Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hà Thi (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:36' 12-05-2016
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 430
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS SUỐI DÂY
Địa Lí 7
Giáo viên: Trần Thị Hà Thi
THI GIẢNG NĂM HỌC: 2015 - 2016.
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Giáo viên: Nguyễn Văn Có
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
1.Các
lục địa
và các
châu
lục
2. Các nhóm
nước trên
thế giới
Thảo luận cặp theo 4 nhóm – 3 phút
Nhóm 1.2:
Lục địa là gì ?
Sự phân chia lục địa có ý nghĩa gì ?
Thế giới có mấy lục địa ?
Nhóm 3.4:
Châu lục là gì ?
Sự phân chia châu lục có ý nghĩa gì ?
Thế giới có mấy châu lục ?
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
1.Các
lục địa
và các
châu
lục
2. Các nhóm
nước trên
thế giới
Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu km2
Lục địa
Thế giới có 6 lục địa : lục địa Á-Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Ô-xtrây-li-a, lục địa Nam Cực.
Ý nghĩa về mặt tự nhiên.
Nhóm 1.2:
Lục địa là gì ?
Sự phân chia lục địa có ý nghĩa gì ?
Thế giới có mấy lục địa ?
Diện tích các lục địa trên Trái Đất
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
LỤC ĐỊA BẮC MĨ
LỤC ĐỊA NAM MĨ
LỤC ĐỊA PHI
LỤC ĐỊA Á - ÂU
LỤC ĐỊA ÔXTRAYLIA
LỤC ĐỊA NAM CỰC
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐẠI TÂY DƯƠNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
ẤN ĐỘ DƯƠNG
ĐẠI TÂY DƯƠNG
Xác định vị trí các lục địa. Nêu tên các đại dương bao quanh từng lục địa .
BẮC BĂNG DƯƠNG
BẮC BĂNG DƯƠNG
BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN THẾ GIỚI
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
1.Các
lục địa
và các
châu
lục
2. Các nhóm
nước trên
thế giới
Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu km2
Châu lục
Lục địa
Thế giới có 6 lục địa : lục địa Á-Âu, lục địa Phi, Lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Ô-xtrây-li-a, lục địa Nam Cực.
Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo bao quanh.
Thế giới có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực.
Ý nghĩa về mặt tự nhiên.
Ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị.
Nhóm 3.4:
Châu lục là gì ?
Sự phân chia châu lục có ý nghĩa gì ?
Thế giới có mấy châu lục ?
Cho biết châu lục và lục địa có điểm gì giống và khác nhau ?
Đ.Ma đa ga xca
Qđ Niu di len
Đ.Niu ghi nê
Qđ Nhật Bản
Đảo Grơnlen
Qđ Ăng-ti lớn
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
Xác định các châu lục trên thế giới
Đ.Ma đa ga xca
Qđ Niu di len
Đ.Niu ghi nê
Qđ Nhật Bản
Đảo Grơnlen
Qđ Ăng-ti lớn
Kể tên một số đảo và quần đảo lớn nằm chung quanh từng lục địa ?
Lục địa Á- Âu gồm hai châu lục là Châu Á và Châu Âu
Châu Âu
Châu Á
Châu

Châu Phi
Châu Đại Dương
Châu Nam Cực
Châu Nam Cực
Châu Mĩ gồm hai lục địa: Lục địa Bắc Mĩ và lục địa Nam Mĩ
BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN THẾ GIỚI
H
Diện tích các châu lục
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
1.Các
lục địa
và các
châu
lục
2. Các nhóm
nước trên
thế giới
Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu km2
Châu lục
Lục địa
Thế giới có 6 lục địa : lục địa Á-Âu, lục địa Phi, Lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Ô-xtrây-li-a, lục địa Nam Cực.
Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo bao quanh.
Thế giới có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực.
Ý nghĩa về mặt tự nhiên.
Ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị.
R
H1: Lược đồ phân bố lục địa và
đại dương trên thế giới
Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia trên thế giới năm 2000
Em có nhận xét gì về thu nhập bình quân đầu người các quốc gia trên thế giới ?
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
1.Các
lục địa
và các
châu
lục
2. Các nhóm
nước trên
thế giới
Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu km2
Châu lục
Lục địa
Thế giới có 6 lục địa : lục địa Á-Âu, lục địa Phi, Lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Ô-xtrây-li-a, lục địa Nam Cực.
Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo bao quanh
Thế giới có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực.
Ý nghĩa về mặt tự nhiên.
Ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị.
Dựa vào đâu người ta phân chia các nhóm nước ?
Có mấy nhóm nước ? Đặc điểm từng nhóm nước .
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
1.Các
lục địa
và các
châu
lục
2. Các nhóm
nước trên
thế giới
Bài 25: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu km2
Châu lục
Lục địa
Thế giới có 6 lục địa : lục địa Á-Âu, lục địa Phi, Lục địa Bắc Mĩ, lục địa Nam Mĩ, lục địa Ô-xtrây-li-a, lục địa Nam Cực.
Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo bao quanh
Thế giới có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực.
Nhóm nước
phát triển
Nhóm nước
đang phát triển
Thu nhập bình quân đầu người trên 20000 USD/năm
Thu nhập bình quân đầu người dưới 20000 USD/năm
Tỉ lệ tử vong trẻ em rất thấp.
Tỉ lệ tử vong trẻ em khá cao.
Chỉ số phát triển con người từ 0.7- gần 1
Chỉ số phát triển con người dưới 0.7
Ý nghĩa về mặt tự nhiên.
Ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị.
THẾ GIỚI
CHÚNG TA
SỐNG
THẬT
RỘNG LỚN VÀ
ĐA DẠNG
Tại sao nói “ Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng ” ?
Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng, hãy sắp xếp các quốc gia sau thành hai nhóm: các nước phát triển và các nước đang phát triển. (số liệu năm 1997).
- Các nước phát triển: Hoa Kì và Đức.
- Các nước đang phát triển: An-giê-ri, A-rập Xê-ut, Bra-xin.
Phần ba: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG
Hướng dẫn tự học ở nhà:
+ Học bài, hoàn thành hai câu hỏi và bài tập SGK trang 81.
+ Sử dụng Quả địa cầu hay bản đồ thế giới xác định vị trí giới hạn các châu lục và đại dương trên thế giới.
+ Tìm hiểu châu Phi: điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây? Diện tích châu lục.
+ Địa hình, khoáng sản châu Phi.
+ Tranh ảnh, tài liệu về thiên nhiên kinh tế - xã hội châu Phi.
Chúc các em chăm ngoan học giỏi !
Giáo viên: Nguyễn Văn Có
Chào tạm biệt thầy cô và các em!
Avatar

Bạn nên chú thích sưu tầm bạn nhé!Chỉ cần thêm slide 1 còn slide 2 đó bạn ??????

 
Gửi ý kiến