Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 10. Thư gửi bà

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Âu Dương Văn Trọng
Ngày gửi: 21h:45' 14-02-2021
Dung lượng: 21.6 MB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
Thứ năm, ngày 06 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:


Giọng quê hương
A/ KIỂM TRA BÀI CŨ:


1.Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai?

Cùng ăn với 3 người thanh niên
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:

2. Chuyện gì xảy ra làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên?

Lúc Thuyên đang lúng túng vì quên tiền thì một trong ba thanh niên đến gần xin được trả giúp tiền ăn.
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:

Giọng quê hương thân thiết, gần gũi, gắn bó những người cùng quê hương.

3. Qua câu chuyện, em nghĩ gì về giọng quê hương?
(chọn câu trả lời đúng nhất)
Giọng quê hương là hay nhất.

Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:

A.
B.
C. Giọng quê hương làm hấp dẫn khách nước ngoài.

Thư gửi bà.


Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:

Hãy lắng nghe thầy đọc bài!
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

*Giọng đọc:

Giọng nhẹ nhàng, tình cảm; chú ý phân biệt giọng câu kể với câu hỏi, câu cảm trong bài; ngắt nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu.

Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

2.2. Luyện đọc:
Đọc nối tiếp câu.
ngoài này
về quê
chăm ngoan
Thứ năm, ngày 06 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

Đọc nối tiếp đoạn
Bức thư chia thành 3 đoạn như sau:
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

+ Mở đầu thư: 3 câu đầu.
Haûi Phoøng, ngaøy 6 thaùng 11 naêm 2003.
Baø kính yeâu!
Laâu roài chaùu chöa ñöôïc veà queâ, chaùu nhôù baø laém.

+ Nội dung chính: từ "Dạo này." đến ".dưới ánh trăng."

Daïo naøy baø coù khoûe khoâng aï?
Gia ñình chaùu ngoaøi naøy vaãn bình thöôøng. Naêm nay chaùu hoïc lôùp 3. Töø ñaàu naêm hoïc ñeán giôø, chaùu ñöôïc taùm ñieåm 10 roài ñaáy, baø aï! Ngaøy nghæ, chaùu thöôøng ñöôïc boá meï chaùu cho ñi chôi.
Chaùu vaãn nhôù naêm ngoaùi ñöôïc veà queâ, thaû dieàu cuøng anh Tuaán treân ñeâ vaø ñeâm ñeâm ngoài nghe baø keå chuyeän coå tích döôùi aùnh traêng.

+ Kết thúc: Phần còn lại.

Chaùu höùa vôùi baø seõ hoïc thaät gioûi, luoân chaêm ngoan ñeå baø vui. Chaùu kính chuùc baø luoân maïnh khoeû, soáng laâu. Chaùu mong choùng ñeán heø ñeå ñöôïc veà queâ thaêm baø.
Chaùu cuûa baø.
Ñöùc
Traàn Hoaøi Ñöùc

3 em tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp.
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

Giải nghĩa từ:
- thư

Ví dụ:
Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá!

Giấy viết gửi cho người nào đó mang nội dung về những điều mình muốn nói với người ấy

Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

- thả diều

Cầm dây kéo ngược chiều gió cho diều bay lên cao.
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

- Hải Phòng, / ngày 6/ tháng 11 / năm 2003.//
* Cần đọc đúng:
- Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê, / thả diều cùng anh Tuấn trên đê / và đêm đêm / ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. //
(Đọc rành rẽ, chính xác các chữ số)

- Dạo này bà có khoẻ không ạ?
(Giọng ân cần)

(Giọng kể chậm rãi)
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

Sinh hoạt nhóm bàn:
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

Từng em trong bàn đọc từng đoạn.

cần đọc đúng giọng theo hướng dẫn của giáo viên.

+ Đối với học sinh nhóm 1:
đọc trơn, đọc đúng.
+ Đối với học sinh nhóm 2:
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

ĐỌC TRƯỚC LỚP
3. Tìm hiểu bài:
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.

1. Đức viết thư cho ai?
(Hải Phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2003 - ghi rõ nơi và ngày gửi thư.)

Dòng đầu bức thư, bạn ghi thế nào?
(Cho bà của Đức ở quê)

Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.
Từ ngữ:
quê

(Đức hỏi thăm sức khỏe của bà:
2.Ñöùc hoûi thaêm baø ñieàu gì?
+ Đức kể với bà điều gì?
Bà có khoẻ không ạ?)
Được lên lớp 3, được tám điểm 10, được chơi với bố mẹ vào những ngày nghỉ;
a Kyû nieäm naêm ngoaùi veà queâ:
(a Tình hình gia đình và bản thân:
Được đi thả diều trên đê cùng anh Tuấn, được nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng.)
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.
Từ ngữ: quê
, chuyện cổ tích
3. Đoạn cuối bức thư cho thấy tình cảm của Đức với bà thế nào?

- Rất kính trọng và yêu quý bà:

+ Chúc bà mạnh khoẻ, sống lâu; mong chóng đến hè để được về quê thăm bà.
+ Hứa với bà sẽ học giỏi, chăm ngoan để bà vui;
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.
Từ ngữ: quê, chuyện cổ tích.
4. Luyện đọc lại:

Mời một em đọc toàn bộ bức thư!
Mỗi dãy cử ngay ba em có giọng đọc tốt nhất. Mỗi em chỉ đọc một đoạn.
Hãy thi đua nào!
Tập diễn tả tình cảm chân thành qua bức thư gửi người thân!
Lưu ý:
Nhanh lên nào các em!
5. Cuûng coá, daën doø:
- Hãy nêu nhận xét về cách viết một bức thư?
Đầu thư ghi thế nào?
Cuối thư ghi thế nào?
Phần chính cần thăm hỏi và kể những gì?
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.
Từ ngữ: quê, chuyện cổ tích.
Về nhà các em cần thực hiện:
+ Đối với các em nhóm 2:
Thử tập viết một lá thư ngắn (từ 7 đến 9 dòng) cho người thân ở xa, chuẩn bị cho tiết Tập làm văn tới!
+ Học sinh nhóm1:
luyện đọc bức thư nhiều lần.
* Chuẩn bị bài sau: Đất quý đất yêu.
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.
Từ ngữ: quê, chuyện cổ tích.
Thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2008.
Tập đọc:
Thư gửi bà.
Từ ngữ: quê, chuyện cổ tích.
Chào tất cả các em.
Hẹn gặp lại!
Xin chân thành cảm ơn
Quý Thầy Cô giáo đã đến tham dự tiết dạy
TUẦN 10
Thư gửi bà
Tiết 30
 
Gửi ý kiến