Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

THi đố em vui TA

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Thắng
Ngày gửi: 10h:06' 27-12-2018
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
Welcome to
“ English Contest”
Chào mừng đến với cuộc thi “Đố vui tiếng Anh”
cha ir
e
Let`s erase one letter
chair

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
1
Questions
2
3
5
4
Question one
clo udy

cloudy
a
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question two
eight

e ight
a
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question three
please

pl ease
y
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question four
cyc ling
cycling

o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question five
many

m any
e
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Matching
music room
A
B
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
1
Questions
2
3
5
4
Question one
rubber
A
B
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question two

puzzles
A
B
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question three

bag
A
B
C

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question four

under
A
B
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question five

parrot
A
B
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Odd one out
bed doll
robot ball
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
1
Questions
2
3
5
4
Question one
bed bag
backpack pencil
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question two
stand sit
open year
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question three
skipping reading
badminton running
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question four
dad mother
brother family
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question five
my her
his it
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Circle the correct answers
Are they cycling?
A. Yes,they are.
B. No,they aren’t.


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
1
Questions
2
3
5
4
Question one
Have you got a rabbit?
A. Yes,I have
B. No,I haven’t
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question two
Is this Peter?
A. Yes,he is
B. No,he isn’t
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question three
Are they red?
A. Yes,they are
B. No,they aren’t
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question four
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Question five
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Jumble sentences

is / your / What / name?
→ What is your name?
Hết giờ
1
Questions
2
3
5
4
Question one
my / too / is / friend / She
→ She is my friend too.
Hết giờ
Question two
playing / Do / chess / like /you?
→ Do you like playing chess?
Hết giờ
Question three
is / on / There / desk
/ book / the / a.
→ There is a book on the desk.
Hết giờ
Question four
bedroom / Is / small / your ?
→ Is your bedroom small?
Hết giờ
Question five
and / goldfish / a / birds
/ three / Mai / has.
→ Mai has a goldfish
and three birds
Hết giờ
Thanks for your attendance
The end
Cám ơn sự tham dự của các quy thầy cô và các em học sinh
 
Gửi ý kiến