Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thể tích hình lập phương

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường TH Vạn Thắng
Ngày gửi: 11h:30' 21-09-2017
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng

Người thực hiện : Nguyễn Thị Kim My
Tru?ng Ti?u h?c V?n Th?ng 2
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Môn Toán lớp 5
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
Toán
???
Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là: 2cm; 3cm; 4cm.
Bài làm
Thể tích hình hộp chữ nhật có 3 kích thước bằng 2cm; 3cm; 4cm là:
2 x 3 x 4 = 24 (cm3)
Đáp số: 24cm3
Bài 2: Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Hình lập phương là trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật.
Đúng hay sai?
A. Đúng B. Sai
* Kiểm tra bài cũ:
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
Số 1cm3 ở mỗi lớp có là:
3 x 3 = 9 (cm3)
Thể tích của hình lập phương
có cạnh 3cm là:
3 x 3 x 3 = 27 (cm3)
TOÁN
a) Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm.
1 cm3
3cm
3cm
3cm
a) Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm.
Thể tích hình lập phương cạnh 3m là:
3 x 3 x 3 = 27 (cm3)
Đáp số: 27cm3
V = a x a x a
b) Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
TOÁN
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
2,25m2
3,375m3
13,5m2
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
TOÁN
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
6cm
216cm2
216cm3
10dm
100dm2
1000dm3
1
Viết số đo thích hợp vào ô trống
2,25m2
3,375m3
216cm2
216cm3
1000dm3
13,5m2
6cm
100dm2
10dm
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
TOÁN
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
2
Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
0,75m
Cách giải 1:
Bước 1:Tìm thể tích của khối kim loại theo đơn vị m3.
Bước 2: Đổi thể tích vừa tìm được ra đơn vị dm3
Bước 3: Tìm cân nặng của khối kim loại.
Cách giải 2:
Bước 1: Đổi 0,75m ra đơn vị đề-xi-mét.
Bước 2:Tính thể tích khối kim loại theo đơn vị dm3.
Bước 3: Tìm cân nặng của khối kim loại.
(chú ý: có thể gộp bước 1 và bước 2 thành một lời giải)
0,75m
0,75m
2
Cách 1:
Thể tích của khối kim loại là:
0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)
0,421875m3 = 421,875dm3
Khối kim loại cân nặng là:
421,875 x 15 = 6328,125 (kg)
Đáp số: 6328,125 kg
3
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
TOÁN
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Thể tích hình hộp chữ nhật ?
Biết a bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật.
Tính thể tích hình lập phương ?
Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp cữ nhật. Tính:
a) Thể tích hình hộp chữ nhật.
b) Thể tích hình lập phương.
3
Giải:
Thể tích hình hộp chữ nhật là:
8 x 7 x 9 = 504 (cm3)
Đáp số: 504cm3
Độ dài của cạnh hình lập phương là:
(8 + 7 + 9) : 3 = 8 (cm)
Thể tích hình lập phương là:
8 x 8 x 8 = 512 (cm3)
Đáp số: 512cm3
a) Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm.
Thể tích hình lập phương cạnh 3m là:
3 x 3 x 3 = 27 (cm3)
Đáp số: 27cm3
V = a x a x a
b) Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
Thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2017
TOÁN
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
No_avatar

moomoo.io grems.io Blubla.io Gota.io lorz.io diệp.io đây là tất cả trò mình chơi proKín miệngNgây thơSáng mắt vì $ :D :( :) :S xD

No_avatar

Xấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổXấu hổ

 
Gửi ý kiến