Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi vũ như quỳnh
Ngày gửi: 05h:33' 15-12-2020
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
Unit 5 Vietnames food and drink.
Lesson 2 Acloser look 1.
Minh Thanh lower secondary School
By: Nguyen Thi Thu Hoan
Look and say!
1
2
4
5
6
3
WHAT ARE THESE?
VIETNAMESE FOOD AND DRINK
7
UNIT 5. VETNAMESE FOOD AND DRINK
Lesson 2. A closer look 1
VOCABULARY
beat (v) đánh trộn, khuấy
heat (v) làm nóng
pour (v) rót, đổ
fold (v) gấp
Omelette (n) trứng tráng
pancake (n) bánh kếp
UNIT 5. VETNAMESE FOOD AND DRINK
Lesson 2. A closer look 1
Look and say again
beat (v)
heat (v)
pour (v)
fold (v)
Omelette (n)
Pancake (n)
VOCABULARY
1. Look at the pictures and complete the instructions with the verbs in the box
1. _______ the eggs together with salt and pepper.
2. _______ the frying pan over a high heat and add cooking oil.
3. _______ the egg mixture into the pan.
4. _______ the omelette in half.
5. _______ with some vegetables.
Beat
Heat
Pour
Fold
Serve
2. Put the words in the correct order to make sentences. Then reorder the sentences to give the instructions on how to make a pancake.
together/ Beat the eggs/ with sugar, flour and milk/.

at a time/into the pan/ Pour ¼ cup of the mixture/.

over/a medium heat/ Heat the oil/ in a frying pan/.

until/ golden/ Cook/.

with some vegetables/ Serve/ the pancake/.

Beat the eggs together with sugar, flour and milk.
Pour ¼ cup of the mixture into the pan at a time.
Heat the oil over a medium heat in a frying pan.
Cook until golden.
Serve the pancake with some vegetables.
1
3
2
4
5
3. Put the following nouns in the correct columns. Some may fit in both categories
salt
omelette
flour
spring rolls
pancake
pepper
beef noodle soup
pork
cooking oil
noodles
turmeric
sandwich
salt
flour
spring rolls

pancake
pepper
beef noodle soup
pork
pork
noodles
noodles
turmeric
cooking oil
sandwich

PRONUNCIATION
/ ɒ / and / ɔː /
4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds / ɒ / and / ɔː /
soft
pork
salt
hot
bottle
pot
fork
sport
sauce
rod
soft
pork
Now, in pairs put the wods in the correct column.
PRONUNCIATION
/ ɒ / and / ɔː /
4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds / ɒ / and / ɔː /
soft
pork
salt
hot
bottle
pot
fork
sport
sauce
rod
soft
pork
hot
salt
bottle
pot
fork
sport
sauce
rod
Now, in pairs put the wods in the correct column.
5. Listen to the sentences and circle the words you hear.
Can you see the cod/ cord over there?
It is a very small pot/ port.
Tommy doesn’t like these spots/ sports.
Where can I find the fox/ forks?
His uncle was shot/ short when he was young.
5. Listen to the sentences and circle the words you hear.
Can you see the cod/ cord over there?
It is a very small pot/ port.
Tommy doesn’t like these spots/ sports.
Where can I find the fox/ forks?
His uncle was shot/ short when he was young.
* Circle A, B, C or D.
1/ Rewrite the old lesson, practise the sounds / ɒ / and / ɔː /
2/ Do exercises: 2, 3 in your exercise book.
3/ Prepare Unit 5 – A closer look 2.
HOMEWORK
Let`s play a game!
1
2
4
5
6
3
2 groups try to describe and guess the items below.
7
8
Let`s play a game!
2 groups try to describe and guess the items below.
Thank you!
Let`s play a game!
1
2
4
5
6
3
7
beef noodle soup
noodles
omelette
tofu
lemonade
Green tea
spring rolls
2 groups try to describe and guess the items below.
7
8
Fermented pork
Tube sticky rice
 
Gửi ý kiến