Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 1. This is my mum

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hiền
Ngày gửi: 20h:59' 21-06-2019
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Guess word
F
A
M
I
L
Y
Grandpa, grandma, father, mother ,brother,sister called….....
Lesson 16 : This is my family
Monday, June 10th 2019
Netword
Family
father
mother
Sister
brother
grandfather
grandmother
Netword
jobs
teacher
housewife
pilot
pupil
worker
policeman
doctor
nurse
farmer
1
2
3
4
5
6
Answer the questions
1. What is her name?

Her name is Milly
2.Who is her dad?
He is a fireman

3. Who is her mum?

She is a nurse
4. Is her grandpa a teacher?

No, he isn’t. he is a doctor
5. How old is her brother?
He is Ten

6.Are they a happy family?
Yes, they are
Read again. Write Yes or No
NO
yes
yes
Ten
Role play
This is my dad. he’s a fireman
This is my mum. She’s a nurse
This’s my grandpa.
He’s a doctor.
We’re a happy family.
2
3
4
Who’s he/she?
Lesson 9: This is my family
1. New words:
her : của cô ấy
his: của anh ấy
2. Sentences
We’re pupils = We are pupils. Chúng tôi là những học sinh.
3. Write about your family:
- Name( tên )
- Age( tuổi )
- Job ( nghề nghiệp )

Hello, my name’s…. I’m 8 years olds. This is my family.
This is my father. His name’s…
He is …….
This is my mother. Her name’s … She is…….
This is my ( brother / sister / baby ). He/ she is ….
We’re a happy family.
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác