Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lỗ Thị Kim Ngân
Ngày gửi: 18h:01' 15-01-2020
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1111
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
NĂM HỌC 2019 – 2020
1
WELCOME TO OUR CLASS
Chương III Thống kê
Bi 1: Thu thập số liệu thống kê
tần số
1.Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu.
Ví dụ 1(sgk/4).
Bảng 1
Bảng 2
Chương III Thống kê
Tiết 41 Thu thập số liệu thống kê
tần số
1.Thu thập số liệu, bảng số
liệu thống kê ban đầu.
Ví dụ 1(sgk/4).
2.Dấu hiệu.
a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra.
Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm gọi là dấu hiệu.
- Kí hiệu dấu hiệu : X
Bảng 1
Bảng 1
Chương III Thống kê
Tiết 41 Thu thập số liệu thống kê
tần số
1.Thu thập số liệu, bảng số
liệu thống kê ban đầu.
Ví dụ 1(sgk/4).
2.Dấu hiệu.
a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra.
Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm gọi là dấu hiệu.
- Kí hiệu dấu hiệu: X
b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.
Bảng 1
Bảng 1
Chương III Thống kê
Tiết 41 Thu thập số liệu thống kê
tần số
1.Thu thập số liệu, bảng số
liệu thống kê ban đầu.
Ví dụ 1(sgk/4).
2.Dấu hiệu.
a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra.
Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm gọi là dấu hiệu.
- Kí hiệu dấu hiệu: X
b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.
3. Tần số của mỗi giá trị.
Bảng 1
Bảng 1
Chương III Thống kê
Tiết 41 Thu thập số liệu thống kê
tần số
1.Thu thập số liệu, bảng số
liệu thống kê ban đầu.
Ví dụ 1(sgk/4).
2. Dấu hiệu
a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra.
Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm gọi là dấu hiệu.
- Kí hiệu dấu hiệu: X
b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.
3. Tần số của mỗi giá trị.
Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.
- Kí hiệu tần số : n
Chương III Thống kê
Tiết 41 Thu thập số liệu thống kê
tần số
1.Thu thập số liệu, bảng số
liệu thống kê ban đầu.
Ví dụ 1(sgk/4).
2.Dấu hiệu.
a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra.
b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.
3. Tần số của mỗi giá trị.
Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.
- Kí hiệu tần số : n
*Ghi nhớ
Số các giá trị thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.
Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra.
Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.
Chú ý:
- Ta chỉ xem xét, nghiên cứu các dấu hiệu mà giá trị của nó là các số ; tuy nhiên cần lưu ý rằng : không phải mọi dấu hiệu đều có giá trị là số.
Ví dụ: Khi điều tra về sự ham thích đối với bóng đá của một nhóm học sinh thì ứng với một bạn nào đó trong nhóm, người điều tra phải ghi lại mức độ ham thích của bạn ấy theo một trong các mức đã quy định, chẳng hạn : rất thích, thích, không thích.
- Trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các cột số. Chẳng hạn, từ bảng 1 ta có bảng 3 dưới đây :

Bài tập 2 (SGK / 7)
Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng 4 :
Giải
a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là : thời gian đi từ nhà đến trường. Dấu hiệu đó có tất cả 10 giá trị.
b) Có 5 giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu.

b) Có 5 giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu.
x
n
17
18
19
20
21
1
3
3
2
1
N=10
Chương III Thống kê
Tiết 41 Thu thập số liệu thống kê
tần số
1.Thu thập số liệu, bảng số
liệu thống kê ban đầu.
Ví dụ 1(sgk/4).
2.Dấu hiệu.
a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra.
- Kí hiệu : Dấu hiệu : X
Giá trị của dấu hiệu: x
b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.
3. Tần số của mỗi giá trị.
Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.
- Kí hiệu: Tần số : n
Số các đơn vị điều tra : N
*Ghi nhớ
Số các giá trị thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.
Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra.
Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.
Hướng dẫn học ở nhà
- Biết cách điều tra và lập bảng số liệu thống kê ban đầu về một vấn đề mà em quan tâm.
- Phân biệt được : dấu hiệu; giá trị của dấu hiệu;dãy giá trị của dấu hiệu; số đơn vị điều tra ; tần số của giá trị.
- Biết cách xác định tần số của giá trị của dấu hiệu.
- Làm các bài tập 1,3,4 (sgk / 7,8,9) ;1,2,3(SBT/3,4).
 
Gửi ý kiến