Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 5. Things I do

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: kitty meo
Ngày gửi: 15h:35' 11-11-2016
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class !
w h a t
e n g l i s h
t i m e t a b l e
t a k e
w
e
e
k
1
2
3
4
Play game
w h a t
e n g l i s h
t i m e t a b l e
t a k e
w
e
e
k
Play game
A: ........ is your name?
B: My name is Nga
What is it?
It is .......... book.
What is it ?
It is ...........
What do they do ?
They ..........a shower.
Period 30: C2,3,4: Classes
P.59
Unit 5:
Friday, November 11st, 2016
Things I do
- Monday:
- Tuesday:
- Wednesday:
- Thursday:
- Friday:
- Saturday:
- Sunday:
a.Newwords:
- Tuesday: Thứ ba
- Monday: Thứ hai
- Wednesday: Thứ tư
- Thursday: Thứ năm
- Friday: Thứ sáu
- Saturday: Thứ bảy
- Sunday: Chủ nhật
1) Monday
2) Tuesday
3) Wednesday
4) Thursday
5) Friday
6) Saturday
7) Sunday
b.Matching
Check vocabulary :
-The day after Monday is………………… .
-The day before Saturday is………………… .
Tuesday
Friday
Ba
Nga
* Model sentences:
2. Listen and repeat: C3
*Model sentences:
Form:
- When
+ do/does
+ S
+ have
+ môn học?
- S
+ have/has
+ it (môn học)
+ on
+ Thứ
“On” là giới từ chỉ thời gian đi với ngày hoặc thứ trong tuần.
Use:
Hỏi ai đó học môn gì vào thứ mấy và trả lời.
Example
- They have it on Thursday.
- When do they have music?
- When does Nga have history?
She has it on Tuesday and Thursday.
- When do we have history?
We have it on Tuesday and Thursday.
Ba
Nga
* Model sentences:
2. Listen and repeat: C3
1
2
3
4
5
6
Lucky number
A
B
When do you have Math?
We have it on Monday, Wednesday and Friday.
You are lucky
When do you have History?
We have it on Tuesday and Thursday.
Do we have English on Friday?
No, We don’t.
lucky number
Lucky number
3. Remember: C4

Classes don’t = do + not
Days of the week doesn’t = does + not
Homework
- Learn vocabulary and the forms by heart .
- Prepare Grammar practice
- Do exercise in work book
Thank for your attention !
 
Gửi ý kiến