Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 20. Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bành Kim Huyên
Ngày gửi: 20h:28' 19-08-2018
Dung lượng: 12.2 MB
Số lượt tải: 685
Số lượt thích: 0 người
Bài 20
Tiết 20
Thực hành : QUAN SÁT VÀ LẮP MÔ HÌNH ADN
F.CRICK
J.WATSON
I.MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của phân tử ADN
2. Kĩ năng:
- Rèn được kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN
- Rèn được thao tác lắp ráp mô hình ADN
- Tự tìm hiểu và thực hiện được nhiệm vụ được giao một cách độc lập và hợp tác tại các góc
- Trình bày kết quả phân tích và vận dụng
3. Thái độ:
- Tích cực thoải mái, tự giác tham gia vào các hoạt động .
- Có ý thức hợp tác, chủ động , sáng tạo trong học tập
Củng cố niềm tin vào khoa học
- Tính cẩn thận , yêu thích bộ môn
- Biết giữ gìn đồ dùng, thiết bị sẵn có
II. CHUẨN BỊ :
1. Phương tiện, thiết bị
Chuẩn bị của Giáo viên:
- Mô hình phân tử ADN
- Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN tháo rời số lượng 6 bộ
- Màn hình và máy chiếu , băng hình cấu trúc không gian ADN ,cơ chế tự sao ADN
- Giấy Ao, phiếu giao việc, băng dính, kéo
Chuẩn bị của Học sinh ;
- SGK Sinh học 9, vở ghi, bút chì, thước….
- Đọc trước bài học: Quan sát và lấp mô hình
- Ôn lại kiến thức về cấu tạo và cơ chế nhân đôi ADN và bán chất hóa học của gen, cơ chế tổng hợp ARN và Prôtêin
- Mỗi HS chuẩn bị viết bài thu hoạch
2. Phương pháp:
+ Học theo góc
+ Trực quan
+ Vấn đáp
+ Thảo luận nhóm
+ Hợp tác theo nhóm nhỏ
+ Kĩ thuật khăn trải bàn
+ Thực hành.
Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN
Câu hỏi
KIỂM TRA BÀI CŨ
ĐÁP ÁN

PHIẾU HỌC TẬP
QUAN SÁT MÔ HÌNH của phân tử ADN
XEM PHIM
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
T
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Tốc độ tổng hợp: khoảng 100 Nuclêôtit một giây
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
GÓC PHÂN TÍCH
Kĩ thuật khăn trải bàn (Thời gian tối đa 10 phút)
1. Mục tiêu : Nghiên cứu nội dung kiến thức trong SGK tìm ra được quy trình lắp ráp mô hình AND
2. Nhiệm vụ :
21.Nhiệm vụ cá nhân HS nghiên cứu nội dung SGK : Mục 2 :
+ Khi lắp ráp thành mô hình hoàn chỉnh HS tiến hành mấy bước?
+ Khi lắp xong mô hình cần kiểm tra những điều gì ?
2.2. Mỗi cá nhân ghi ý kiến của mình vào khung ngoài giấy AO
2.3 Một HS sẽ ghi những nội dung trùng lặp của các cá nhân vào khung giữa của giấy Ao

Viết ý kiến chung cả nhóm

Viết ý kiến cá nhân
Viết ý kiến cá nhân


Viết
Ý
kiến

nhân


Viết
Ý
kiến

nhân
3
1
2
4
GÓC ÁP DỤNG
Cá nhân + nhóm (Thời gian thực hiện tối đa10 phút)
1. Mục tiêu : Từ các quy trình lắp ráp, HS có thể áp dụng thực hành lắp ráp mô hình ADN
2. Nhiệm vụ : Căn cứ vào quy trình và kiến thức đã học từng nhóm hoàn thành lắp ráp mô hình ADN
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
 GV nhaän xeùt chung veà tinh thaàn, keát quaû giôø thöïc haønh
 GV caên cöù vaøo phaàn trình baøy cuûa HS vaø keát quaû laép raùp moâ hình ADN ñeå cho ñieåm .
DẶN DÒ
- Vẽ hình 15 SGK vào vở.
- Học bài chú ý tóm tắt bài và các câu hỏi ở SGK.
Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết : Ôn lại kiến thức chương 1, 2, 3, theo yêu cầu cuối bài .
- Chuẩn bị bài sau: Bài 21“Đột biến gen” .
- Thu bài thu hoạch giờ sau .
Chúc các em học giỏi !
KÍNH CHÚC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
 
Gửi ý kiến