Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặt điểm môi trường đới ôn hòa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Đức Toản
Ngày gửi: 11h:22' 01-11-2009
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1968
Số lượt thích: 2 người (vũ đoàn ngọc thạch, Trương Phan Phú Thịnh)
TRƯỜNG PTDT NéI TRó
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THÞ THANH H¶I
TỔ Tù NHI£N


Th¸ng 10 n¨m 2009
7
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN ĐỊA LÍ
THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
TIẾT 20 BÀI 18
Bài tập 1
Đường biểu diễn nhiệt độ
Cột biểu thị lượng mưa
CHÚ Ý: Biểu đồ T=2R (10C=2mm), tháng có đường nhiệt độ cao hơn lượng mưa là tháng khô hạn, tháng đường nhiệt độ thấp hơn 00C nếu có mưa là mưa dưới dạng tuyết rơi.
THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
TIẾT 20 BÀI 18
Bài tập 1
Phân công nhiệm vô ho¹t ®éng nhãm:
Nhóm 1 phân tích biểu đồ nhiệt ẩm A
Nhóm 2 phân tích biểu đồ nhiệt ẩm B
Nhóm 3 phân tích biểu đồ nhiệt ẩm C
PHIẾU HỌC TẬP
BIỂU ĐỒ A.
Nhiệt độ không quá 100C (mùa hạ) có 9 tháng nhiệt độ <00C, mùa đông lạnh <-300C. Biên độ nhiệt độ: 390C
Lượng mưa ít, tháng nhiều <50mm có 9 tháng mưa dưới dạng tuyết rơi.
=> Kiểu môi trường: ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA (CẬN CỰC)
THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
Bài tập 1
TIẾT 20 BÀI 18
BIỂU ĐỒ B
Nhiệt độ mùa hạ 250C, mùa đông ấm 100C, biên độ nhiệt độ: 350C
L­îng Mïa han kh« h¹n, m­a vào thu ®«ng,th¸ng nhiÒu nhÊt110mm
=> Kiểu môi trường: ĐỊA TRUNG HẢI
THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
Bài tập 1
BIỂU ĐỒ A.
Nhiệt độ không quá 100C (mùa hạ) có 9 tháng nhiệt độ <00C, mùa đông lạnh <-300C. Biên độ nhiệt độ: 390C
Lượng mưa ít, tháng nhiều <50mm có 9 tháng mưa dưới dạng tuyết rơi.
=> Kiểu môi trường: ÔN ĐỚI LỤC ĐỊA (CẬN CỰC)
TIẾT 20 BÀI 18
BIỂU ĐỒ C
Nhiệt độ: Mùa đông ấm (nhiệt độ > 50C), mùa hạ mát mẻ < 150C. Biên độ nhiệt độ: 200C
Mưa quanh năm: Thấp nhất 80mm, cao nhất 250mm
=> Kiểu môi trường: ÔN ĐỚI HẢI DƯƠNG
THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
Bài tập 1
TIẾT 20 BÀI 18
Rừng lá kim thuỵ điển
R?NG L R?NG ? PHP
R?NG H?N GIAO PHONG V THông ? CANADA
THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
Bài tập 2
TIẾT 20 BÀI 18
THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
Bài tập 3
BẢNG SỐ LIỆU (Đơn vị: phần triệu)
Vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng khí các bo nic từ năm 1940 đến năm 1997
TIẾT 20 BÀI 18
275
312
335
355
0
100
200
300
400
1840
1957
1980
1997
Phần triệu
Năm
Biểu đồ sự gia tăng lượng CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997
Nguyên nhân lượng khí các bo nic trong không khí ngày càng tăng do sản xuất công nghiệp ,tiêu dùng chất đốt,sử dụng phương tiện giao thông ...ngày càng gia tăng
+ Nắm chắc kiến thức phân tích biểu đồ-nhận biết kiểu môi trường
+ Nhận biết cảnh quan ứng với kiểu môi trường
+ Cách vẽ biểu đồ cột
+ Nghiên cứu bài 19
*Tìm hiểu về ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu ,cảnh quan môi trường hoang mạc
BÀI GIẢNG ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
No_avatar

Mỉm cười

No_avatar

CHỮ nhỏ quá

No_avatar

HAY QUÁ

Lè lưỡi

 
Gửi ý kiến