Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 51. Thiên nhiên châu Âu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thành Lập
Ngày gửi: 11h:02' 17-01-2019
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 613
Số lượt thích: 1 người (Nguyển Thị Hạnh)
Môn: địa lí 7
Giáo viên : Bùi Thành Lập
chào mừng thầy cô và các em học sinh
ngày DạY: 29/3/2018
lớp : 7
1. Vị trí, địa hình:
Dựa vào bảng số liệu trên hãy cho biết diện tích Châu Âu là bao nhiêu và so sánh với các châu lục khác ?
* Vị trí giới hạn:
?-Diện tích chỉ trên 10 triệu km2
1. Vị trí, địa hình:
* Vị trí giới hạn:
?-Diện tích chỉ trên 10 triệu km2
Quan sát lược đồ cho biết Châu Âu nằm trong khoảng từ vĩ độ bao nhiêu đến bao nhiêu ?
? -Nằm giữa vĩ tuyến 360B và 710B
Xác định trên bản đồ và cho biết châu Âu tiếp giáp với biển , đại dương, châu lục nào?
? -Ba mặt giáp với biển và đại dương, phía đông giáp với châu á bởi dãy U-ran.
710B
360B
Xác định trên bản đồ đường bờ biển của châu Âu?
Quan sát lược đồ và cho biết đường bờ biển Châu Âu có đặc điểm gì ?
1. Vị trí, địa hình:
*Vị trí giới hạn:
?-Diện tích nhỏ, trên 10 triệu km2
? -Nằm giữa vĩ tuyến 360B và 710B
? -Ba mặt giáp với biển và đại dương, phía đông giáp với châu á bởi dãy U-ran.
? -Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh, ăn sâu vào nội địa, tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh
Hãy xác định các biển Địa Trung Hải, Biển Bắc, Biển Ban Tích, Biển Đen và các bán đảo : Xcan-đi-na-vi, I-bê-rich, Ban-căng, I-ta-li-a trên Bản đồ?
1. Vị trí, địa hình:
* Vị trí giới hạn:
Quan sát màu sắc trên lược đồ và bảng chú giải cho biết Châu Âu có các dạng địa hình nào?
* Địa hình:
Đặc điểm
Núi trẻ
Đồng bằng
Núi già
Phân bố
Hình dạng
Địa hình tiêu biểu
Phía nam
Trải dài theo chiều tây-đông, chiếm 2/3S
ở trung tâm,phía bắc
Đỉnh nhọn, cao,
sườn dốc
Tương đối bằng phẳng
Đỉnh tròn thấp, sườn thoải.
Dãy:Anpơ, Cac-pat, Ban căng..
ĐB Đông Âu, Bắc Âu, S. Đa nuýp
Dãy: U ran, Xcan-đi-na-vi
Xác định các dãy núi chính và các đồng bằng lớn của châu Âu ?
1. Vị trí, địa hình:
* Vị trí giới hạn
* Địa hình:
? -Núi già ở phía Bắc và trung tâm.
? -Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông.
? -Núi trẻ ở phía Nam.
1. Vị trí, địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật:
a/ Khí hậu:
Châu Âu nằm trong khoảng vĩ độ từ 360B đến 710B phần lớn diện tích thuộc đới khí hậu nào?
Quan sát lược đồ khí hậu cho biết Châu Âu có các kiểu khí hậu nào? Kiểu nào chiếm diện tích lớn nhất ?
 -§¹i bé phËn cã l·nh thæ cã khÝ hËu «n ®íi
? -Diện tích nhỏ ở phía bắc có khí hậu hàn đới
? -Phía Nam có khí hậu Địa Trung Hải
Ngoài khí hậu ôn đới, còn có kiểu khí hậu nào? Phân bố ra sao ?
Quan sát lược đồ so sánh đường đẳng nhiệt tháng giêng đi từ phía tây sang đông ?
+100
00
-100
-200
1. Vị trí, địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật:
a/ Khí hậu:
 -§¹i bé phËn cã l·nh thæ cã khÝ hËu «n ®íi
? -Diện tích nhỏ ở phía bắc có khí hậu hàn đới
? -Phía Nam có khí hậu Địa Trung Hải
Dựa vào hình 51.1 và hình 51.2 Giải thích vì sao phía Tây Châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn phía Đông?
1. Vị trí, địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật:
a/ Khí hậu:
b/ Sông ngòi:
- Xác định trên bản đồ và kể tên các Sông lớn ở Châu Âu ?
- Sông lớn đổ nước vào biển, Đại Dương nào ?
- Dựa vào hình 51.1và bản đồ , SGK nêu nhận xét về mạng lưới và lượng nước sông ngòi ở Châu Âu?
 -MËt ®é dµy ®Æc, l­îng n­íc dåi dµo.
? -Có nhiều sông lớn : Sông Vôn-ga, Đa-nuýp, Rai-nơ.
1. Vị trí, địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật:
a/ Khí hậu:
b/ Sông ngòi:
c/ Thực vật:
Dựa vào hình 51.1 và bản đồ cho biết châu Âu có các thảm thực vật chính nào?
H.51.1
H.51.2
Dựa vào hình 51.1 và hình 51.2 : Thảo luận cho biết các thảm thực vật phân bố phụ thuộc vào yếu tố nào ?
VÞ trÝ ph©n bè
KiÓu khÝ hËu
Th¶m thùc vËt
Ven biển Tây Âu.
Ôn đới Hải Dương
- Rõng c©y l¸ réng (DÎ, Såi...)
Th¶o luËn ( 3 phót )
Mèi quan hÖ cña khÝ hËu vµ sù ph©n bè thùc vËt
RỪNG LÁ RỘNG
VÞ trÝ ph©n bè
KiÓu khÝ hËu
Th¶m thùc vËt
Ven biển Tây Âu.
Ôn đới Hải Dương
- Rõng c©y l¸ réng (DÎ, Såi...)
- Vïng néi ®Þa
Ôn đới lục địa
- Rõng c©y l¸ kim (Th«ng, Tïng...)
- Mèi quan hÖ cña khÝ hËu vµ sù ph©n bè thùc vËt
Rừng cây lá kim
Rừng lá kim
VÞ trÝ ph©n bè
KiÓu khÝ hËu
Thảm thực vật
Ven biển Tây Âu.
Ôn đới Hải Dương
- Rõng c©y l¸ réng (dÎ, såi...)
- Vïng néi ®Þa
Ôn đới lục địa
- Rõng c©y l¸ kim (Th«ng, Tïng...)
- Ven Biển Địa Trung Hải
Địa Trung Hải
- Rõng c©y l¸ cøng
- Mèi quan hÖ cña khÝ hËu vµ sù ph©n bè thùc vËt
RỪNG CÂY LÁ CỨNG
Rừng lá cứng
- Mèi quan hÖ cña khÝ hËu vµ sù ph©n bè thùc vËt
VÞ trÝ ph©n bè
KiÓu khÝ hËu
Th¶m thùc vËt
Ven biển Tây Âu.
Ôn đới Hải Dương
- Rõng c©y l¸ réng (dÎ, såi...)
- Vïng néi ®Þa
Ôn đới lục địa
- Rõng c©y l¸ kim (Th«ng, Tïng...)
- Ven Biển Địa Trung Hải
Địa Trung Hải
- Rõng c©y l¸ cøng
- Phía Đông Nam Châu Âu
Ôn đới lục địa
- Th¶o nguyªn
Thảo nguyên
1. Vị trí, địa hình:
2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật:
a/ Khí hậu:
b/ Sông ngòi:
c/ Thực vật:
 -Thùc vËt thay ®æi tõ t©y sang ®«ng tõ b¾c xuèng nam theo sù thay ®æi cña nhiÖt ®é vµ l­îng m­a
Ý nào không phải là đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu?
a. PhÝa nam gi¸p víi §Þa Trung H¶i.
b. PhÝa t©y gi¸p víi §¹i T©y D­¬ng.
c. PhÝa ®«ng gi¸p víi ch©u ¸.
d. PhÝa nam gi¸p víi B¾c B¨ng D­¬ng
CHọN CÂU TRả LờI Đúng
trong các câu sau :
2. Đồng bằng nào lớn nhất châu Âu?
a. Bắc Âu
b. Đông Âu
c. Bắc Pháp
d.Trung lưu sông Đanuyp
CHọN CÂU TRả LờI Đúng
trong các câu sau :
3. Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất châu Âu là:
Núi trẻ
Núi già
Đồng bằng
Sơn nguyên
CHọN CÂU TRả LờI Đúng
trong các câu sau :
Hãy nối cột bên trái với cột bên phải sao cho đúng
Giải thích vì sao ở phía tây
của châu Âu có khí hậu ấm áp
và mưa nhiều hơn phần
phía đông?
Do dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương ảnh hưởng đến khí hậu bờ tây. Gió tây ôn đới đưa hơi ấm và ẩm vào...tuy nhiên càng vào sâu phần phía đông ảnh hưởng giảm dần..
1/ Hoàn thành câu hỏi 1, 2 trang 155 SGK vào vở bài tập .
2/Chuẩn bị bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (Tiếp theo)
Hướng dẩn
về nhà
So sánh khác nhau giữa khí hậu ôn đới lục địa và ôn đới hải Dương?
- Tại sao các thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi từ tây sang đông ?
Giờ học
kết thúc tại
Xin chào
thầy cô
và các em
Đồng bằng ở châu âu
địa hình núi già ở châu âu
địa hình núi trẻ ở châu âu
 
Gửi ý kiến