Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Mỹ Ngân
Ngày gửi: 22h:18' 07-03-2022
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 180
Số lượt thích: 0 người
Quần thể A
Đơn vị sinh học là gì?
Cá thể
Quần thể
sinh vật
Quần xã
sinh vật
+ Khu vực sống
Quần thể C
Quần thể B
Quần xã sinh vật
Khu vực sống
HỆ SINH THÁI
Tiết 48 - Bài 50
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
Quần thể A
Quần thể C
Quần thể B
Quần xã sinh vật
Khu vực sống
Hệ sinh thái
Quần xã
sinh vật
+ Khu vực sống
Các em hãy quan sát tranh hình 50.1, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau đây:
Câu 1: Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng?
Câu 2: Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào?
Câu 3: Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật rừng?
Câu 4: Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào tới thực vật rừng?
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
Hình 50.1: Mô tả một hệ sinh thái rừng
- Thành phần vô sinh: đất, nước, nhiệt độ,…
Thành phần hữu sinh: động vật, thực vật,...
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
Hình 50.1: Mô tả một hệ sinh thái rừng
- Cây rừng là thức ăn, nơi ở của động vật rừng.
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
Hình 50.1: Mô tả một hệ sinh thái rừng
- Động vật ăn thực vật, thụ phấn và phân bón cho thực vật.
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
Hình 50.1: Mô tả một hệ sinh thái rừng
- Lá và cành cây mục là thức ăn của: giun, nấm, vi sinh vật,…
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
Nhiều loài bị chết, do mất nguồn thức ăn, mất nơi ở, thiếu nước, ….
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
Hình 50.1: Mô tả một hệ sinh thái rừng
Chu trình vật chất trong hệ sinh thái:
Chất vô cơ
(Thành phần vô sinh)
Thực vật
Động vật
Động vật
Vi sinh vật
Xác sinh vật
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
Hệ sinh thái gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã ( sinh cảnh ). Các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Chất vô cơ
(T/p vô sinh)
Thực vật
Động vật
Động vật
Vi sinh vật
Xác sinh vật
H50.1: Một hệ sinh thái rừng
Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm có các thành phần chủ yếu nào?
HỆ SINH THÁI
Thành phần vô sinh (Sinh cảnh)
Thành phần hữu sinh (Quần xã sinh vật)
Hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm có các thành phần:
Sinh vật sản xuất
Sinh vật tiêu thụ
Sinh vật phân giải
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
- Hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm:
+ Các thành phần vô sinh
+ Sinh vật sản xuất: thực vật
+ Sinh vật tiêu thụ: động vật
+ Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm...


H50.1: Một hệ sinh thái rừng
Mối quan hệ dinh dưỡng.
Mối quan hệ thường xuyên và
phổ biến nhất giữa các sinh vật
trong hệ sinh thái là gì?
?
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
II/ Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn:
1/ Thế nào là một chuỗi thức ăn?

Cầy
Cây cỏ
Rắn
Sâu
Đại bàng
Hổ
Rắn
Cầy
Bọ ngựa
Chuột
Hươu
Cây gỗ
Sâu ăn
lá cây
Cây cỏ
Giun
đất
Vi sinh vật
Nấm
Địa y
Tương tự hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống
của các chuỗi thức ăn sau:
?
………. Bọ ngựa ……….
………. Sâu ……….
Sâu
Rắn
Bọ ngựa
Thực vật
Thực vật
Rắn
Vi sinh vật
Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng
với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt
xích………………., vừa là sinh vật bị mắt xích …………. tiêu thụ.
đứng trước
đứng sau
* Quy ước: mắt xích đứng trước mũi tên là thức ăn của mắt xích đứng sau mũi tên.
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
II/ Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn:
1/ Thế nào là một chuỗi thức ăn?
Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ
dinh dưỡng với nhau.
Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ
mắt xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau
tiêu thụ.

?
Sinh vật
sản xuất
Sinh vật
tiêu thụ
cấp 1
Thực vật Chuột Cầy Đại bàng VSV
Hãy sắp xếp các sinh vật trong chuỗi theo từng thành
phần chủ yếu của hệ sinh thái:
Sinh vật
tiêu thụ
Sinh vật
tiêu thụ
cấp 2
Sinh vật
tiêu thụ
cấp 3
Sinh vật
phân giải
BÀI 50: HỆ SINH THÁI
I/ Thế nào là một hệ sinh thái?
II/ Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn:
1/ Thế nào là một chuỗi thức ăn?
2/ Thế nào là một lưới thức ăn?
Quan sát các chuỗi thức ăn, hãy cho biết có những sinh vật nào đã
tham gia từ 2 chuỗi thức ăn trở lên?
?

………. Sâu ……….
Rắn
Bọ ngựa
Thực vật
Sâu
Sâu
Thực vật
Thực vật
Sơ đồ chung có chứa cả 3 chuỗi thức ăn trên?
Vi sinh vật
Vi sinh vật
VSV
VSV
VSV
Sâu
Chuột
Sơ đồ: Lưới thức ăn
Thực vật
Vi sinh vật
- Ví dụ:
Sâu
Chuột
Sơ đồ: Lưới thức ăn
Thực vật
Vi sinh vật
Thế nào là một lưới thức ăn?
Lưới thức ăn gồm các chuỗi thức ăn có nhiều
mắt xích chung.

- Ví dụ:
Sâu
Chuột
Sơ đồ: Lưới thức ăn
Thực vật
Vi sinh vật
Lưới thức ăn gồm các chuỗi thức ăn có nhiều
mắt xích chung.

Cầy
Hổ
Sinh vật
sản xuất
Sinh vật
tiêu thụ
Sinh vật
phân giải
* Một lưới thức ăn hoàn chỉnh gồm:
Sinh vật sản xuất
Sinh vật tiêu thụ
Sinh vât phân giải

- Ví dụ:
Sơ đồ lưới thức ăn của hệ sinh thái:
trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
S I N H C A N H
Khu vực sống của quần xã còn gọi là gì?
CHÌA KHOÁ
C
N
Tập hợp nhiều cá thể cùng loài, cùng không gian, thời gian gọi là:
Q U Ầ N T H Ể
U
H
Trong chuổi thức ăn mỗi sinh vật gọi là một:
M Ắ T X Í C H
I
Quần xã và khu vực sống của quần xã gọi là:
H Ệ S I N H T H Á I
H
Đây là sinh vật tiêu thụ:
Đ Ộ N G V Ậ T
T
Trong chuỗi thức ăn mắt xích đứng trước là....của mắt xích sau
T H Ứ C Ă N
Ô
Ư
Ă
C
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã.
Là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn.
BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Câu 1: Khi một con Cáo ăn thịt một con Thỏ, khi đó
con Cáo là thành phần nào của hệ sinh thái?

A. Sinh vật sản xuất.
B. Sinh vật tiêu thụ cấp 1.
C. Sinh vật tiêu thụ cấp 2.
D. Sinh vật tiêu thụ cấp 3.
E. Sinh vật phân giải.
C
Câu 2: Em hãy chọn nội dung cột B sao cho phù hợp với
cột A, đáp án ghi vào cột kết quả.
G
A
E
C
D
B
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến