Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Quyên
Ngày gửi: 05h:34' 15-11-2016
Dung lượng: 16.9 MB
Số lượt tải: 585
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự
tiết dạy tốt chào mừng
địa lí 6
Giáo viên dạy: Nguyễn Thế Quyên
Trường THCS cao nhân
Thứ 3 ngày 15 tháng 11 năm 2016
Môn: địa 6
tiết 13 - bài 11
Thực hành
Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt tráI đất
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Bài tập 1. Hãy quan sát hình 28 và cho biết:
- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.
- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.
Bài tập 2. Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:
1. Trên Trái Đất có những lục địa nào ?
2. Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào ?
3. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào ?
4. Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam ?
5. Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc ?
Bài tập 4. Dựa vào bảng dưới đây, cho biết:
- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?
- Tên của bốn đại dương trên thế giới.
- Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?
- Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
- Lục địa: Khối đất liền lớn trên bề mặt Trái Đất, xung quanh có biển và đại dương bao bọc.
- Đại dương: Khoảng nước rộng lớn bao bọc lấy một phần hoặc cả lục địa.
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Bài tập 1.Hãy quan sát hình 28 và cho biết:
- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.
- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.
71%
29%
81,0%
19,0%
60,6%
39,4%
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Bài tập 2. Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:
a. Trên Trái Đất có những lục địa nào ?
2. Các lục địa trên thế giới
b. Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào ?
c. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào ?
e. Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc ?
d. Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam ?
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
a. Trên Trái Đất có những lục địa nào ?
2. Các lục địa trên thế giới
a.Trên Trái Đất có 6 lục địa: Á-Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Cực, Ôxtrâylia.
0
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
2. Các lục địa trên thế giới
b. Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào ?
c. Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào ?
e. Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc ?
d. Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam ?
a.Trên Trái Đất có 6 lục địa: Á-Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Cực, Ôxtrâylia.
b. Lục địa Á - Âu có diện tích lớn nhất, nằm ở nửa cầu Bắc.
c. Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ nhất, nằm ở nửa cầu Nam.
d. Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Ô-xtrây-li-a, Nam Cực,
e. Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc: Bắc Mĩ, Á - Âu
0
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
2. Các lục địa trên thế giới
0
- Châu Nam cực
- Châu Phi
- Châu Mĩ
- Châu Á
- Châu Úc
- Châu Âu
44.4
10
30
42
14.1
8.5
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
2. Các lục địa trên thế giới
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
2. Các lục địa trên thế giới
3. Các đại dương trên thế giới
Bài tập 4. Dựa vào bảng dưới đây, cho biết:
a. Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?
b.Tên của bốn đại dương trên thế giới.
c. Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?
d. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
2. Các lục địa trên thế giới
3. Các đại dương trên thế giới
a. Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?
b.Tên của bốn đại dương trên thế giới.
c. Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?
d. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?
a. Diện tích bề mặt các đại dương chiếm gần 71% bề mặt Trái Đất(361 triệu km2 )
b.Tên của bốn đại dương trên thế giới: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương
c. Đại dương có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương: Thái Bình Dương
d. Đại dương có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương: Bắc Băng Dương
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
2. Các lục địa trên thế giới
3. Các đại dương trên thế giới
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
Các đại dương có thông với nhau không? Con người đã làm gì để nối các đại dương trong giao thông đường biển?
Tiết 14 - Bài 11: THỰC HÀNH
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
2. Các lục địa trên thế giới
3. Các đại dương trên thế giới
1. Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương
HÌNH 1
HÌNH 2
HÌNH 3
HÌNH 4
HÌNH 5
HÌNH 6
Dựa vào lược đồ. Em hãy xác định vị trí các lục địa trên thế giới
Dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới. Em hãy xác định vị trí các đại dương trên thế giới
DIỆNTÍCH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Các đại dương
THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐẠI TÂY DƯƠNG
ẤN ĐỘ DƯƠNG
BĂC BĂNG DƯƠNG
DIỆNTÍCH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐẠI TÂY DƯƠNG
ẤN ĐỘ DƯƠNG
BĂC BĂNG DƯƠNG
Á - ÂU
PHI
BẮC MỸ
NAM MỸ
ÔXTRÂYLIA
NAM CỰC
1
1
1
60,6%
1
39,4%
ĐẠI DƯƠNG
LỤC ĐỊA
NỬA CẦU BẮC
NỬA CẦU NAM
ĐẠI DƯƠNG
LỤC ĐỊA
81%
19%
TRÒ CHƠI
Ngôi sao may mắn
LUẬT CHƠI:

Lớp chia làm 2 đội: A và B. Gồm 6 ngôi sao khác màu trong đó có một ngôi sao may mắn! Lần lượt mỗi đội chọn một ngôi sao để trả lời. Nếu đội nào trả lời sai thì đội khác trả lời thay và ghi điểm của đội đó. Đội nào ghi được nhiều điểm là đội đó thắng .
(Mỗi câu hỏi thời gian suy nghĩ 10 giây )
NGÔI SAO MAY MẮN
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Khẳng định nào đúng :
Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì
diện tích bề mặt các Đại Dương chiếm:
A/ 80,7 ; B/ 92,9%
C/ 29,2% ; D/ 70,8%
Hết giờ
10
Điểm
D
9
Điểm
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Khẳng định nào đúng:
Trên Trái Đất, diện tích đại dương chiếm tỉ lệ:
A/ Bằng diện tích lục địa .
B/ Nhiều hơn diện tích lục địa.
C/ Ít hơn diện tích lục địa.
Hết giờ
B
Đội của bạn được thưởng 10 điểm và một tràng vỗ tay của các bạn .
NGÔI SAO MAY MẮN
8
Điểm
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Khẳng định nào đúng :
Trên Trái Đất, Đại Dương chiếm diện tích
lớn nhất là :
A/ Bắc Băng Dương
B/ Thái Bình Dương
C/ Đại Tây Dương
D/ Ấn Độ Dương
Hết giờ
B
9
Điểm
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Khẳng định nào đúng :
Trên Trái Đất lục địa chiếm diện tích lớn nhất là:
A/ Á - ÂU ; B/ PHI
C/ BẮC MỸ ; D/ NAM CỰC
A
10
Điểm
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Theo em, nước ta tiếp nằm ở phần rìa
phía Đông của lục địa nào?
Đáp án: Lục địa Á - Âu
Hết giờ
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
- Tính % diện tích bề mặt của từng đại dương so với diện tích bề mặt Trái Đất.
- Đọc bài đọc thêm SGK
- Làm tiếp các bài tập trong tập bản đồ địa lý 6.
- Trả lời các câu hỏi SGK trang 41 để tiết sau học bài tiếp theo.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY !

HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC Ở NHÀ
- Học bài
- Soạn bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô
cùng các em học sinh
No_avatarf

Xấu hổ ko có kiểm tra bài cũ sao??

Avatar

Nguyễn Khánh Linh  thì hỏi ngoài cũng được mà

 
Gửi ý kiến