Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lưu
Ngày gửi: 19h:30' 28-10-2020
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
Gv : Nguyễn Thị Lưuu
Tổ : Gdcd - Sử - Dịa
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cưô giáo và các em
về dự hội giảng
KHỞI ĐỘNG
Trò chơi “ Ai nhanh hơn”
Luật chơi: Sau khi cô đọc câu hỏi, HS suy nghĩ và giơ tay trả lời thật nhanh.
- HS nào giơ tay nhanh nhất sẽ được quyền trả lời, trả lời đúng được thưởng điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.
- Nếu HS giơ tay khi cô chưa đọc xong câu hỏi, sẽ mất quyền trả lời.
KH?I D?NG
2. Nối các sản phẩm công nghiệp với
ngành công nghiệp tương ứng sao cho đúng:
4. Than, điện, dầu mỏ
1. Thép
2. Máy tính, điện thoại
3. Rượu bia, cá hộp
A. Công nghiệp luyện kim
B. Công nghiệp năng lượng
C. Công nghiệp điện tử - tin học
D. Công nghiệp thực phẩm
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHIỆP
KH?I D?NG
Đây là dạng biểu đồ gì?
KH?I D?NG
TIẾT PPCT: 40
BÀI 34: THỰC HÀNH
VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI

Căn cứ vào: Bảng SL và yêu cầu (tr 133, SGK địa lí 10):
Vẽ đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp: than, dầu mỏ, điện, thép:
II. Nhận xét biểu đồ
- Các sản phẩm công nghiệp: than, dầu mỏ, điện, thép
là các sản phẩm của ngành công nghiệp nào?
- Nhận xét đồ thị biểu diễn của từng sản phẩm.
- Giải thích nguyên nhân.
NỘI DUNG
Bài 34: thực hành
Đọc sgk, nội dung của bài thực hành là gì ?
1. Xử lý số liệu
2. Vẽ biểu đồ
Bài 34: thực hành
I. Vẽ biểu đồ:
1. Xử lí số liệu:
Tình hình sản xuất 1 số sản phẩm
công nghiệp thế giới ( giai đoạn 1950-2003)
Lấy năm 1950 = 100%
% tốc độ tăng trưởng dầu mỏ, điện, thép tương tự
I. Vẽ biểu đồ:
1. Xử lí số liệu:
Bài 34: thực hành
Dựa vào gợi ý, yêu cầu SGK và
bảng số liệu, hãy nêu cách xử lí số liệu?
VD: Than 1950 : 1.820 tr tấn
100%
X=?%
X =
2.603 x 100%
1.820
=143%
Năm 1960 : 2603 tr tấn
I. Vẽ biểu đồ:
1. Xử lí số liệu:
Luật chơi:
Các đội cùng thảo luận và tính số liệu (số liệu làm tròn thành số nguyên).
Đội nào tính xong trước sẽ ghi số liệu vào giấy và nhanh chóng dính lên bảng.
Đội nào nhanh nhất và đúng nhất thắng cuộc.
Bài 34: thực hành
Hoạt động theo đội: chia lớp thành 4 đội
Đội 1: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm than
Đội 2: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm dầu mỏ
Đội 3: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm điện
Đội 4: Tính tốc độ tăng trưởng (%) sản phẩm thép
Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
Đội 2
Đội 1
Đội 3
Đội 4
I. Vẽ biểu đồ:
1. Xử lí số liệu:
Bài 34: thực hành
Tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm
công nghiệp của thế giới, thời kỳ 1950 – 2003 ( %)
I. Vẽ biểu đồ:
1. Xử lí số liệu:
Bài 34: thực hành
1950
1960
1970
1980
1990
2003
I. Vẽ biểu đồ:
1. Xử lí số liệu:
Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ:ghi tên,số liệu,bảng chú giải
0
1400
200
1200
1000
800
600
400
1600
100
2. Vẽ biểu đồ:
Bài 34: thực hành
Lưu ý:
+ Chú giải: Mỗi một đối tượng một ký hiệu
+ Chính xác, trực quan, thẩm mỹ
Dựa vào gợi ý sgk và kiến thức đã học, để vẽ đồ thị (đường biểu diễn), cần thực hiện những bước nào?
Bước 1: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ:
+ Trục tung: tốc độ tăng trưởng, đơn vị: %
+ Trục hoành: thời gian, đơn vị: năm
Bước 2: Xác định tỉ lệ thích hợp ở cả 2 trục
+ Trục tung: xác định số % cao nhất là 1600, chia khoảng cách 200, 400, 600.....1600
+ Trục hoành: năm đầu tiên để dưới gốc 0, chú ý khoảng cách giữa các năm
Bước 3: Vẽ từng đường biểu diễn
+ Lấy mốc đầu tiên trên trục hoành: 1950 = 100%
+ Căn cứ vào số liệu, vào đơn vị chia trên trục tung và trục hoành, xác định các điểm. Vd: than
+ Nối các điểm lại tạo thành đường biểu diễn
1950
1960
1970
1980
1990
2003
I. Vẽ biểu đồ:
1. Xử lí số liệu:
Bước 4: Hoàn thiện biểu đồ:ghi số liệu, bảng chú giải
0
1400
200
1200
1000
800
600
400
1600
100
2. Vẽ biểu đồ:
Bài 34: thực hành
291
143
161
207
186
Lưu ý:
+ Chú giải: Mỗi một đối tượng một ký hiệu
+ Chính xác, trực quan, thẩm mỹ
Bước 1: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ:
+ Trục tung: tốc độ tăng trưởng, đơn vị: %
+ Trục hoành: thời gian, đơn vị: năm
Bước 2: Xác định tỉ lệ thích hợp ở cả 2 trục
+ Trục tung: xác định số % cao nhất là 1600, chia khoảng cách 200, 400, 600.....1600
+ Trục hoành: năm đầu tiên để dưới gốc 0, chú ý khoảng cách giữa các năm
Bước 3: Vẽ từng đường biểu diễn
+ Lấy mốc đầu tiên trên trục hoành: 1950 = 100%
+ Căn cứ vào số liệu, vào đơn vị chia trên trục tung và trục hoành, xác định các điểm. Vd: than
+ Nối các điểm lại tạo thành đường biểu diễn
Biểu đồ tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm
công nghiệp trên thế giới, thời kỳ 1950 - 2003
Chú giải:
I. Vẽ biểu đồ:
1. Xử lí số liệu:
2. Vẽ biểu đồ:
Bài 34: thực hành
II. Nhận xét biểu đồ:
I. Vẽ biểu đồ:
1. Xử lí số liệu:
2. Vẽ biểu đồ:
Bài 34: thực hành
Đọc yêu cầu sgk, để nhận xét biểu đồ, cần thực hiện những bước nào?
- Đây là sản phẩm của ngành công nghiệp nào?
- Nhận xét đồ thị biểu diễn của từng sản phẩm.
- Giải thích nguyên nhân.
Ô CỬA TRI THỨC
Ô CỬA SÔ 1
Ô CỬA SÔ 2
Ô CỬA SÔ 3
Ô CỬA SÔ 4
Bài 34: thực hành
Hoạt động theo đội ( 4 đội đã chia)
Có 4 ô cửa là 4 sản phẩm CN. Các đội chọn ô cửa cho đội mình
Trò chơi “Tôi là ai?”
Ô CỬA SỐ 1
Tôi là than
Ô CỬA SỐ 2
Tôi là dầu mỏ
Ô CỬA SỐ 3
Tôi là điện

Ô CỬA SỐ 4
Tôi là thép
Bài 34: thực hành
Các đội cùng thảo luận và điền từ vào chỗ chấm trong phiếu học tập ( tg 3 phút)
Hai đội cùng lên bảng đối đáp để các bạn hiểu “ mình là ai”
Đội nào đúng nhất sẽ thắng cuộc
Ô cửa số 1: Tôi là THAN
Tôi thuộc ngành CN....
Tôi có tốc độ tăng trưởng ........, giai đoạn 1950-2003 tăng.....%.
Thời kì 1980 -1990, tôi có tốc độ tăng trưởng..., nguyên nhân....
Từ những năm 1990 - 2003, tốc độ......, nguyên nhân....
Ô cửa số 2: Tôi là DẦU MỎ
- Tôi thuộc ngành CN....
- Tôi có tốc độ tăng trưởng ......, giai đoạn 1950-2003 tăng.....%.
- Tôi có nhiều ưu điểm........
Ô cửa số 3: Tôi là ĐIỆN
- Tôi thuộc ngành CN....
- Tôi có tốc độ tăng trưởng...,gđ 1950-2003 tăng.....%, đặc biệt những năm....
- Nguyên nhân...
Ô cửa số 4: Tôi là THÉP
- Tôi thuộc ngành CN....
- Tôi có tốc độ tăng trưởng ....., giai đoạn 1950-2003 tăng.....%.
- Nguyên nhân...........
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
Biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới, thời kỳ 1950 - 2003
Tốc độ tăng trưởng một số
sản phẩm công nghiệp của thế giới, gđ 1950 – 2003( %)
DẦU MỎ
- Thuộc ngành CN năng lượng
- Tốc độ tăng trưởng khá nhanh (giai đoạn 1950-2003 tăng 647 %).
Do có nhiều ưu điểm: khả năng sinh nhiệt lớn, không có tro, dễ nạp nhiên liệu, là nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu..
Biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới,
thời kỳ 1950 - 2003
Chú giải:
THAN
- Thuộc ngành CN năng lượng
Nhịp độ tăng trưởng khá đều (giai đoạn 1950-2003 tăng 191%).
Thời kì 1980 -1990, tốc độ tăng trưởng có chững lại, do tìm được nguồn năng lượng khác thay thế ( dầu, khí, hạt nhân, NL gió, NL mặt trời …).
Vào cuối những năm 1990, ngành khai thác than lại phát triển do đây là nguồn
năng lượng truyền thống và do nhu cầu sử dụng khá lớn.
Bài 34: thực hành
ĐIỆN
- Thuộc ngành CN năng lượng
- Tốc độ phát triển rất nhanh (giai đoạn 1950-2003 tăng 1436 %), đặc biệt là từ những năm 1980 trở lại đây.
- Đây là ngành CN năng lượng trẻ. Sự phát triển gắn liền với tiến bộ KHKT. Nhu cầu sử dụng ngày càng lớn
THÉP
- Thuộc ngành CN luyện kim
- Tốc độ tăng trưởng khá đều (giai đoạn 1950-2003 tăng 360 %).
- Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp luyện kim đen, được sử dụng nhiều trong đời sống và các ngành kinh tế, nhất là ngành cơ khí chế tạo, xây dựng…
Bài 34: thực hành
Biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới,
thời kỳ 1950 - 2003
THAN CỦI
THAN ĐÁ
THỦY NĂNG
Theo em hiện nay nước ta đã khai thác và sử dụng những nguồn năng lượng nào?
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
ĐIỆN GIÓ
ĐIỆN THỦY TRIỀU
Theo em, là một học sinh, em cần làm gì để sử dụng tiết kiệm năng lượng?
LUYỆN TẬP
Hoàn thiện bài thực hành ở nhà
Bài 34: thực hành
Bài tập vận dụng và mở rộng
1. Cho bảng số liệu sau:
Diện tích, sản lượng lúa nước ta thời kỳ 1975 - 2005
Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta
Nhận xét về tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta
2. Đọc trước bài 35 trong SGK.
Bài học kết thúc
Xin cảm ơn các thầy cô
cùng các em!
 
Gửi ý kiến