Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 18. Thực hành quan sát tế bào sinh vật.

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet.vn/thethao0481
Người gửi: Trương Thế Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:41' 13-11-2022
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
GIÁO VIÊN: TRƯƠNG THẾ THẢO

BÀI 18. THỰC HÀNH
QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT

BÀI 18. THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT
I. QUAN SÁT TẾ BÀO
TRỨNG CÁ BẰNG MẮT
THƯỜNG VÀ KÍNH LÚP

Để quan sát hình dạng
và kích thước tế bào
trứng cá cần làm như
thế nào?

Dùng kim mũi mác tách
trứng cá cho vào đĩa
kính đồng hồ đã có sẵn
vài giọt nước cất.

Bước 1

Các
bước
thực
hiện

Tại sao khi tách trứng cá
cần nhẹ tay?

Bước 2

Bước 3

Quan sát bằng mắt thường
và kính lúp cầm tay.
Vẽ tế bào quan sát được

BÀI 18. THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT
I. QUAN SÁT TẾ BÀO TRỨNG CÁ BẰNG MẮT THƯỜNG VÀ
KÍNH LÚP
- Dùng kim mũi mác tách trứng cá cho vào đĩa kính đồng hồ đã có sẵn
vài giọt nước cất.
- Quan sát bằng mắt thường và kính lúp cầm tay.
- Vẽ tế bào quan sát được
II. QUAN SÁT TẾ BÀO VẢY HÀNH BẰNG KÍNH HIỂN VI
QUANG HỌC

II. QUAN SÁT TẾ BÀO VẢY HÀNH BẰNG KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC

Cấu trúc nên các cơ quan cơ thể
là tế bào, vậy để quan sát hình
dạng và kích thước tê' bào vảy củ
hành ta làm như thế nào?

BÀI 18. THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT
II. QUAN SÁT TẾ BÀO VẢY HÀNH BẰNG KÍNH
HIỂN VI QUANG HỌC

Bước 1: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính để sẵn
trong đĩa kính đồng hồ
Bước 2: Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp biểu bì
vảy hành
Tại sao cần tách lớp tế bào biểu bì vảy hành
thật mỏng khi làm tiêu bản?

BÀI 18. THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT
II. QUAN SÁT TẾ BÀO VẢY HÀNH BẰNG KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC

Bước 3: Đặt vảy hành đã bóc lên lam kính
đã có giọt nước cất, đậy lamen
Khi tiến hành đậy lamen để hoàn thành
tiêu bản quan sát, em cần lưu ý điều gì?
Bước 4: Quan sát dưới kính hiển vi với vật
kính 10x, 40x và vẽ tế bào quan sát được

BÀI 18. THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT
I. QUAN SÁT TẾ BÀO TRỨNG CÁ BẰNG MẮT THƯỜNG VÀ
KÍNH LÚP
II. QUAN SÁT TẾ BÀO VẢY HÀNH BẰNG KÍNH HIỂN VI
QUANG HỌC
- Bước 1: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính để sẵn trong đĩa kính đồng
hồ
- Bước 2: Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp biểu bì vảy hành
- Bước 3: Đặt vảy hành đã bóc lên lam kính đã có giọt nước cất, đậy
lamen
- Bước 4: Quan sát dưới kính hiển vi với vật kính 10x, 40x và vẽ tế bào
quan sát được
III. QUAN SÁT HÌNH DẠNG TẾ BÀO BIỂU BÌ DA ẾCH

III. QUAN SÁT HÌNH DẠNG TẾ BÀO BIỂU BÌ DA ẾCH

Da cũng là cơ quan được cấu
trúc bởi tế bào, vậy để quan
sát hình dạng tế bào biểu bì
da ếch ta làm như thế nào?

III. QUAN SÁT HÌNH DẠNG TẾ BÀO BIỂU BÌ DA ẾCH

Bước 1: Dùng panh vớt vài mẩu da ếch trong bình nhốt
ếch cho vào đĩa kính đồng hồ
Bước 2: Nhỏ một giọt xanh methylene vào đĩa kính đồng
hồ đã có sẵn mẩu da ếch, để khoảng một đến hai phút
Bước 3: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính
Bước 4: Dùng panh vớt mẩu da ếch đã nhuộm trải đều lên
lam kính, đậy lamen. Dùng giấy thấm thấm nước tràn ra
ngoài tiêu bản
Bước 5: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính
10x, 40x và tế bào quan sát được

BÀI 18. THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT
I. Quan sát tế bào trứng cá bằng mắt - Bước 4: Quan sát dưới kính hiển vi với
vật kính 10x, 40x và vẽ TB quan sát được
thường và kính lúp
- Dùng kim mũi mác tách trứng cá cho III. Quan sát hình dạng tế bào biểu bì
vào đĩa kính đồng hồ đã có sẵn vài giọt da ếch
nước cất.
- B1: Dùng panh vớt vài mẩu da ếch trong
- Quan sát bằng mắt thường và kính lúp
bình nhốt ếch cho vào đĩa kính đồng hồ
cầm tay.
- B2: Nhỏ một giọt xanh methylene vào
- Vẽ tế bào quan sát được
đĩa kính đồng hồ đã có sẵn mẩu da ếch, để
II. Quan sát tế bào biểu bì vảy hành
khoảng một đến hai phút.
bằng kính hiển vi quang học
- B3: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính
- Bước 1: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam -B4: Dùng panh vớt mẩu da ếch đã nhuộm
kính để sẵn trong đĩa kính đồng hồ
trải đều lên lam kính, đậy lamen. Dùng
- Bước 2: Dùng kim mũi mác bóc nhẹ
giấy thấm thấm nước tràn ra ngoài tiêu
lớp biểu bì vảy hành
bản
- B5: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi
- Bước 3: Đặt vảy hành đã bóc lên lam
với vật kính 10x, 40x và TB quan sát được
kính đã có giọt nước cất, đậy lamen
 
Gửi ý kiến