Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

The past simple

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trang Trang
Ngày gửi: 15h:39' 03-03-2022
Dung lượng: 650.7 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
Hello everybody

THE PAST SIMPLE TENSE
Thì quá khứ đơn
1.Form
a.Động từ tobe:
+)S+ was/ were+ N/ adj…
-)S+ was/ were+ not+ N/ adj…
?)Was/ Were+S +N/ adj?
-> Yes, S+ was/ were.
No, S+ was/ were+ not.
Ex:

+)I was a pupil in 2015.
They were on the beach last summer.
-)I was not at home last Monday.
They were not in the kitchen an hour ago.
?)Was he a pupil in 2020?
Yes, he was.
Were we on the beach last holiday?
No, we were not.

Note:

-Was dùng với chủ ngữ số
ít( he, she, it…)
-Were dùng với chủ ngữ số
nhiều( you, we, they…)


Was
I
She
He
It
DTSI

Were
You
We
They
DTSN

TOBE
(quá khứ)
b.Động từ thường

+) S+ V-ed…
-)S+ didn’t+ V…
?)Did+ S+ V?
Yes, S+ did.
No, S+ didn’t.
Ex:
+)I watched cartoons last night.
-)They didn’t cook in 2000.
?)Did Linda play chess yesterday?
 +Yes, she did.
+No, she didn’t.
2.Use
Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại 1 thời điểm đã được xác định ở quá khứ.
3. Adverb
-yesterday -last …
-ago -in 2020/…..
He ____(play)
fooball two hour ago.

Answer: played
Lanny _____(read) a book yesterday?

Answer: Did Lanny read
She_____( not be ) a teacher in 2011.

Answer: was not


They_______( not sing)
an English song last Tuesday.

Answer: didn’t sing
Benny_____( be) a doctor last
year.Answer: was
____(be) you a volunteer
last year?
Answer: Were
Chloe_____( be) a teacher
last year?
Answer: Was Chole
The end

Thank you

Goodbye

 
Gửi ý kiến