Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thi tim hieu ve ngay 8-3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hồng Diệp
Ngày gửi: 10h:37' 02-03-2010
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 2170
Số lượt thích: 0 người
Sinh hoạt C.L.B nữ
TRuờng Tiểu học tử lạc
Chủ đề: Phụ nữ khám phá
Phần thi thứ nhất:
Phần thi Kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Phần thi này có 15 câu hỏi trắc nghiệm ứng với 15 điểm, có 10 câu hỏi đúng-sai và 5 câu hỏi lựa chọn. Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm, trả lời sai không trừ điểm, thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 20 giây. Khi hết thời gian suy nghĩ, các đội sẽ giơ thẻ lựa chọn của đội mình. ở câu hỏi đúng - sai giơ thẻ đỏ nếu là câu trả lời đúng, giơ thẻ xanh nếu chọn câu trả lời sai. ở câu hỏi lựa chọn, giơ chữ ứng với đáp án mình lựa chọn
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 1: Biểu tượng của tình yêu là hoa hồng (nhẫn, đôi chim bồ câu,...) đúng hay sai?
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Đúng
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 2: Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong trào nữ công nhân nước Mĩ, đúng hay sai?
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Đúng, vì cuối thế kỉ 19, CNTB ở Mĩ đã phát triển một cacnhs mạnh mẽ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng bọn chủ tư bản trả ;lương họ rất rẻ mạt. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8/3/1899, nữ công nhân ở Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ nữ công nhân ngành dệt và may tại thành phố Si-ca-gô và Nữu-ước.
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu3: Hội Phụ nữ Việt Nam đầu tiên được thành lập vào 20/10/1931, đúng hay sai?
Sai (Hội Phụ nữ Việt Nam đầu tiên được thành lập vào 20/10/1930)
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Câu 4: Ngày 8-3 chính thức được lấy làm ngày "Quốc tế phụ nữ" vào năm 1910, đúng hay sai?
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Đúng
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu 5: Có quan điểm cho rằng: Phụ nữ ngày nay không cần phải có "Công, dung, ngôn, hạnh", theo bạn quan điểm này đúng hay sai?
Sai
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu 6: Một trong những nhu cầu quan trọng, cơ bản là: Phụ nữ cần được đàn ông yêu thương, đúng hay sai?
Đúng, vì sự yêu thương chăm sóc của người đàn ông có ý nghĩa rất lớn đối với phụ nữ, điều đó chứng tỏ rằng họ được an toàn, che chở và có được một chỗ dựa về mặt tinh thần.
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu 7: Ngày gia đình Việt Nam là ngày 28 tháng 5 hàng năm, đúng hay sai?
Sai, vì theo QĐ số 72/2001, ngày 4/5/2001 của thủ tướng chính phủ đã kí quyết định lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam.
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu 8: Quan hệ vợ chồng muốn tốt đẹp thì chỉ cần thực hiện trách nhiệm và tôn trọng nhau, đúng hay sai?
Sai, vì quan hệ vợ chồng muốn tốt đẹp thì cần thực hiện 5 T: tôn trọng, tình thương, trách nhiệm, tế nhị và tình dục.
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu 9: Chuẩn mực của gia đình Việt Nam hiện nay cần 5 yếu tố là: "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", đúng hay sai?
Đúng
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu 10: Ước muốn lớn nhất của mỗi gia đình là mong muốn có được Hạnh phúc, đúng hay sai?
Đúng, vì Hạnh phúc là mong ước của mỗi người, mỗi gia đình người ta thường cầu chúc cho nhau mọi sự tốt đẹp ... Và cuối cùng là đạt được hạnh phúc.
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Phần thi kiến thức
Câu 11: Hóy di?n m?t t? thớch h?p du?i dõy d? hon thi?n cõu núi n?i ti?ng c?a Cỏc Mỏc:
"H?nh phỳc l ........... "
a. Ginh gi?t.
b. T? cú.
c. Muụn nam.
d. D?u tranh.
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu 12: Ngu?i ph? n? ny thu?c dõn t?c no?
a. Mường.
b. Tày
c. Nùng.
d. Thái.
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Phần thi kiến thức
Câu 13: Tu?i k?t hụn d?i v?i N? gi?i trong Lu?t Hụn nhõn v Gia dỡnh Vi?t Nam l:
a. 16
b. 17
c. 18
d. 19
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu 14: V? n? tu?ng n?i ti?ng th?i Tõy Son l:
a. Lờ Chõn.
b. Bựi Th? Xuõn.
c. Tri?u Th? Trinh.
d. Nguyờn Phi "? Lan".
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Câu 15: Ch?c v? cao nh?t c?a b Nguy?n Th? Bỡnh l:
a. Ch? t?ch M?t tr?n t? qu?c Vi?t Nam
b. B? tru?ng B? Ngo?i giao
c. Th? tru?ng B? Ngo?i giao.
d. Phú ch? t?ch nu?c CHXHCN Vi?t Nam.
Phần thi kiến thức
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
Đuổi hình bắt chữ
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Phần thi thứ hai
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Phần thi này Có 15 hình ảnh ứng với 15 điểm, dựa vào các hình ảnh và gợi ý của người dẫn chương trình, các đội tìm ra các thành ngữ, tục ngữ, cụm từ hoặc từ có ý nghĩa liên quan tới hình ảnh. Trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai không trừ điểm. Khi người dẫn chương trình hướng dẫn xong, ra hiệu lệnh bắt đầu tính thời gian lúc đó các đội mới được quyền đưa ra tín hiệu xin trả lời, nếu đưa ra tín hiệu trước hiệu lệnh của người dẫn chương trình thì bị mất quyền trả lời ở câu đó.
Đuổi hình bắt chữ
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Bút sa gà chết
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Đánh kẻ chạy đi
không ai đánh người chạy lại
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Hành động
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Mục lục
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Nhà cao cửa rộng
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Ngũ cốc
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Số đỏ
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Lá lành đùm lá rách
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Ngồi mát ăn bát vàng
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Gấu biển
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Ly hôn
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Cuốn hút
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Chó treo, mèo đậy
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
Đuổi hình bắt chữ
16
17
18
19
20
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
7
a
b
Thất học
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
Thử tài đoán vật
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Phần thi thứ ba
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Phần thi để cho đội bạn đoán. Mỗi lần chơi đội cử ra 2 người, một người sờ và mô tả củ quả có trong hộp cho người còn lại đoán tên củ quả đó là gì và ghi ra bảng. Người mô tả trong khi mô tả không được dùng từ ngước ngoài, không được nói lái, nếu nói ra tên quả là phạm luật không được tính điểm củ, quả đó. Đoán đúng mỗi loại củ quả được 2 điểm, đoán đúng cả 8 loại củ quả được 15 điểm. Thời gian chơi của mỗi đội là 3 phút.
Thử tài đoán vật
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Hết 1 phút
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Hết giờ
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Hết 1 phút
ngày nhàgiáoviệt nam 20-11
Slide
Ngày quốc tế Phụ nữ 8 - 3
Hết giờ
Avatar
TUYỆT LẮM! NHẤT LÀ PHẦN ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ! CẢM ƠN BẠN NHIỀU!
No_avatar
Tôi đang rất cần tư liệu dạy bài 21 lịch sử 9: Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thầy cô nào có bài giảng hay tư liệu làm ơn cho tôi xin với. Tôi rất cảm ơn!
No_avatar

Cam on ban nhieu, minh dang can noi dung chuan bi cho ngay 8/3

Avatar

Cảm ơn bạn !

 
Gửi ý kiến