Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương III. §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lịch Phạm
Ngày gửi: 10h:35' 12-01-2022
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 1212
Số lượt thích: 0 người
Tiết 42 - ĐẠI SỐ 7
LUYỆN TẬP
THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ – TẦN SỐ
Trắc nghiệm
kiểm tra bài cũ
Trắc nghiệm
kiểm tra bài cũ
Tiết 42
Luyện Tập
Có nhiều cách lập bảng thống kê số liệu ban đầu
Tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra
I) Chữa bài tập
Bài tập 1 ( Sgk tr7) : Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp,số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường,số con trong từng gia đình sống gần nhà em...)
Tiết 42
Luyện Tập
Chữa bài tập
Luyện tập :Bài tập 3 (sgk-tr8): Thời gian chạy 50m của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6
Bảng 6
Bảng 5
Cần phân biệt rõ số các giá trị của dấu hiệu ,số các giá
trị khác nhau và các giá trị khác nhau của dấu hiệu
Tuỳ vào nội dung của mỗi cuộc điều tra
Mà có thể chia thành một hay
Nhiều bảng
Hãy cho biết:
a) Dấu hiệu chung cần tỡm hiểu (ở cả hai bảng)
b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng)
c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng)

L?i gi?i :
a) Thời gian chạy 50m của mỗi HS (nam,n?)
b). Số các giá trị và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu:
Bảng 5 : Số các giá trị là 20
Số các giá trị khác nhau là 5
Bảng 6 : Số các giá trị là 20
Số các giá trị khác nhau là 4
c) Bảng 5 : Các giá trị khác nhau là : . 8,3; 8,4; 8,5; 8,7; 8,8
Tần số lần lượt là: 2; 3; 8; 5; 2
Bảng 6 : Các giá trị khác nhau là:
8,7; 9,0; 9,2; 9,3
Tần số lần lượt là:3; 5; 7; 5
Tiết 42
Luyện Tập
Chữa bài tập : Bài tập 1 (sgk-tr7)
Luyện tập :Bài tập 3 (sgk-tr8)
Bài tập 4 (sgk-tr9) : Chọn 30 hộp chè một cách tuỳ ý trong kho của một cửa hàng và đem cân , kết quả được ghi lại ở bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ)
Tiết 42
Luyện Tập
Lời giải:
Để có được bảng này người điều tra
có thể gặp lớp trưởng của từng lớp.
b) Dấu hiệu :Số nữ học sinh trong một lớp
Các giá trị khác nhau của dấu hiệu :
14; 16; 17; 18; 20;
Tần số tương ứng :
2; 3; 2; 3; 5
Muốn kiểm tra dãy tần số trên có
đúng không ta làm thế nào???
Chữa bài tập : Bài tập 1 (sgk-tr7)
Luyên tập :Bài tập 3 (sgk-tr8)
Bài tập 4 (sgk-tr9)
Bài tập 1 (sbt-tr3)
Chọn câu trả lời đúng
Dấu hiệu ở đây là gì ?
1. Số học sinh
2. Trường Trung hoc
3. Số học sinh nữ trong một lớp
4. Cả 3 đáp án đều đúng
Ô ch? gồm 5 hàng ngang và một từ chỡa khóa
Th?y giáo gọi nam học sinh, mỗi học sinh được gọi sẽ chọn một trong nam câu hỏi. Em nào trả lời đúng sẽ cho xuất hiện từ hàng ngang tương ứng với câu hỏi đó. Trong từ hàng ngang sẽ có một chỡa màu đỏ thuộc từ chỡa khóa. Em nào trả lời sai, từ hàng ngang tương ứng sẽ không xuất hiện. Sau khi 5 học sinh trả lời xong, học sinh sẽ giải từ chỡa khóa.
T h ố n g k ê
S ố l ầ n
s ố l I ệ u
b ả n g
1
?
C ộ t s ố
5
?
?
3
?
2
?
n

trò chơi:
giải ô chữ
t


s
t n s
1. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu ......
2. Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu đúng... số các đơn vị điều tra.
3. Mỗi ....... là một giá trị của dấu hiệu.
4. .......xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.
5.Trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các........
4
No_avatarf
Tiết 42 - ĐẠI SỐ 7
LUYỆN TẬP
THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ – TẦN SỐ
Trắc nghiệm
kiểm tra bài cũ
Trắc nghiệm
kiểm tra bài cũ
Tiết 42
Luyện Tập
Có nhiều cách lập bảng thống kê số liệu ban đầu
Tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra
I) Chữa bài tập
Bài tập 1 ( Sgk tr7) : Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp,số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường,số con trong từng gia đình sống gần nhà em...)
Tiết 42
Luyện Tập
Chữa bài tập
Luyện tập :Bài tập 3 (sgk-tr8): Thời gian chạy 50m của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6
Bảng 6
Bảng 5
Cần phân biệt rõ số các giá trị của dấu hiệu ,số các giá
trị khác nhau và các giá trị khác nhau của dấu hiệu
Tuỳ vào nội dung của mỗi cuộc điều tra
Mà có thể chia thành một hay
Nhiều bảng
Hãy cho biết:
a) Dấu hiệu chung cần tỡm hiểu (ở cả hai bảng)
b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng)
c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng)

L?i gi?i :
a) Thời gian chạy 50m của mỗi HS (nam,n?)
b). Số các giá trị và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu:
Bảng 5 : Số các giá trị là 20
Số các giá trị khác nhau là 5
Bảng 6 : Số các giá trị là 20
Số các giá trị khác nhau là 4
c) Bảng 5 : Các giá trị khác nhau là : . 8,3; 8,4; 8,5; 8,7; 8,8
Tần số lần lượt là: 2; 3; 8; 5; 2
Bảng 6 : Các giá trị khác nhau là:
8,7; 9,0; 9,2; 9,3
Tần số lần lượt là:3; 5; 7; 5
Tiết 42
Luyện Tập
Chữa bài tập : Bài tập 1 (sgk-tr7)
Luyện tập :Bài tập 3 (sgk-tr8)
Bài tập 4 (sgk-tr9) : Chọn 30 hộp chè một cách tuỳ ý trong kho của một cửa hàng và đem cân , kết quả được ghi lại ở bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ)
Tiết 42
Luyện Tập
Lời giải:
Để có được bảng này người điều tra
có thể gặp lớp trưởng của từng lớp.
b) Dấu hiệu :Số nữ học sinh trong một lớp
Các giá trị khác nhau của dấu hiệu :
14; 16; 17; 18; 20;
Tần số tương ứng :
2; 3; 2; 3; 5
Muốn kiểm tra dãy tần số trên có
đúng không ta làm thế nào???
Chữa bài tập : Bài tập 1 (sgk-tr7)
Luyên tập :Bài tập 3 (sgk-tr8)
Bài tập 4 (sgk-tr9)
Bài tập 1 (sbt-tr3)
Chọn câu trả lời đúng
Dấu hiệu ở đây là gì ?
1. Số học sinh
2. Trường Trung hoc
3. Số học sinh nữ trong một lớp
4. Cả 3 đáp án đều đúng
Ô ch? gồm 5 hàng ngang và một từ chỡa khóa
Th?y giáo gọi nam học sinh, mỗi học sinh được gọi sẽ chọn một trong nam câu hỏi. Em nào trả lời đúng sẽ cho xuất hiện từ hàng ngang tương ứng với câu hỏi đó. Trong từ hàng ngang sẽ có một chỡa màu đỏ thuộc từ chỡa khóa. Em nào trả lời sai, từ hàng ngang tương ứng sẽ không xuất hiện. Sau khi 5 học sinh trả lời xong, học sinh sẽ giải từ chỡa khóa.
T h ố n g k ê
S ố l ầ n
s ố l I ệ u
b ả n g
1
?
C ộ t s ố
5
?
?
3
?
2
?
n

trò chơi:
giải ô chữ
t


s
t � n s �
1. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu ......
2. Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu đúng... số các đơn vị điều tra.
3. Mỗi ....... là một giá trị của dấu hiệu.
4. .......xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.
5.Trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các........
4
 
No_avatarf

Tiết 42 - ĐẠI SỐ 7

LUYỆN TẬP

THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ – TẦN SỐ

Trắc nghiệm

kiểm tra bài cũ

Trắc nghiệm

kiểm tra bài cũ

Tiết 42

Luyện Tập

Có nhiều cách lập bảng thống kê số liệu ban đầu

Tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra

I) Chữa bài tập

Bài tập 1 ( Sgk tr7) : Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp,số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường,số con trong từng gia đình sống gần nhà em...)

Tiết 42

Luyện Tập

Chữa bài tập

Luyện tập :Bài tập 3 (sgk-tr8): Thời gian chạy 50m của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6

Bảng 6

Bảng 5

Cần phân biệt rõ số các giá trị của dấu hiệu ,số các giá

trị khác nhau và các giá trị khác nhau của dấu hiệu

Tuỳ vào nội dung của mỗi cuộc điều tra

Mà có thể chia thành một hay

Nhiều bảng

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu chung cần tỡm hiểu (ở cả hai bảng)

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng)

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng)

 

L?i gi?i :

a) Thời gian chạy 50m của mỗi HS (nam,n?)

b). Số các giá trị và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu:

Bảng 5 : Số các giá trị là 20

Số các giá trị khác nhau là 5

Bảng 6 : Số các giá trị là 20

Số các giá trị khác nhau là 4

c) Bảng 5 : Các giá trị khác nhau là : . 8,3; 8,4; 8,5; 8,7; 8,8

Tần số lần lượt là: 2; 3; 8; 5; 2

Bảng 6 : Các giá trị khác nhau là:

8,7; 9,0; 9,2; 9,3

Tần số lần lượt là:3; 5; 7; 5

Tiết 42

Luyện Tập

Chữa bài tập : Bài tập 1 (sgk-tr7)

Luyện tập :Bài tập 3 (sgk-tr8)

Bài tập 4 (sgk-tr9) : Chọn 30 hộp chè một cách tuỳ ý trong kho của một cửa hàng và đem cân , kết quả được ghi lại ở bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ)

Tiết 42

Luyện Tập

Lời giải:

Để có được bảng này người điều tra

có thể gặp lớp trưởng của từng lớp.

b) Dấu hiệu :Số nữ học sinh trong một lớp

Các giá trị khác nhau của dấu hiệu :

14; 16; 17; 18; 20;

Tần số tương ứng :

2; 3; 2; 3; 5

Muốn kiểm tra dãy tần số trên có

đúng không ta làm thế nào???

Chữa bài tập : Bài tập 1 (sgk-tr7)

Luyên tập :Bài tập 3 (sgk-tr8)

Bài tập 4 (sgk-tr9)

Bài tập 1 (sbt-tr3)

Chọn câu trả lời đúng

Dấu hiệu ở đây là gì ?

1. Số học sinh

2. Trường Trung hoc

3. Số học sinh nữ trong một lớp

4. Cả 3 đáp án đều đúng

Ô ch? gồm 5 hàng ngang và một từ chỡa khóa

Th?y giáo gọi nam học sinh, mỗi học sinh được gọi sẽ chọn một trong nam câu hỏi. Em nào trả lời đúng sẽ cho xuất hiện từ hàng ngang tương ứng với câu hỏi đó. Trong từ hàng ngang sẽ có một chỡa màu đỏ thuộc từ chỡa khóa. Em nào trả lời sai, từ hàng ngang tương ứng sẽ không xuất hiện. Sau khi 5 học sinh trả lời xong, học sinh sẽ giải từ chỡa khóa.

T h ố n g k ê

S ố l ầ n

s ố l I ệ u

b ả n g

1

?

C ộ t s ố

5

?

?

3

?

2

?

n

trò chơi:

giải ô chữ

t

s

t � n s �

1. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu ......

2. Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu đúng... số các đơn vị điều tra.

3. Mỗi ....... là một giá trị của dấu hiệu.

4. .......xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.

5.Trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các........

4

 
Gửi ý kiến