Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương Anh
Ngày gửi: 20h:27' 09-04-2015
Dung lượng: 18.5 MB
Số lượt tải: 590
Số lượt thích: -1 người
Đặc điểm tự nhiên Ô-XTrây-Li-A
Thực hành :
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
CH: - Quan sát lát cắt H50.1 cho biết từ T sang Đ có mấy khu vực địa hình ? Và đặc điểm mỗi khu vực địa hình ?
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô-XTrây -li -A qua h48.1 và h50.1 :
Có 3 khu vực địa hình :
+ Khu vực (Cao nguyên Ô-XTrây-Li-A)
+ Khu vực phía Đông ( Dãy núi Đông Ô-XTrây-Li-A
+ Khu vực ở giữa (Đồng bằng trung tâm)
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô-XTrây -li -A qua h48.1 và h50.1 :
CH: Cho biết độ cao và các đối tượng địa lí trên bề mặt của ba miền địa hình ?
Đặc điểm địa hình
Độ cao
Dạng địa hình
Khu vực phía Đông
Khu vực trung tâm
Khu vực phía Tây
Các yếu tố
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô-XTrây -li -A qua h48.1 và h50.1 :
Có 3 khu vực địa hình :
+ Khu vực (Cao nguyên Ô-XTrây-Li-A)
+ Khu vực phía Đông ( Dãy núi Đông Ô-XTrây-Li-A
+ Khu vực ở giữa (Đồng bằng trung tâm)
-Hướng BN.Dài3400km,
Chạy sát ven biển.
-Sườn T thoải, sườn Đdốc
-Núi RaoĐơMao(1600m)
-Phía T nhiều hồ Hồ Âyrơ sâu16m,8884m2
-Sông Đác-Linh
-Chiếm 2/3 diện tích
-Tương đối bằng phẳng
-Giữa là những sa mạc
Đặc điểm địa hình
1000m
200m
700 - 800m
Độ cao
Dãy Đông Ô-Xtrây -li -A
Đồng bằng trung tâm
Cao nguyên
Ô-XTrây-li-A
Dạng địa hình
Khu vực phía Đông
Khu vực trung tâm
Khu vực phía Tây
Các yếu tố
CH : Ô-xtrây-li-a nằm ở môi trường đới nào? Có gió nào hoạt động?
Vị trí nằm trong đới nóng và một phần ôn đới
Có gió tín phong nam bán cầu, gió tây ôn đới.
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
II. Nêu khí hậu Ô xTrây li A qua H48.1-H50.2-H50.3
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô-XTrây -li -A qua h48.1 và h50.1 :
CH : Khí hậu phân hoá làm mấy khu vực ?
- Khí hậu phân hoá làm 3 khu vực (phía Tây; trung tâm; phía Đông )
Trạm Pớt
(Tây nam)
Trạm
Ali xơ Sping
( Trung tâm)
Trạm Brixbên
( Phía Đông)
Giải thích
Đặc điểm khí hậu
Các khu vực
II. Nêu khí hậu Ô xTrây li A :
- Khí hậu phân hoá làm 3 khu vực (phía Tây; trung tâm; phía Đông )
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô-XTrây -li -A qua h48.1 và h50.1 :
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô- XTrây- li -A qua h48.1 và h50.1 :
Mưa 1150mm
mưa quanh năm
T0 150 - 220c
Điều hoà
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
II. Nêu khí hậu Ô xTrây li A qua H48.1-H50.2-H50.3
Trạm Pớt
(Tây nam)
Trạm
Ali xơ Sping
( Trung tâm)
- ảnh hưởng dòng nóng phía Đ
-Địa hình đón gió của dãy núi phía Đ
-Gió tín phong (ĐN) thổi thường xuyên.
Mưa lớn 1150mm
Nhiệt độ điều hoà
Trạm Brixbên
( Phía Đông)
Giải thích
Đặc điểm khí hậu
Các khu vực
- Khí hậu phân hoá thành 3 khu vực ( phía Đ , trung tâm , Tây nam)
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô-XTrây -li -A qua h48.1 và h50.1 :
Mưa ít 274mm
T0 110- 260
chênh lệch t0 giữa 2 mùa lớn
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
II. Nêu khí hậu Ô xTrây li A qua H48.1-H50.2-H50.3
Trạm Pớt
(Tây nam)
Nằm trung tâm xa biển, ảnh hưởng chí tuyến
- Địa hình thấp, núi cao xung quanh
Mưa ít 270mm
Chênh lệch t0 các mùa rõ rệt
Trạm
Ali xơ Sping
( Trung tâm)
- ảnh hưởng dòng nóng phía Đ
-Địa hình đón gió của dãy núi phía Đ
-Gió tín phong (ĐN) thổi thường xuyên.
Mưa lớn 1150mm
Nhiệt độ điều hoà
Trạm Brixbên
( Phía Đông)
Giải thích
Đặc điểm khí hậu
Các khu vực
- Khí hậu phân hoá thành 3 khu vực ( phía Đ , trung tâm , Tây nam)
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô-XTrây -li -A qua h48.1 và h50.1 :
T0 120- 220c
Thấp hơn phía đông
Mưa 883mm
Từ tháng5-10 ( t0 thấp )
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
II. Nêu khí hậu Ô xTrây li A qua H48.1-H50.2-H50.3
-ảnh hưởng dòng lạnh và gió Tây ôn đới TB thổi song song với bờ biển nên ít mưa
-Khí hậu khô hạn.
Mưa 883mm
Nhiệt độ thấp hơn miền Đông
Trạm Pớt
(Tây nam)
Nằm trung tâm xa biển, ảnh hưởng chí tuyến
- Địa hình thấp, núi cao xung quanh
Mưa ít 270mm
Chênh lệch t0 các mùa rõ rệt
Trạm
Ali xơ Sping
( Trung tâm)
- ảnh hưởng dòng nóng phía Đ
-Địa hình đón gió của dãy núi phía Đ
-Gió tín phong (ĐN) thổi thường xuyên.
Mưa lớn 1150mm
Nhiệt độ điều hoà
Trạm Brixbên
( Phía Đông)
Giải thích
Đặc điểm khí hậu
Các khu vực
- Khí hậu phân hoá thành 3 khu vực ( phía Đ , trung tâm , Tây nam)
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô-XTrây -li -A qua h48.1 và h50.1 :
Tiết 57 - bài 50 : Thực hành
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-XTrây -li-A
So sánh- Lượng mưa giưã phía Đ và Tây
- Lượng mưa từ bờ biển phía Đ vào sâu trong lục địa
-Lượng mưa phía Đ lục địa cao hơn phía T .
- Lượng mưa giảm dần từ bờ biển phía Đ vào sâu trong lục địa
b, - Sự phân bố hoang mạc
- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố hoang mạc
- Hoang mạc phân bố ở phía T và trung tâm nơi có lượng mưa giảm dần từ ven biển vào
- Do ở vị trí chí tuyến, ảnh hưởng dòng lạnh và gió thổi thường xuyên, do địa hình núi và cao nguyên bao chắn.
a:
b :
Nhận xét :
II. Nêu khí hậu Ô xTrây li A qua H48.1-H50.2-H50.3
I. Nêu đặc điểm địa hình Ô-XTrây -li -A qua h48.1 và h50.1 :
Khu vực trung tâm
Khu vực phía Tây
Khu vực phía Đông
1. Cao nguyên
2. Đồng bằng
3. Dãy Đông Ô-XTrây-Li-A
6. 251-500mm
9.Dòng nóng và gió ĐN
5.1000-1500mm
8. Dòng lạnh và gió TB
4. Dưới 200mm
7. Sâu trong lục địa
bị núi bao chắn
CH1: Nối các khu vực với đặc điểm tự nhiên
sao cho phù hợp ?
CH2 : Chọn đáp án đúng nhất
-Các yếu tố nào ảnh hưởng sâu sắc tới khi hậu, đặc biệt là sự phân bố mưa của Ô- XTrây-Li- A ?
Do địa hình
Do dòng biển
Do vị trí
Do hướng gió
Tất cả a, b, c
e. Tất cả a, b, c
Hướng dẫn học:
Ôn lại toàn bộ ý nghĩa các dòng biển, nóng.
Phạm vi hoạt động của gió tây ôn đới
Xem trước bài 51: Thiên nhiên Châu Âu
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến