Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. The First University in Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Thìn
Ngày gửi: 20h:12' 15-12-2020
Dung lượng: 32.6 MB
Số lượt tải: 976
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
2. Thien Quang Tinh Well
3. Doctors’ stone tablets
1. The Temple of Literature
5. Khue Van Pavilion
4. Van Mieu Gate
1. Match the words with the pictures: 
a
b
c
d
e
Unit 6:
THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM
Lesson 2: A CLOSER LOOK 1
Cultural /ˈkʌltʃərəl/ (a)
Heritage /ˈherɪtɪdʒ/(n)
Architectural /ˌɑːrkɪˈtektʃərəl/(a)
Thuộc về văn hóa
Di sản
Thuộc về kiến trúc
2. Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature – the Imperial Academy.
1. Van Mieu Gate
2. Khue Van Pavilion
3. Thien Quang Tinh Well
4. Doctors’ stone tablets
5. The Temple of Literature
3. With a partner, use the prepositions in the box below to describe the layout of the Temple if Literature – The Imperial Academy. Share your descriptions with the class.
in
in front of / at the back of
behind
in the middle of
between
next to
- Khue Van Pavilion is in front of Thien Quang Tinh Well.
Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh Well.
Example:
Orange
/ˈɔːrɪndʒ/

Chicken
/ˈtʃɪkɪn/
4. Listen and write the words in the correct columns.
/tʃ/ and /dʒ/
teach
cultural
engineer
question
heritage
children
chair
jeans
job
village
architectural
watch
5
10
15
20
25
60
45
40
35
30

0
HẾT THỜI GIAN
đồng hồ đếm ngược 60 giây
50
55
4. Listen and write the words in the correct columns.
/tʃ/ and /dʒ/
teach
cultural
engineer
question
heritage
children
chair
jeans
job
village
architectural
watch
5. Listen and repeat the chants.
ORANGE

Orange juice, orange juice,
Cherry jam, cherry jam,
Which one is cheaper for children?
Orange juice is cheap.
Cherry jam is cheaper. 
CHICKEN

Chicken chop, chicken chop,
Chip chop, chip chop,
Who likes chicken chop for lunch?
John likes chicken chop.
Jill likes pork chop. 
6. Write the words from 5 with the sound /tʃ/ and /dʒ/ in the right columns.
orange
juice
cherry
jam
cheaper
children
which
cheap
chicken
chop
chip
lunch
John
Jill
5
10
15
20
25
60
45
40
35
30

0
HẾT THỜI GIAN
đồng hồ đếm ngược 60 giây
50
55
6. Write the words from 5 with the sound /tʃ/ and /dʒ/ in the right columns.
orange
juice
cherry
jam
cheaper
children
which
cheap
chicken
chop
chip
lunch
John
Jill
+
Homework
- Learn new words by heart.
- the sounds /tʃ/ and /dʒ/.
- Do exercises A1, A2; b3, b4 workbook.
- Prepare for Unit 6: Closer look 2.
Goodbye!
See you again!
THANKS FOR YOUR ATTENTION!
 
Gửi ý kiến