Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lan Phương
Ngày gửi: 22h:30' 13-05-2017
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 398
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ MÔN
ĐỊA LÍ LỚP 9
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu1: Cho bi?t t? tr?ng công nghi?p xây d?ng trong co c?u kinh t? c?a vùng Đông Nam Bộ?
Câu 2: cho bi?t vai trò c?a vùng kinh t? tr?ng di?m phíanNam d?i v?i c? nước
- Tỉ trọng công nghiệp – xây dựng của Ñông Nam Bộ là 59.3 %
- Cả nước tỉ trọng công nghiệp là 38,5 %
- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng đối với Đông Nam Bộ, các tỉnh phía Nam và cả nước.
Bài 34:Thực Hành
PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ
TIẾT 38
PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ
Bài 34. THỰC HÀNH
I. Bài tập 1
1. Quan sát bảng 34.1. nhận xét ngành nào có tỉ trọng lớn nhất, ngành nào có tỉ trọng nhỏ nhất .
2.Vẽ biểu đồ
%
20
40
60
80
100
Khai thác nhiên liệu(Dầu thô)
Điện
Cơ khí điện tử
Chế biến LTTP
Hóa chất
Vật liệu xây dựng
Dệt may
Trục tung chia làm 10 đoạn mỗi đoạn là 10 %
Trục hoành chia làm 07 đoạn mỗi đoạn tương ứng với một ngành công nghiệp

Tên sản phẩm
0
1.Bài tập 1
BÀI 38: PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ
%
20
40
60
80
100
Dầu thô
Điện
Cơ khí điện tử
Chế biến LTTP
Hóa chất
Vật liệu xây dựng
Dệt may
Tên sản phẩm
0
100 %
77.8 %
47.3 %
78.1 %
17.6 %
47.5 %
39.8 %
BIỂU ĐỒ CỘT THỂ HIỆN TỈ TRỌNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI CẢ NƯỚC ( NĂM 2001 )
BÀI 38: PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ
II. Bài Tập 2
Câu hỏi thảo luận
Câu 1: những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng ?
Câu 3: Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kĩ thuật cao
Câu 2: Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động ?
Câu 4: Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.
BÀI 38:PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ
I. Bài tập 1
Câu 1: Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng :
Khai thác nhiên liệu
II . Bài Tập 2
Tieát 38
BÀI 38:PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ
I. Bài tập 1
Câu 1: Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng :

Ngành CN Điện
II. Bài Tập 2
Tiết 38
Bài 34: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
I. Bài tập 1
Câu 1: những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng :

Chế biến lương thực thực phẩm
II.Bài Tập 2
Tiết 38
Bài 34: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở
Đông Nam Bộ
I. Bài tập 1

Chế biến lương thực thực phẩm
Câu 2: Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động .
II. Bài Tập 2
I. Bài tập 1
Tiết 38
Bài 34: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
Câu 2: Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động .

Ngành công nghiệp dệt may
II Bài Tập 2
I. Bài tập 1
Tiết 38
Bài 34: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
X
X
X
Câu 3: Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao
Ngành CN khai thác nhiên liệu
Ngành điện
II. Bài Tập 2
I. Bài tập 1
Bài 34: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
Tiết 38
Công nghiệp cơ khí
Ngành công nghiệp cơ khí - điện tử
Công nghiệp điện tử
Câu 3: Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao?
II. Bài Tập 2
I. Bài tập 1
Các ngành công nghiệp hóa chất, vật liệu xây dựng
Công nghiệp hóa chất
Công nghiệp vật liêu xây dựng
Câu 3: Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao
II. Bài Tập 2
I. Bài tập 1
Bài 34: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
Tiết 38
X
X
X
X
X
X
Cơ khí- điện tử
Câu 4: Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.
- Đông Nam Bộ là vùng chiếm tỉ trọng công nghiệp cao nhất trong cả nước (56,6% năm 2002) .
Các ngành công nghiệp trọng điểm của Đông Nam Bộ đều chiếm tỉ trọng cao trong cả nước .Công ngiệp là thế mạnh của vùng.
-Ngành công nghiệp trọng điểm Đông Nam Bộ góp phần tăng GDP ,tăng tỉ trọng hàng xuất khẩu ,tăng công nghiệp trong cơ cấu GDP của cả nước.
-Thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước,giải quyết nhu cầu hàng hóa trong nước.

I. Bài Tập 2
I. Bài tập 1
I
Trong bảng 34.1 sản phẩm công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất so với cả nước ? Vì sao sản phẩm này có tỉ trọng cao nhất ? Sản phẩm này hỗ trợ những ngành công nghiệp nào phát triển ?

Dầu thô 100 %.
Đông Nam Bộ hiện là nơi duy nhất trên đất nước ta khai thác dầu mỏ.
Hỗ trợ công nghiệp hóa chất, điện … phát triển.
II. Bài tập 2
I. Bài tập 1
Câu hỏi củng cố và luyện tập
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

- Về xem lại nội dung bài thực hành.Làm tập bản đồ bài 34
- Chuẩn bị bài 35:Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.Soạn bài,trả lời câu hỏi in nghiêng SGK
- Tìm hiểu.Sưu tầm tài liệu,tranh ảnh đồng bằng sông Cửu Long .
 
Gửi ý kiến