Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thể tích hình lập phương

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Hoà
Ngày gửi: 20h:56' 14-02-2019
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 430
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.
Toán
Lớp 5B.
Thể tích
hình lập phương
KHỞI ĐỘNG
1) Phát biểu quy tắc và viết công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.
Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
V = a x b x c
2) Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10cm và chiều cao 12cm.
Thể tích hình hộp chữ nhật là:
15 x 10 x 12 = 1800 (cm3)
Đáp số: 1800 cm3
Bài giải
KHỞI ĐỘNG
Thể tích hình lập phương
Toán
a) Ví dụ
3 cm
3 cm
3 cm
Thể tích hình lập phương
Toán
Một khối hộp có chiều dài 3cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 3cm. Tính thể tích khối hộp đó.
Bài giải
Thể tích của khối hộp đó là:
3 x3 x3 = 27 (cm3)
Đáp số : 27 cm3
1cm
1cm3
Th? tích hình l?p phuong
Tốn
V = a x a x a
Thể tích hình lập phương
Toán
b) Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
Hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là:
a
a
a
Tính thể tích hình lập phương có cạnh là 4m.
Bài giải
Thể tích hình lập phương là:
4 x 4 x 4 = 64 (m3)
Đáp số: 64 m3
Thể tích hình lập phương
1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:
2,25m2
13,5m2
3,375m3
dm2
dm2
dm3
6cm
216cm2
216cm3
1000dm3
10 dm
100 dm2
Toán
Thể tích hình lập phương
2. Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài giải
Đổi: 0,75 m = 7,5 dm
Thể tích cuả khối kim loại là:
7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 (dm3)
Khối kim loại đó cân nặng:
15 x 412,875 = 6328,125 (kg)
Đáp số: 6328,125 kg
Toán
Thể tích hình lập phương
3. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính :
a) Thể tích hình hộp chữ nhật;
b) Thể tích hình lập phương.
Toán
Bài giải
a) Thể tích hình hộp chữ nhật là:
8 x 7 x 9 = 504 (cm3)
b) Cạnh của hình lập phương là:
(8 + 7 + 9) : 3 = 8 (cm)
Thể tích của hình lập phương là:
8 x 8 x 8 = 512 (cm3)
Đáp số: a) 504cm3 ;
b) 512cm3.
 
Gửi ý kiến