Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Út Thương
Ngày gửi: 21h:05' 01-10-2015
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 459
Số lượt thích: 0 người


MÔN CÔNG NGHệ LớP 9
Năm học 2015 - 2016
Người thực hiện : NGUY?N T THUONG
Đơn vị: Trường Trung Học Cơ Sở Thụy Bình


MÔN CÔNG NGHệ LớP 9
Năm học 2015 - 2016
NHIệT LIệT CHàO MừNG CáC THầY CÔ GIáO Về Dự Gicờ THĂM LớP
NHIệT LIệT CHàO MừNG CáC THầY CÔ GIáO Về Dự Gicờ THĂM LớP
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Vẽ sơ đồ đo điện trở bằng ôm kế?
2. Báo cáo thực hành đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
Báo cáo thực hành:
Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
1: Nhóm
2: Kết quả thực hành

Chủ đề 3: BÀI 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
Chủ đề 3: BÀI 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
- Vật liệu: dây dẫn điện
Thiết bị, đồ dùng điện: điện trở ghi số, bóng đèn 60W
Đồng hồ đo điện: ôm kế, đồng hồ vạn năng
I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện
Để thực hành bài “Sử dụng đồng hồ đo điện”, hãy cho biết cần phải có dụng cụ, vật liệu, thiết bị, đồng hồ đo điện nào để đo điện trở?
ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG (V.O.M) - Kiểu 2
Kim chỉ
Vít chỉnh không
Mặt trước
Núm chỉnh không của ôm kế
Đầu đo chung COM
Đầu đo (+) ( Cắm que đo màu đỏ )
Khóa chuyển mạch 2
Khóa chuyển mạch 1
Chủ đề 3: BÀI 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
- Vật liệu: dây dẫn điện
- Thiết bị, đồ dùng điện: dây dẫn điện, điện trở ghi số, bóng đèn 60W
- Đồng hồ đo điện: ôm kế, đồng hồ vạn năng
1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện
CHÚ Ý:
Không được sử dụng tuỳ tiện khi chưa hiểu cách sử dụng. Nếu sử dụng nhầm vị trí chuyển mạch sẽ làm hỏng đồng hồ vạn năng
- Phải cắt điện trước khi đo điện trở
2. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
Nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng:
- Chuyển thang đo về thang đo điện trở
Chập que đo để chỉnh kim về giá trị số 0. (thao tác này phải thực hiện cho mỗi lần đo)
Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết quả thích hợp để tránh kim bị va đập mạnh .
Để tránh sai số khi đo không chạm tay vào que đo hoặc các phần tử đo vì điện trở người gây sai số
Giá trị đo được = chỉ số thang đo x thang đo.
VD: Nếu để thang đo là 10Ω và chỉ số là 50 thì giá trị của điện trở là :
50 x 10 = 500Ω = 0,5 KΩ.


I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
Chủ đề 3: BÀI 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
- Vật liệu: dây dẫn điện
- Thiết bị, đồ dùng điện: dây dẫn điện, điện trở ghi số, bóng đèn 60W
- Đồng hồ đo điện: ôm kế, đồng hồ vạn năng
1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện
CHÚ Ý:
Không được sử dụng tuỳ tiện khi chưa hiểu cách sử dụng. Nếu sử dụng nhầm vị trí chuyển mạch sẽ làm hỏng đồng hồ vạn năng
- Phải cắt điện trước khi đo điện trở
2. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
Nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng:
- Chuyển thang đo về thang đo điện trở
Chập que đo để chỉnh kim về giá trị số 0. (thao tác này phải thực hiện cho mỗi lần đo)
Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết quả thích hợp để tránh kim bị va đập mạnh .
Để tránh sai số khi đo không chạm tay vào que đo hoặc các phần tử đo vì điện trở người gây sai số
Giá trị đo được = chỉ số thang đo x thang đo.

I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
III. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Báo cáo thực hành:
Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
1: Nhóm
2: Kết quả thực hành

2. §o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng
Chủ đề 3: BÀI 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
- Chuyển thang đo về thang đo điện trở (khóa chuyển mạch 1 về Ω, khóa chuyển mạch 2 về 10k)
- Chập 2 que đo để chỉnh kim về 0
2. §o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng
Chủ đề 3: BÀI 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
Đo điện trở của điện trở
Đọc giá trị điện trở ghi trên điện trở (điện trở ghi số) tính giá trị (điện trở màu)
Điện trở
2. §o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng
Chủ đề 3: BÀI 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
Đo điện trở của bóng đèn 60W
Áp dụng công thức R = U2 /P (U=220V, P=60W)
Bóng đèn 60W
2. §o ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng
Chủ đề 3: BÀI 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
- Đo điện trở của dây dẫn điện
Dây dẫn điện
Chủ đề 3: BÀI 4: THỰC HÀNH
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
- Vật liệu: dây dẫn điện
- Thiết bị, đồ dùng điện: dây dẫn điện, điện trở ghi số, bóng đèn 60W
- Đồng hồ đo điện: ôm kế, đồng hồ vạn năng
1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện
CHÚ Ý:
Không được sử dụng tuỳ tiện khi chưa hiểu cách sử dụng. Nếu sử dụng nhầm vị trí chuyển mạch sẽ làm hỏng đồng hồ vạn năng
- Phải cắt điện trước khi đo điện trở
2. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
Nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng:
- Chuyển thang đo về thang đo điện trở
Chập que đo để chỉnh kim về giá trị số 0. (thao tác này phải thực hiện cho mỗi lần đo)
Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần đến khi nhận được kết quả thích hợp để tránh kim bị va đập mạnh .
Để tránh sai số khi đo không chạm tay vào que đo hoặc các phần tử đo vì điện trở người gây sai số
Giá trị đo được = chỉ số thang đo x thang đo.

I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
III. BÁO CÁO THỰC HÀNH
Báo cáo thực hành:
Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng
1: Nhóm
2: Kết quả thực hành

- Ước lượng giá trị điện trở cần đo.
- Xác định thang đo.
- Chỉnh kim ôm kế về 0 (vạch số không)
- Tiến hành đo.
- Đọc và ghi kết quả đo
CỦNG CỐ VÀ GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
MỘT SỐ ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG THÔNG DỤNG
- Chỉ thị kim
ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG (V.O.M) - Kiểu 1
Kim chỉ
Vít chỉnh không
Mặt trước
Núm chỉnh không của ôm kế
Đầu đo chung COM
Đầu đo
Khóa chuyển mạch
VOM ( volt ohm miliampere meter)
CỦNG CỐ VÀ GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
MỘT SỐ ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG THÔNG DỤNG
- Chỉ thị hiện số ( điện tử )
Mình tóm tắt quy trình đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng (VOM, AVO, …) như thế nào đây ?
Quy trình đo đện trở bằng VOM, AVO :
- Ước lượng giá trị điện trở cần đo.
- Xác định thang đo.
- Chỉnh kim ôm kế về 0 (vạch số không)
- Tiến hành đo.
- Đọc và ghi kết quả đo
Cách sử dụng đồng hồ vạn năng:
Chỉnh núm xoay về phần đại lượng cần đo ở thang đo cao nhất rồi giảm dần để tránh vượt quá giới hạn đo.
Chỉnh kim về vạch số 0 (không) trên thang đo.
Đọc số đo ở thang đo tương ứng với giới hạn đo phù hợp.
Khi đo điện trở, bật công tắc xoay về phần đo ohm, chập 2 đầu que đo, chỉnh kim về vạch số 0 trên thang ohm rồi đo ngay.
Tóm tắt cách sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM)
Công việc về nhà
- Chuẩn bị “bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện” cho tiết sau thực hành
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu như trong SGK
Bài học đã kết thúc
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và
các em !
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Út Thương
 
Gửi ý kiến