Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thới Lai
Ngày gửi: 22h:02' 10-08-2018
Dung lượng: 411.0 KB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

GIÁO DỤC CÔNG DÂN
KHỐI 10


GV : Tô Văn Hùng
CHƯƠNG TRÌNH GDCD KHỐI 10
Phần 1
CD với việc hình thành
TGQ - PP luận khách quan
Phần 2
Công dân với
Đạo đức
Những
quan điểm
DVBC
chung nhất
về thế giới
Bài 2 - 7
Một số
quan điểm
DVBC về
xã hội và
con người
Bài 8 - 9
Một số
phạm trù
đạo đức
Bài 11
Giá trị
đạo đức
Bài
12 - 16
Bài 1

Thế giới quan duy vật và
Phương pháp luận biện chứng
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Hiểu được
vai trò
thế giới
quan
phương pháp
luận
của
triết học
Hiểu được
nội dung
cơ bản
của
thế giới
quan duy vật

phương pháp
luận
biện chứng
Vận dụng
được kiến thức
trên đâykhi xem xét
một số sự vật
hiện tượng
thông thường
trong quá trình
học tập và
cuộc sống hằng ngày
1.-Thế giới quan và phương phá luận
2.- Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
Nội dung bài học
Thế giới là gì?

THẾ
GIỚI
Nghĩa rộng:
Bao gồm giới tự nhiên
và xã hội loài người
Nghĩa hẹp:
Chỉ bao gồm xã
hội loài người.

Con người khám phá thế giới
bằng những tri thức nào?
Tri thức khoa học
?
I.- Thế giới quan và phương pháp luận
Sự biến đổi chất
Môn Sinh
Môn Sử
Môn Toán
Môn Hoá
Sự phát triển loài người
N/c lịch sử của XH loài người
hoặc lịch sử của dân tộc
N/c quy luật vận động
Về những con số ...
?
Môn khoa học nào nghiên cứu
một cách khái quát nhất
các qui luật TN, XH và tư duy?
TRIẾT HỌC
Vậy môn Triết học là gì?
Đối tượng nghiên cứu của
bộ môn này là gì?
?
Là hệ thống các quan điểm lí luận
chung nhất về thế giới và vị trí của con người
trong thế giới đó

I.- Thế giới quan và phương pháp luận

1.- Vai trò thế giới quan
phương pháp luận của triết học
a.- Triết học là gì?
Triết học có vai trò là thế giới quan
và phương pháp luận chung cho mọi
hoạt động thực tiễn và họat động nhận thức
của con người
b.-Vai trò của thế giới quan
phương pháp luận của triết học

Bài tập
Ở các ví dụ sau đây, ví dụ nào cho
kiến thức khoa học, cho kiến thức triết học :
a.- Ngày 3/2 /1930 là ngày thành lập Đảng
b.-Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh.
c.- Axit tác dụng với bazơ cho muối và nước.
d.- Mọi sự vật hiện tượng đều có quan hệ
nhân quả.
Vậy theo các em
thế giới quan là gì?
Thế giới quan là toàn bộ những
quan điểm và niềm tin định hướng
hoạt động của con người trong cuộc sống.

?
2.- Thế giới quan duy vật và
thế giới quan duy tâm
a.- Thế giới quan là gì ?
Thảo luận
Có một số quan điểm cho rằng ý thức có trước và vật chất có sau Vậy theo em giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, có sau?
Thế giới quan
Duy Tâm
Thế giới quan
Duy Vật
Vật chất có trước
ý thức có sau
Ý thức có trước
vật chất có sau
?
Vậy theo em thế giới quan duy tâm
thế giới quan duy vật là gì?
Thế giới quan
DUY VẬT
Thế giới quan
DUY TÂM
Khẳng định vật chất có trước. Thế giới vật chất tồn tại khách quan độc lập với ý thức của con người.

Khẳng định ý thức có trước và là cái sản sinh ra thế giới tự nhiên


2.- Thế giới quan duy vật và
thế giới quan duy tâm
BÀI TẬP
Trong các luận điểm sau đây, hãy xác định
luận điểm nào là duy tâm - duy vật
a.- Tất cả các hành động xâm lược là sự biểu hiện
bản lĩnh bành trướng xâm lược của con người
b.- Chiến tranh bắt đầu từ trí óc của con người.
c.- Chiến tranh là do sự sở hữu KT tư nhân sinh ra.
d.- Chiến tranh là sự thực hiện những mục đích
cá nhân và những tham vọng bá quyền
BÀI TẬP
Đoạn thơ sau đây thể hiện
quan điểm triết học nào?
"Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao."
(Kiều - Nguyễn Du )
3.- Phương pháp luận Biện chứng -
Phương pháp luận Siêu hình
Phương pháp là cách thức đạt tới mục đích đặt ra
Phương pháp luận đó là những cách thức được xây dựng thành hệ thống, thành học thuyết chặt chẽ về phương pháp
?
Các em cho biết ý nghĩa câu chuyện
ngụ ngôn "Thầy bói xem voi",
câu tục ngữ : Rút dây động rừng -
Tre già măng mọc -Nước chảy đá mòn
Câu tục ngữ
Truyện ngụ ngôn
Xem sự vật có mối
quan hệ ràng buộc
Xem sự vật một cách
phiến diện máy móc
Phương pháp
Siêu hình
Phương pháp
Biện chứng
Vậy theo em thế nào là
phương pháp luận biện chứng -
phương pháp luận siêu hình
?
3.- Phương pháp luận Biện chứng -
Phương pháp luận Siêu hình
Biện chứng
Là xem xét sự vật
trong sự ràng buộc
lẫn nhau giữa chúng,
trong sự vận động và
phát triển không
ngừng của chúng
Siêu hình
Là xem xét sự vật một
cách phiến diện chỉ
thấy chúng tồn tại độc
lập, không phát triển,
áp dụng máy móc đặc
tính của sự vật này
vào sự vật khác

Theo em 2 phương pháp biện chứng và siêu hình chúng ta chọn phương pháp nào? Tại sao? Cho ví dụ.
Bài tập
II.- Chủ nghĩa duy vật biện chứng -
sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật
Và phương pháp luận biện chứng
Thế giới vật chất
luôn luôn vận động
và phát triển theo
những quy luật
khách quan
Những quy luật khách
quan được con người
nhận thức và xây dựng
thành phương pháp luận
Thống nhất hữu cơ với nhau

Dặn dò
1.- Xem trước bài 2 :Thế giới
vật chất tồn tại khách quan
2.- Tổ 1 ,2,3 thuyết trình phần 1,2,3
3.- Làm bài tập so sánh 2 phương
pháp luận theo mẫu sau
CHÚC CÁC EM

HỌC THẬT TỐT
 
Gửi ý kiến