Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Huyền
Ngày gửi: 14h:23' 24-02-2017
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.
Kiểm tra bài cũ :
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I . Vị trí địa lí, địa hình
II . Khí hậu , thực vật và động vật
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I . Vị trí địa lí, địa hình
a . Vị trí địa lí:
- Nằm giữa Thái Bình Dương.
Quan sát lược đồ 48.1 cho biết châu Đại Dương
nằm giữa đại dương nào?
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I . Vị trí địa lí, địa hình
- Nằm giữa Thái Bình Dương.
- Em biết gì về đại dương Thái Bình Dương ?
a . Vị trí địa lí:
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I . Vị trí địa lí, địa hình
- Nằm giữa Thái Bình Dương.
- Châu Đại Dương gồm những bộ phận nào ?Xác định từng bộ phận .
- Bao gồm :
+ Lục địa Ô-xtrây-li-a .
+ Các đảo và quần đảo.
a . Vị trí địa lí:
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I . Vị trí địa lí, địa hình
a . Vị trí địa lí
- Nằm giữa Thái Bình Dương.
- Bao gồm :
+ Lục địa Ô-xtrây-li-a .
+ Các đảo và quần đảo.
Qua tên gọi các đảo của châu Đại Dương em hãy cho biết nguồn gốc hình thành các đảo ?
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I . Vị trí địa lí, địa hình
a . Vị trí địa lí
b . Địa hình
- Núi ở phía đông.
- Đồng bằng ở giữa.
- Cao nguyên ở phía tây.
Lục địa Ô-xtrây –li-a:
Quan sát lược đồ 48.1 cho biết từ tây sang đông lục địa Ô-xtrây- li-a gồm có các dạng địa hình nào?
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I. Vị trí địa lí, địa hình
Xác định trạm Gu - am và Nu - mê - a .
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
Xích đạo
Chí tuyến Nam
Quan sát hình 48.2: Điền thông tin vào bảng sau ( hoạt động nhóm - 2 phút )
Nhóm 1,2,3 : trạm Gu-am ; Nhóm 4,5,6: trạm Nu-mê-a
2200mm
1200mm
Nêu đặc điểm chung khí hậu của các đảo thuộc châu Đại Dương.
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I. Vị trí địa lí, địa hình
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
Xích đạo
- Phần lớn khí hậu nóng ẩm, điều hoà, mưa nhiều.
Quan sát hình 48.1 hãy giải thích tại sao các đảo lại có khí hậu nóng ẩm và mưa nhiều quanh năm?
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I. Vị trí địa lí, địa hình
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
Phần lớn khí hậu nóng ẩm,
điều hoà, mưa nhiều.
Sinh vật ở các đảo thuộc châu Đại Dương có đặc điểm gì ?
- Rừng rậm nhiệt đới phát triển  “thiên đàng xanh”.
- Biển có nhiều hải sản .
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I. Vị trí địa lí, địa hình
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
Phần lớn khí hậu nóng ẩm,
điều hoà, mưa nhiều.
- Rừng rậm nhiệt đới phát triển  “thiên đàng xanh”.
- Biển có nhiều hải sản .
Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I. Vị trí địa lí, địa hình
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
Chí tuyến Nam
Quan sát hình 48.1 hãy nêu đặc điểm khí hậu lục địa Ô-xtrây-li-a.
b. Lục địa Ô-xtrây -li -a:
- Khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc .
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I. Vị trí địa lí, địa hình
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
Chí tuyến Nam
Tại sao phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?
b. Lục địa Ô-xtrây -li -a:
- Khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc .
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I. Vị trí địa lí, địa hình
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
b. Lục địa Ô-xtrây -li -a:
Sinh vật ở Ô - xtrây - li - a có đặc điểm gì ?
- Có nhiều động vật độc đáo nhất thế giới : Thú có túi, cáo mỏ vịt …
- Có hơn 600 loài bạch đàn .
- Khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc .
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I. Vị trí địa lí, địa hình
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
b. Lục địa Ô-xtrây -li -a:
- Có nhiều động vật độc đáo nhất thế giới : Thú có túi, cáo mỏ vịt …
- Có hơn 600 loài bạch đàn .
- Vì sao Ô-xtrây-li-a lại có những loài động - thực vật độc đáo duy nhất thế giới được tồn tại ?
Ô-xtrây-li-a nguyên là một phần của lục địa Nam Cực, được tách ra và trôi dạt về phía Xích đạo cách đây từ 55 triệu năm đến 10 triệu năm nên đã bảo tồn được những động - thực vật độc đáo duy nhất trên thế giới .
- Khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc .
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I . Vị trí địa lí, địa hình
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
b. Lục địa Ô-xtrây -li -a:
- Phía nam lục địa Ô-xtrây-li-a và quần đảo Niu Di-len có khí hậu gì ?
- Phía nam lục địa Ô- xtrây-li-a và quần đảo Niu Di-len có khí hậu ôn đới .
- Phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc
- Có nhiều động vật độc đáo nhất thế giới : Thú có túi, cáo mỏ vịt …
- Có hơn 600 loài bạch đàn .
Chương IX : CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
I . Vị trí địa lí, địa hình
II. Khí hậu, thực vật và động vật
a. Các đảo và quần đảo:
b. Lục địa Ô-xtrây -li -a:
- Phía nam lục địa Ô- xtrây-li-a và quần đảo Niu Di-len có khí hậu ôn đới .
- Phần lớn diện tích lục địa là hoang mạc
- Có nhiều động vật độc đáo nhất thế giới : Thú có túi, cáo mỏ vịt …
- Có hơn 600 loài bạch đàn .
Châu Đại Dương gặp những khó khăn gì?
Câu 2: Nguyên nhân nào đã khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được gọi là “ thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương?
Câu 3: Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?
Bài tập :
Câu 1 : Cho biết nguồn gốc hình thành các đảo châu Đại Dương .
Trả lời câu hỏi và bài tập sách giáo khoa – trang 146 .
Chuẩn bị bài mới : Bài 49 : Dân cư và kinh tế châu đại Dương .
+ Đọc và nhận xét bảng số liệu trang 147 .
+ Đặc điểm dân cư châu Đại Dương
+ Đặc điểm kinh tế - xã hội của châu Đại Dương.
+ Xác định khu vực kinh tế phát triển của châu Đại Dương .
Dặn dò :
Tạm biệt các thầy cô!
Chúc các em chăm ngoan !
 
Gửi ý kiến