Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. The mass media

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Ngày gửi: 16h:31' 08-09-2020
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 583
Số lượt thích: 0 người
Bình Đông High School
Class: 10 /1
Team A
Team B
KIM`S Game
Write the words of the pictures you see.
The mass media
Your prize is a…
Unit 7: THE MASS MEDIA
Monday, November 23rd, 2015
A. READING
1. When do you often watch TV?
2. How many channels are there on our national TV?
Before you read
I
Answer the following questions.
UNIT 7 : THE MASS MEDIA
3. How many hours per week do you watch TV?
VOCABULARY
Before you read
I
UNIT 7 : THE MASS MEDIA
Cartoon
Sport comments
Quiz show
Documentary
Wildlife world
thời sự
News
Comedy
Weather forcast
Folk Songs
- cartoon
- sport comments
- quiz show
documentary
- wildlife world
- news
- comedy
weather forecast
- folk songs
Vocabulary:
VTV1
05:35 Morning Exercise
06:30 Population and Development
07:20 Cartoon: The Adventure of Donald Duck
08:00 TV Series: Road of Life
09:00 News
09:15 Film: When the Birds Return
10:15 Comedy: Family Secrets
11:00 Music
12:00 Fifteen-minute News
13:00 Film: The Beauty of Life
14:20 People`s Army
16:15 Film: Punishment
19:00 News
20:00 Sport Comments
21:30 Folk Songs
23:00 News Headlines
23:30 Weather Forecast

VTV3

07:30 Quiz Show

09:15 Drama: Stolen Heart

10:00 Music for Children

11:30 Portrait of life

12:00 Film: Deep in the City

14:30 Theatre: My Life

15:15 Documentary: The Nature of Language

16:00 Culture and Education

19:00 News

20:00 Sports

21:30 Film: Guests of the Nation

23:00 Football: Liverpool vs. West Ham


15:15 Wildlife World
17:00 Around the World
18:30 Science Documentary
19:00 Business Comments
20:00 Learning English through songs
VTV2
UNIT 7 : THE MASS MEDIA
While you read
II
UNIT 7 : THE MASS MEDIA
While you read
II
Task 1: The words in A appear in the reading passage.
Match them with their definitions in B
1. There are five news programmes on the three channels.
(On VTV3)
(The last programme begins at 23:30)
Task 2: Decide whether the following statements are true (T) or false (T). Correct the false information.
T
2. There is a comedy programme on between 10:15 and 11:00
3. The Nature of Language is a documentary programme at 15:15 on VTV2.
4. The film Punishment is shown at 4:15 p.m on VTV1.
5. VTV1 starts at 5:35 and ends at 23:30.
T
T
F
F
How many films are on?
What time can you watch the news?
Which channel do you recommend to someone who likes animals?
What programme is on on VTV3 at 7:30?
Which channel will you watch if you like folk songs?
What is the last programme on VTV3?
Task 3: Ask and answer the following questions.
UNIT 7 : THE MASS MEDIA
While you read
II
Lucky
numbers
Team A
Team B
How many films are on?
Five.
What time can you watch the news?
At 9:00 am, 12:00 at noon, 7:00 pm, 11:00 pm on VTV1 and 7:00 pm on VTV3.
Which channel do you recommend to someone who likes animals?
VTV2.
What programme is on on VTV3 at 7:30?
The Quiz Show.
Which channel will you watch if you like folk songs?
VTV1.
What is the last programme on VTV3?
The Football.
After you read
III
UNIT 7 : THE MASS MEDIA

Of these programmes, which do you like watching best? Why?

Films
News
Cartoon
Sports
Around the World
Documentary
Wildlife World
Game Shows

Homework
IV
Write a short paragraph about one of the programmes you like watching best and explain why.
UNIT 7 :THE MASS MEDIA
 
Gửi ý kiến