Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thời gian

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: thach thanh tra
Ngày gửi: 18h:50' 15-03-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Về dự tiết Toán ngày hôm nay
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Về dự tiết Toán ngày hôm nay
Kiểm tra bài cũ:
Bài toán: Một ô tô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5km/h.Tính quãng đường ô tô đã đi?
GIẢI
Quãng đường ô tô đã đi là :
3 x 46,5 = 139,5 (km)
Đáp số : 139,5 km

Toán
a. Bài toán 1 : Một ô tô đi được quãng đường 170 km với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó?
THỜI GIAN

Toán
Thời gian

Tóm tắt
Quãng đường: 170km
Vận tốc: 42,5km/giờ
Thời gian: ?..giờ
Giải
Thời gian ô tô đi là:
170 : 42,5 = 4 ( giờ)
Đáp số: 4 giờTHỜI GIAN

Toán
Thời gian
Nhận xét: Để tính thời gian đi của ô tô ta lấy quãng đường đi được chia cho quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô

Toán
Thời gian
QUY TẮC
Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.t = s : v
b. Bài toán 2 : Một ca nô đi với vận tốc 36 km/giờ trên quãng đường sông dài 42 km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó ?
THỜI GIAN

Toán
Thời gian
Tóm tắt
v: 36km/giờ
s: 42km
t: ..?..giờ
Giải
Thời gian đi của ca nô là:

: 36 = (giờ)

giờ = 1 giờ = 1giờ 10 phút
Đáp số: 1giờ 10 phút
Khi biết 2 trong 3 đại lượng : Vận tốc, quãng đường, thời gian ta có thể tính được đại lượng thứ 3.

Toán
Thời gian


=
v
s
t
v
s
t
v
s
t
=
x
=
:
:
2,5 giờ
=
2giờ 30 phút
Viết số thích hợp vào ô trống :

Toán
Thời gian
s(km)
10,35
14
v(km/giờ)


t(giờ)35
4,6
2,5giờ
2,25giờ

Toán
Thời gian

a/ Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó.

Bài 2
Tóm tắt
s: 23,1 km
v: 13,2 km/giờ
t: ..?..giờ
Giải
Thời gian người đó đi là:
23,1: 13,2= 1,75 ( giờ)
1,75 giờ =1 giờ 45 phút
Đáp số: 45 phút

Toán
Thời gian
Bài 2 :

b/ Trên quãng đường 2,5 km, một người chạy với vận tốc 10 km/giờ. Tính thời gian chạy của người đó.

Tóm tắt
s: 2,5 km
v: 10km/giờ
t: ..?..giờ
Giải
Thời gian chạy của người đó là
2,5 : 10 = 0,25 ( giờ )
0,25 giờ = 15 phút
Đáp số: 15 phút
Trò chơi:Ai nhanh hơn
Luật chơi như sau:
Ở trên bảng sẽ xuất hiện tất cả 3 câu hỏi
Ai nhanh hơn chọn đáp án đúng thì sẽ chiến thắng.
Câu hỏi số 1:
Hãy nêu lại cách tính thời gian
A:Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường nhân với vận tốc
B:Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho thời gian
C:Muốn tính thời gian ta lấy thời gian nhân với vận tốc
Câu hỏi số 1:
Hãy nêu lại cách tính thời gian?

A:Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường nhân với vận tốc
B:Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho thời gian
C:Muốn tính thời gian ta lấy thời gian nhân với vận tốc
Câu hỏi số hai:
Hãy tính thời gian biết:
S=60m
V=12m/phút
T=?
A: t=6 phút
B: t=4 phút
C: t=5 phút
Câu hỏi số hai:
Câu hỏi thứ ba:
Hãy tính thời gian biết:
S=80 m
V=40m/ giây
A: t=20 giây
B: t=30 giây
C: t=10 giây
 
Gửi ý kiến