, Mum.
Mai’s mum: Did you know that it was started in the 11th century? The Imperial Academy is considered the first university in Vietnam.
Mai: Yeah, we learned about that in school. Mum, this is the list of the things I plan to take with me.
Mai’s mum: Let me have a look. You definitely don’t need an umbrella. It’s winter and there’s not much rain.
Mai: Will it be cold?
Mai’s mum: Yes, it’s a good idea to take warm clothes.
Mai: I see.
Mai’s mum: The Temple of Literature is a beautiful place. It’s surrounded by trees and contains many interesting things. You’d better take the camera.
Mai: I will, Mum
a. Answer the questions
What is Mai going to visit?


What is the Imperial Academy?


When was it founded?


4. Where is it located?


5. Why is Mai going to take warm clothes?

She is going to visit The Temple of Literature -The Imperial Academy.

It’s the first university in Viet Nam.
About one thousand years ago/ in the 11th century.
It is in the centre of Hanoi.
Because it will be cold.
b. Read the conversation again. Complete the table.
Warm clothes –
because it will be cold
The camera – because it contains
many interesting things so she can take photos.
An umbrella – because it is
winter and there
is not much rain
2. Imagine that you are going to take a trip to a temple or a pagoda
Example:
I’d like to take warm clothes because it’ll be cold.
b. Tell three items you would like to take
with you to the trip and explain why.
Ex2 – c. Work in pairs. Give advice to your partner about what to take and what not to take on the trip. Give reasons
Example:
A: I want to take a trip to Sa Pa.
B: You’d better take warm clothes
because it’s cold.
Give advice- reasons:
You’d better take __________ because__________.
It’s a good idea to take _________because________.
You won’t need ___________because____________.
It’s not necessary to take___________becaus_________.
Making arrangements for the trip to Huong pagoda
Where to go?
When to go?
Who to go with?
How to get there?
What to take?
What to do?
A: Where will we go?
B: We will go to Huong pagoda.
A: When will we go?
B: we will go this Sunday.
A: Who will we go with?
B: We will go with our classmates.
A: How will we get there?
B: By bus.
A: What will we take?
B: We will take a camera, some food, bottled water and caps.
A: What will we do?
B: We will visit around the pagoda,
take photos and pray for good things.
Give advice- reasons:
You’d better take __________ because__________.
It’s a good idea to take _________because________.
You won’t need ___________because____________.
It’s not necessary to take___________becaus_________.
I’m going to take some photos with my …
What are you going to do for a trip?
CAMERA
CHECK
HINT
I’m going to rest in my …
TENT
CHECK
What are you going to do for a trip?
HINT
I’m going to find the way to the lake with my …

COMPASS
CHECK
What are you going to do for a trip?
HINT
I’m going to illuminate the way at night with my …

TORCH
CHECK
What are you going to do for a trip?
HINT
I’m going to light the fire with …

MATCHES
CHECK
What are you going to do for a trip?
HINT
I’m going to drink …

Bottled water
CHECK
What are you going to do at the camp?
HINT
I’m going to be wrapped in my …

blanket
CHECK
What are you going to do at the camp?
HINT
I’m going to take................… because I will be able to be hungry.

food
CHECK
What are you going to do at the camp?
HINT
Making arrangements for the trip to Huong pagoda
Where to go?
When to go?
Who to go with?
How to get there?
What to take?
What to do?
A: Where will we go?
B: We’ll go to Huong Pagoda.
 
Gửi ý kiến