Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hạnh
Ngày gửi: 16h:51' 26-01-2022
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 204
Số lượt thích: 0 người
BÀI 15:
THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC
ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP
DÂN TỘC
(TỪ THẾ KỈ II TCN ĐẾN THẾ KỈ X)

NỘI DUNG

I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Chế độ cai trị
2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội.
II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X)

Các triều đại phong kiến phương Bắc đã tổ chức cai trị nước ta như thế nào?
1. Chế độ cai trị
Tổ chức bộ máy cai trị

- Nhà Triệu: Sát nhập vào
Nam Việt chia thành 2 quận
1. Chế độ cai trị
Tổ chức bộ máy cai trị

- Nhà Hán: Sát nhập vào Bộ Giao Chỉ - chia thành 3 quận
1. Chế độ cai trị
Tổ chức bộ máy cai trị

- Nhà Tùy – Đường: Chia thành nhiều Châu.

Các triều đại phong kiến phương Bắc chia Âu Lạc cũ thành quận, huyện nhằm mục đích gì?
1. Chế độ cai trị
b) Chính sách cai trị
Cướp ruộng đất lập đồn
Nắm độc quyền muối và sắt
.
Bóc lột,cống nạp nặng nề
Nộp lâm thổ sản quý

Về Kinh tế, Chính quyền đô hộ thi hành những chính sách gì?

Tại sao chính quyền đô hộ nắm độc quyền sắt và muối?
1. Chế độ cai trị
b) Chính sách cai trị
+ Về Văn hóa
Theo chiết tự Trung Hoa, chữ Nho được tạo bởi chữ “Nhân" là người, đứng bên chữ “Nhu" có nghĩa là cần dùng. Vậy Nho Gia là loại người cần dùng để giúp ích cho xã hội, cho mọi người biết cách cư xử, hành động, làm sao cho hợp với lẽ Trời, với tình Người.

Vì sao chính quyền phương Bắc truyền bá nho giáo vào nước ta và buộc dân ta theo phong tục Hán?
1. Chế độ cai trị
b) Chính sách cai trị
+ Về Văn hóa
Nhà Hán đập phá trống đồng
1. Chế độ cai trị
b) Chính sách cai trị
+ Về Văn hóa

Nhận xét về chính sách bóc lột của chính quyền đô hộ?
Hai quan Thái thú có công với nước ta. Ông Tích Quang dạy dân ta lễ nghĩa. Ông Nhâm Diên dạy dân ta cáy cầy.
2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội
a) Về kinh tế

Tình hình kinh tế dưới thời đô hộ như thế nào?
Nghề cũ duy trì
Thủ
công
nghiệp
Phát triển nghề mới
Nghề rèn
Nghề làm đồ trang sức
Nghề làm gốm
Nghề làm thủy tinh
Nghề làm giấy

Vì sao dưới chính sách cai trị tàn bạo của phong kiến kinh tế Âu Lạc cũ vẫn phát triển?
2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội
b) Về văn hóa
Tiếp thu chữ Hán, ngôn ngữ
Cải biên cho phù hợp
Giữ được tiếng việt
Giữ phong tục tập quán

Tình hình văn hóa dưới thời đô hộ như thế nào?
2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội
c) Về xã hội
Nhân dân ta mâu thuẫn với chính quyền đô hộ phong kiến phương Bắc
Các cuộc đấu tranh giành độc lập đã nổ ra

Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của phong kiến phương Bắc?
Bài tập củng cố
Câu 1: Chính sách bóc lột tàn bạo của phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta được thể hiện như thế nào?
A. Bắt nhân dân ta nộp thuế.
B. Bắt nhân dân đi lao dịch.
C. Nắm độc quyền về muối, cống nạp nặng nề.
D. Biến nông dân thành nông nô.
Đáp án đúng: C
Câu 2: Chính sách đồng hóa của chính quyền phương Bắc là gì ?

Buôn bán tự do

B. Truyền bá nho giáo, mở trường dạy chữ Hán

C. Dạy dân cày cấy

D. Dạy dân lễ nghĩa
Đáp án đúng: B
Câu 3: Thời nhà Triệu chia nước ta thành mấy quận ?

2 quận

B. 3 quận

C. 4 quận

D. Nhiều châu
Đáp án đúng: A
No_avatar

LỊCH SỬ 11

CHỦ ĐỀ

THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC

ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

(TỪ THẾ KỈ II TCN ĐẾN THẾ KỈ X)

MINI GAME

 

KHỞI ĐỘNG

VÒNG QUAY MAY MẮN

LỊCH SỬ 11

CHỦ ĐỀ

THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC

ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

(TỪ THẾ KỈ II TCN ĐẾN THẾ KỈ X)

I.Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam

Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

1

2

Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội (HS tự học)

Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

NHIỆM VỤ

4 NHÓM

THỜI GIAN: từ năm 179 TCN kéo dài tới năm 938

QUA CÁC TRIỀU ĐẠI: từ nhà Triệu đến nhà Đường

 

thường gọi là hơn 1000 năm Bắc thuộc

Bảng hệ thống các triều đại phong kiến Trung Quốc sang

cai trị nước ta

TỔ CHỨC BỘ MÁY CAI TRỊ

NHÀ HÁN

TÙY-ĐƯỜNG

Chia thành 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ.

Chia nhiều châu

Lược đồ nước ta thời Hán

CÁC CHÂU KI MI

PHONG CHÂU

GIAO CHÂU

TRƯỜNG CHÂU

ÁI CHÂU

DIỄN CHÂU

HOAN CHÂU

PHÚC LỘC CHÂU

- Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện

MỤC ĐÍCH

???

+ Chia để dễ cai trị, chia rẽ dân tộc.

+ Nhằm xóa bỏ đất nước, dân tộc Việt Nam

+ Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc

KINH TẾ

 

 

Chính sách bóc lột ,

cống nạp nặng nề,

 

 

 

 

 

Cướp ruộng đất lập

đồn điền, cưỡng bức

cày cấy

 

 

 

Độc quyền về

muối và sắt

Kìm hãm kinh tế

VĂN HÓA

Bắt thay đổi phong tục tập quán

Truyền bá Nho giáo

ÂM MƯU “ĐỒNG HÓA”

Nhà Hán đập phá trống đồng

17

CHÍNH QUYỀN

ĐÔ HỘ

 

Bạo ngược,gian trá, bóc lột,hà khắc…

Thẳng tay đàn áp

NHÂN DÂN TA

 

 

khổ cực, bần cùng

Căm phẫn

XÃ HỘI

Chính quyền đô hộ bóc lột nhân dân ta

Diagram

ĐÀN ÁP

ĐẤU TRANH

BÓC LỘT

KINH TẾ

CAI TRỊ

ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐÔ HỘ

Có thực hiện được không? Tại sao?

SÁP

NHẬP

XÓA

BỎ

CAI

TRỊ

Công cụ sắt và sự phát triển nông nghiệp

 

Các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển:

Nghề rèn sắt, đúc đồng...

Gói bánh chưng

bánh dầy ngày tết.

Sự tích Trầu - Cau

Phong tục, tín ngưỡng độc đáo

Chống lại sự đồng hoá của phương Bắc

Ăn trầu, nhuộm răng 

Ca trù hay hát ả đào, được công nhận là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại

Quan họ Bắc Ninh, được công nhận là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại

Lễ hội Gióng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới

Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được công nhận là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại

Nhã nhạc-Âm nhạc Cung đình Việt Nam , được công nhận là Kiệt tác Di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại

LUYỆN TẬP

CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ CHÍNH NGHĨA

VIỆT NAM

???

 
Gửi ý kiến