Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngân Hoàng Vân
Ngày gửi: 16h:42' 03-11-2009
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 2948
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP CHÚNG em
LỚP 9/1
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN TRỤ
TRƯỜNG THCS LÊ ĐẠI ĐƯỜNG
GV thực hiện: VÕ THỊ HOÀNG NGÂN
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Thường biến là gì ? Nêu đặc điểm thường biến?
Thường biến: là những biến đổi về kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
Đặc điểm thường biến: - Biến đổi kiểu hình.
- Không di truyền.
- Phát sinh đồng loạt theo một hướng xác định ứng với điều kiện môi trường.
- Có lợi, giúp sinh vật thích nghi hơn.
Trả lời:
Kiểm tra bài cũ
Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, ít chịu ảnh hưởng của môi trường .
Các tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên, điều kiện trồng trọt, chăn nuôi ? biểu hiện kiểu hình khác nhau.
Trả lời:
Câu hỏi: Các tính trạng chất lượng và tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường như thế nào?
Bài 27:
Tiết 30
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
Quan sát mẫu vật và tranh thảo luận nhóm (4 phút) hoàn thành bảng sau:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
- Mầm có màu xanh
- Mầm có màu nhạt
Ánh sáng
- Lá có màu vàng nhạt
- Lá có màu xanh
- Thân, lá nhỏ
- Thân, lá lớn
- Thân, lá lớn hơn, rễ có phao
Độ ẩm
- Lá tốt hơn, xanh hơn
- Lá nhỏ hơn, vàng hơn
Dinh dưỡng (nhiệt độ, độ ẩm, cạnh tranh..
Quan sát mẫu vật và tranh hãy hoàn thành bảng sau:
Ánh sáng
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
Thường biến: là những biến đổi về kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
Hai cây mạ ven bờ và cây mạ giữa ruộng ở vụ thứ nhất thuộc thế hệ(đời) nào?
Hai cây mạ có kiểu hình khác nhau ? xuất hiện biến dị ở đời thứ nhất.
Hai cây mạ này có đặc điểm gì khác nhau?
Hai cây mạ thuộc thế hệ(đời) thứ nhất
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
Những cây lúa được gieo từ hạt của các các cây mạ ven bờ và cây mạ giữa ruộng có khác nhau không?
Những cây lúa được gieo từ hạt của các cây mạ ven bờ và cây mạ giữa ruộng
Biến dị không di truyền sang đời con ? thường biến không di truyền
Biến dị ở đời thứ nhất có truyền sang đời con không? Từ đó rút ra nhận xét gì về thường biến?
Những cây lúa này đều giống nhau
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
Tại sao những cây mạ ven bờ thường tốt hơn những cây mạ giữa ruộng?
Những cây mạ ven bờ thường tốt hơn những cây mạ giữa ruộng vì: do điều kiện dinh dưỡng, cây mạ giữa ruộng cạnh tranh thức ăn, ánh sáng..
- Thường biến không di truyền
Điều này cho thấy thường biến có đặc điểm gì?
Thường biến xuất hiện đồng loạt ứng với điều kiện môi trường.
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
Tại sao hai đoạn thân rau dừa này, khi cùng mọc trên mặt nước, thì điều có đặc điểm rễ biến thành phao?
Ý nghĩa: có lợi, thích nghi với môi trường sống hơn. Điều này cho thấy thường biến thường có lợi cho sinh vật.
Thường biến không di truyền
Thường biến xuất hiện đồng loạt theo một hướng, ứng với điều kiện môi trường.
Điều này có ý nghĩa gì đối với sinh vật? Hãy rút ra kết luận về thường biến?
Vì cùng kiểu gen, cùng sống trong nước ? kiểu hình giống nhau
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
Phân biệt thường biến và đột biến ?
Thường biến:
- Biến đổi kiểu hình.
- Không di truyền.
- Phát sinh đồng loạt theo một hướng xác định ứng với điều kiện môi trường
- Thường có lợi, giúp sinh vật thích nghi hơn.
Đột biến:
- Biến đổi ADN, NST.
- Di truyền.
- Xuất hiện ngẫu nhiên, riêng lẻ từng cá thể

- Thường có hại cho sinh vật
Thường biến không di truyền
Thường biến xuất hiện đồng loạt theo một hướng, ứng với điều kiện môi trường.
Thường biến thường có lợi, giúp sinh vật thích nghi với môi trường sống hơn.
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối vời tính trạng số lượng và chất lượng:
Kích thước củ ở 2 luống su hào có khác nhau không ? Từ đó nhận xét gì về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng?
Kích thước củ ở 2 luống khác nhau: chăm sóc tốt cho củ to hơn, chăm sóc ít cho củ nhỏ hơn.
? tính trạng số lượng phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện môi trường, điều kiện chăm sóc...
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối vời tính trạng số lượng và chất lượng:
Hình dạng của các củ ở 2 luống su hào có khác nhau hoàn toàn không ? Từ đó nhận xét gì về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng chất lượng?
Hình dạng các củ ở 2 luống không khác nhau hoàn toàn.
? tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, ít chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường.
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối vời tính trạng số lượng và chất lượng:
NĂNG SUẤT RUỘNG 1 SẼ CAO HƠN RUỘNG 2
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối vời tính trạng số lượng và chất lượng:
Câu hỏi thu hoạch:
Anh hưởng của môi trường đối với tính trạng chất lượng và tính trạng số lượng như thế nào?
Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến?
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối vời tính trạng số lượng và chất lượng:
Câu hỏi thu hoạch:
Anh hưởng của môi trường đối với tính trạng chất lượng và tính trạng số lượng như thế nào?
- Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, ít chịu ảnh hưởng của môi trường .
- Các tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên, điều kiện trồng trọt, chăn nuôi ? biểu hiện kiểu hình khác nhau.
Bài 27:
Tiết 30
Thực hành:
QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN
I. Quan sát, nhận biết một số thường biến:
II. Nhận biết, phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến:
III. Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối vời tính trạng số lượng và chất lượng:
Câu hỏi thu hoạch:
2. Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến?

Thường biến:
- Biến đổi kiểu hình.
- Không di truyền.
- Phát sinh đồng loạt theo một hướng xác định ứng với điều kiện môi trường
- Có lợi, giúp sinh vật thích nghi hơn.
Đột biến:
- Biến đổi ADN, NST.
- Di truyền.
- Xuất hiện ngẫu nhiên, riêng lẻ từng cá thể.

- Thường có hại cho sinh vật
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
E
I
G
N
O
U
H
T
N
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Thường biến không di truyền
- Thường biến không làm biến đổi KH
- Thường biến xuất hiện đồng loạt
- Thường biến đa số có hại.
Đ
S
Đ
S
ĐÂY LÀ MỘT LOẠI BIẾN DỊ
Dặn dò
Học lại bài 25 THƯỜNG BIẾN.
Chuẩn bị bài mới:
Bài 28: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
+Tìm hiểu những hiện tượng sinh đôi trong thực tế.
+ Trả lời câu hỏi SGK
Cám ơn Quý Thầy Cô
đã chú ý theo dõi
Kính chúc Quý Thầy Cô dồi dào sức khoẻ và thành đạt trong sự nghiệp trồng người.
No_avatar
Bài của cô giáo rất hay:]
No_avatar
ukm' hay thật
No_avatar

cung dc

 

No_avatar

hay

No_avatar

sao tải về bị lỗi font v

No_avatar

tao là ông nội google haha

 

No_avatar

hay quá

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓