Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 14. The world cup

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Thị Kim Hồng
Ngày gửi: 01h:00' 23-03-2015
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
10 A 3
THURSDAY, MARCH 26th , 2015
Chatting
1. Who is this famous footballer?
2. Where is he from?
4. How many goals did he score?
3. What number is the shirt he wears?
(He is) Pelé
(He is from) BRAZIL
The number ten
1281 goals
đại sứ
đá
nghỉ hưu
5. ambassador (n) :
3. kick (v) :
4. retire (v) :
người ghi bàn
* Vocabulary :
1. goal-scorer (n) :
2. control (v) :
điều khiển, kiểm soát
Unit 14 : THE WORLD CUP
Lesson 3 : Listening
International ambassador (n) đại sứ quốc tế
He scores a goal. He is a……………
goal - scorer
Task 1: You will hear some information about Pelé, a famous Brazilian football player.
Listen and complete the table below.
1940
joined a Brazilian football club
1962
1974
retired
1.What was Pele famous for as a football player ?
A. his powerful kicking and controlling the ball
C. his controlling the match
B. his talent in keeping the goal safe
D. his catching the ball
2.How many World Cups did he participate in ?
A. Two World Cups
C. Four World Cups
B. Three World Cups
D. Five World Cups
3. Where did he play football before he retired ?
A. a Brazilian football club
B. a European football club
C. an American football club
Task 2: Listen and choose the answer for the questions
D. a Asian football club
4. What did Pele do after his retirement ?
A. became a coach of a Brazilian football team
C. became an international referee for the sport
B. became a national ambassador for the sport.
D. became an international ambassador for the sport

Work in groups:
Talk about the milestones in Pelé’s life, using the following cues.
Pelộ-The King of football
Task 3
Mexico 70
born/ 1940/ Brazil
Played/ Santos Football Club/ 1956- 1974
participated/
3 World Cups
Chile 62
Sweden 58
After retirement/ became/
ambassador for the sport
played/ New York Cosmos
Football Club/ 1974-1977
Pelé was born in 1940 in Brazil
born/ 1940/ Brazil
He played for Santos Football Club from 1956 to 1974
Played/ Santos Football Club/ 1956- 1974
Pelộ participated in three World Cups in 1958,1962, and 1970
participate/
3 World Cups
Mexico 70
Chile 62
Sweden 58
He played for New York Cosmos Football Club from 1974 to 1977
played/ New York Cosmos
Football Club/ 1974-1977
After retirement, he became an international ambassador for the sports.
After retirement/ became/
ambassador for the sport
Learn by heart the vocabulary at home

Write a short paragraph about Pele’s lifetime
Homework
Good bye
See you later
Homework
Pele was born in (1)……..in Brazil and he joined a Brazilian football club in (2)…….. Then 6 years later, he led the team to its first world club (3)……………. He was the only player to (3) …………. in 3 World Cups in 1958, 1962 and (4)…………. By 1974, he had scored (5)…………………..goals. In 1975, he played for an American football club and he (6)…………………….. in 1977.
 
Gửi ý kiến