Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Vĩnh Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:25' 19-04-2008
Dung lượng: 12.5 MB
Số lượt tải: 691
Số lượt thích: 1 người (vũ thị tươi)
Coppy right levinhhiepntp@yahoo.com.vn
Copyright levinhhiepntp@yahoo.com.vn
I. CHUẨN BỊ
- Một nguồn điện 3V hoặc 6V.
- Hai bóng đèn pin như nhau.
- Một Ampe kế có GHĐ: 0,6A - ĐCNN: 0,02A
- Một Vôn kế có GHĐ: 3V - ĐCNN:0,01V
- Một công tắc.
- Bảy đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ cách điện.
1/ Đo cường độ dòng bằng………………..
Đơn vị của cường độ dòng điện là……………….., kí hiệu là
Mắc……………………amper kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của amper kế được mắc về phía cực ………………. của nguồn điện
2/ Đo hiệu điện thế bằng…………………..
Đơn vị của hiệu điện thế là……………………………, kí hiệu là
Mắc 2 chốt của Volt kế vào 2 điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực …………………….của nguồn điện.
1/ Đo cường độ dòng điện bằng……………
Đơn vị của cường độ dòng điện là……………….., kí hiệu là
Mắc……………………ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của amper kế được mắc về phía cực ………………. của nguồn điện
2/ Đo hiệu điện thế bằng…………………..
Đơn vị của hiệu điện thế là……………………………, kí hiệu là
Mắc 2 chốt của Volt kế vào 2 điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực …………………….của nguồn điện.
Ampe kế
Ampe (A)
Nối tiếp
dương (+)
Vôn kế
Vôn (V)
dương (+)
II - NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1, Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp:

II - NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1, Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp:

II - NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1, Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp:
- Mắc mạch điện theo sơ đồ, đóng công tắc cho mạch điện. Đọc và ghi số chỉ I1 của Ampe kế vào bảng 1 của bảng báo cáo.
*Lưu ý: Ứng với mỗi vị trí đóng công tắc 3 lần, ghi lại số chỉ I1a, I1b,I1c của ampe kế được mắc ở mỗi vị trí và tính giá trị trung bình.


- Làm tương tự, lần lượt mắc ampe kế vào vị trí 2 và 3, ghi các số chỉ I2 , I3 tương ứng vào bảng 1 của bản báo cáo

II - NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1, Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp:
Bảng 1
Nhận xét: Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ ……..tại các vị trí khác nhau của mạch: I1………..I2...............I3…………..
II - NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1, Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp:
2, Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp:
II - NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1, Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp:
2, Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp:
Mắc vôn kế vào 2 điểm 1, 2 như sơ đồ của mạch điện. Đọc và ghi giá trị U12 của hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1 vào bảng 2 của bản báo cáo
Lưu ý: Ứng với mỗi lần mắc, đóng công tắc 3 lần và ghi lại chỉ số U12a, U12b, U12c của vôn kế và tính giá trị trung bình
Làm tương tự, lần lượt mắc vôn kế vào 2 điểm 2, 3 và vào 2 điểm 1, 3 rồi xác định giá trị trung bình U23, U13 để ghi vào bảng 2
II - NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1, Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp:
2, Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp: Bảng 2
Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm 2 đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng …….các hiệu điện thế trên mõi đèn: U13…….U12…….U23…..
II - NỘI DUNG THỰC HÀNH:
II - NỘI DUNG THỰC HÀNH:
III - TỔNG KẾT
- Đối với đoạn mạch gồm 2 đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13=U12 +U23
- Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch: I1 = I2 = I3
No_avatar

:* hi

 

No_avatarf

cx đc

No_avatar

hay hấp dẫnCười nhăn răngCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến