Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

bài 30. thực hanh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm thị huệ
Ngày gửi: 20h:13' 01-01-2019
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Địa Lí
9
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Câu hỏi: Em hãy cho biết tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp của vùng Tây Nguyên.
? Dựa vào bản đồ kinh tế của vùng Tây Nguyên và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, hãy xác định vị trí địa lí của hai vùng.
BÀI 30: THỰC HÀNH: SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN.
BÀI 30: THỰC HÀNH: SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN.
1. BÀI TẬP 1: Căn cứ vào bảng 30.1

Bảng 30.1: Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên,
Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001.
BÀI 30: THỰC HÀNH
SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN.
1. BÀI TẬP 1: Căn cứ vào số liệu trong bảng thống kê 30.1
a. Xác định các loại cây công nghiệp ở mỗi vùng:
? Từ bảng 30.1, cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào được trồng ở cả 2 vùng? Những cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên?
? So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở 2 vùng?
THẢO LUẬN NHÓM 4
(5 Phút )
Cây công nghiệp lâu năm trồng được cả 2 vùng là: chè, cà phê.
TÂY NGUYÊN
CAO SU
HỒ TIÊU
ĐIỀU
Cây công nghiệp lâu năm chỉ trồng được ở Tây nguyên:
? So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở 2 vùng?
 -Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích chè lớn hơn Tây Nguyên 2,8 lần, còn sản lượng lớn hơn 2,3 lần.
- Tây Nguyên có diện tích và sản lượng cà phê rất lớn, chiếm 85,1% diện tích và 90,6% sản lượng cà phê cả nước, còn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chỉ mới trồng thử nghiệm
BÀI 30 – TIẾT 32: THỰC HÀNH
SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN.
1. BÀI TẬP 1: Căn cứ vào số liệu trong bảng thống kê:

a. Xác định các loại cây công nghiệp của mỗi vùng.
- Cây công nghiệp lâu năm trồng được cả 2 vùng là: Chè, cà phê.
- Cây công nghiệp lâu năm chỉ trồng được ở Tây Nguyên mà không trồng được ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là: Cao su, hồ tiêu, điều.
b. So sánh sự chênh lệch về diện tích và sản lượng chè, cà phê ở cả hai vùng.
-Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích chè lớn hơn Tây Nguyên 2,8 lần, còn sản lượng lớn hơn 2,3 lần.
- Tây Nguyên có diện tích và sản lượng cà phê rất lớn, chiếm 85,1% diện tích và 90,6% sản lượng cà phê cả nước, còn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chỉ mới trồng thử nghiệm.

? Em hãy xác định những tỉnh trồng cà phê nhiều ở Tây Nguyên .
? Em hãy xác định những tỉnh trồng chè nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

BÀI 30: THỰC HÀNH
SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN.
? Trong trồng cây công nghiệp của hai vùng có những thuận lợi và khó khăn gì?
* Thuận lợi:
-Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích đất feralit lớn, khí hậu có mùa đông lạnh, vùng Tây Nguyên có diện tích đất badan màu mỡ, khí hậu cận xích đạo, có hai mùa mưa và khô rõ rệt.
- Người dân có kinh nhiệm, có thị trường tiêu thụ lớn.
* Khó khăn:
-Trung du và miền núi Bắc Bộ: địa hình bị chia cắt, thời tiết diễn biến thất thường.
- Tây Nguyên: khí hậu có mùa khô kéo dài => Cây trồng thiếu nước về mùa khô; đất bạc màu nhanh.
BÀI 30 : THỰC HÀNH
SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN.
 Nâng cao chất lượng giống cây trồng, tăng cường công nghệ chế biến và bảo quản, chủ động thị trường, hạn chế phá rừng để bảo vệ môi trường sinh thái.
?Để phát triển bền vững cây công nghiệp, hai vùng này cần phải thực hiện giải pháp nào?
BÀI 30 – TIẾT 32: THỰC HÀNH
SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN.
1. BÀI TẬP 1: Phân tích bảng thống kê 30.1
2. BÀI TẬP 2: Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: chè, cà phê.
? Dựa vào bảng 30.1, hãy cho biết tình hình sản xuất cây cà phê ở nước ta.
BÀI 30: THỰC HÀNH SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
Ở TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN.

Bảng 30.1: Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên,
Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001.

? Dựa vào bản đồ, hãy cho biết tình hình phân bố cây cà phê ở nước ta.
N. Bản
EU
ASEAN
T. Quốc
? Dựa vào bản đồ hãy cho biết tình hình tiêu thụ sản phẩm cây cà phê ở nước ta.
DÀN BÀI VIẾT BÁO CÁO VỀ CÂY CÀ PHÊ
1. Tình hình sản xuất( xem bảng 30.1)
2. Tình hình phân bố:
-Tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên( nhiều nhất ở các tỉnh…..)
Vì sao cây cà phê được trồng nhiều ở Tây Nguyên:
+ Điều kiện tự nhiên . Địa hình……... Đất……………. . Khí hậu……….. Nguồn nước……
+ Kinh tế - xã hội:
. Người dân có kinh nghiệm.
. Thị trường trong nước và ngoài nước có nhu cầu cao.


THỰC HÀNH/LUYỆN TẬP
HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO CÁC CÂU SAU
Câu 1. Để phát triển bền vững cây công nghiệp, vùng Tây Nguyên và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ cần phải thực hiện giải pháp nào trong số các giải pháp sau:
A. Nâng cao chất lượng giống cây trồng.
B. Tăng cường công nghệ chế biến và bảo quản.
C. Chủ động thị trường.
D. Hạn chế phá rừng để bảo vệ môi trường sinh thái.
E. Cả 4 đáp án trên.
E. Cả 4 đáp án trên.
THỰC HÀNH/LUYỆN TẬP
HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO CÁC CÂU SAU
Câu 2: Cây công nghiệp nào sau đây chỉ trồng được ở vùng Tây Nguyên mà không trồng được ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
A. Cà phê, chè.
B. Hồi, mía, lạc.
C. Hồ tiêu, điều, cao su.
D. Quế, đậu tương.
C. Hồ tiêu, điều, cao su.
Câu 3: Trong trồng cây công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên còn gặp phải khó khăn:
A. Người dân không có kinh nghiệm để trồng trọt..
B. Địa hình bị chia cắt, thời tiết thất thường, mùa khô kéo dài, thiếu nước tưới.
C. Không có thị trường tiêu thu.
D. Đất đai không thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp của cả hai vùng.
THỰC HÀNH/ LUYỆN TẬP
B
VẬN DỤNG
Về nhà viết bài báo cáo về cây chè vào tập bài học.
Xem bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
( Chú ý khai thác bảng thống kê, các câu hỏi nhỏ trong bài).
CHÀO TẠM BIỆT
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến