Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thể tích của một hình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày gửi: 00h:23' 04-09-2010
Dung lượng: 180.0 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
1
nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo
đến dự giờ lớp 5a
10/22/2005
2
nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo
đến dự giờ lớp 5g
10/22/2005
3
Thứ … ngày 09 tháng 3 năm 2010
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Hình lập phương
Thế nào là hình lập phương?
Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau
10/22/2005
4
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Hình A gồm ...hình lập phương
Hình B gồm ...hình lập phương
Vậy thể tích hình A....Thể tích hình B
Bé hơn
Ví dụ 1:
10/22/2005
5
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Ví dụ 2:
Hình C gồm ..hình lập phương
Hình D gồm...hình lập phương
4
4
? hình C... hình D
Bằng
Vậy 2 hình bằng nhau thì có thể tích...nhau
Bằng
10/22/2005
6
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Ví dụ 3:
Vậy thể tích hình P= thể tích hình M + thể tích hình N
10/22/2005
7
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Ví dụ 4:
Vậy 2 hình có thể tích bằng
nhau, có thể có hình dạng
..nhau.
khác
10/22/2005
8
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
*Luyện tập:
Bài số 1 (tr-32):
Điền số hoặc dấu( >, <, = )vào chỗ
Chấm:
h.A
Số hình lập phương nhỏ trong:- hình A là:....
-hình B là....
- hình C là.....
- hình D là.....
16 hình
12 hình
6 hình
4 hình
10/22/2005
9
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
h.A
b) So sánh thể tích các hình:
-Thể tích hình A.. Thể tích hình B
Thể tích hình B... Thể tích hình C
-Thể tích hình A.. Thể tích hình C
>
>
>
c) Biết thể tích hình C bằng thể tích hình D ( bị che lấp):
Số hình lập phương nhỏ trong hình D là:.....
-Thể tích hình D..Thể tích hình B
6 hình
<
10/22/2005
10
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
BàI 2:Đếm số hình lập phương nhỏ trong mỗi hình,
rồi so sánh thể tích hình ( A) và hình ( B)
h. A
h.B
Số hình lập phương nhỏ trong hình (A) là:.....
Số hình lập phương nhỏ trong hình ( B) là.....
Thể tích hình (A)..thể tích hình (B)
27 hình
24 hình
>
10/22/2005
11
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Hình ( P ) tách thành hình ( M ) và hình ( N ). Tính số hình
Lập phương nhỏ trong hình ( N ) . So sánh thể tích hình
( M ) và ( N )
( P )
( M )
( N )
10/22/2005
12
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Bài giải
Số hình lập phương nhỏ trong hình (N ) là:
12 - 8 = 4 (hình )
Thể tích hình ( M ) > Thể tích hình ( N )
( P )
( M )
( N )
10/22/2005
13
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Kết luận:
Người ta dùng các hình ....... .để đo thể tích hình
Hai hình bằng nhau thì ...... bằng nhau.
Hai hình có thể tích bằng nhau có thể có hình dạng
..... nhau.
lập phương
thể tích
khác
10/22/2005
14
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Bài tập về nhà : bài 4 ( trang- 150 )
10/22/2005
15
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
10/22/2005
16
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
10/22/2005
17
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
10/22/2005
18
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 107
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
10/22/2005
19
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
10/22/2005
20
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
10/22/2005
21
Thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2005
Môn toán - tiết : 106
Bài : ThÓ tÝch mét h×nh
Hình lập phương
 
Gửi ý kiến