Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thị Hồng
Ngày gửi: 14h:43' 30-03-2017
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 372
Số lượt thích: 0 người
0-200m 200-500m 500-1000m 1000-2000m
Hình 50.1- Lát cắt địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 300 N
Thảo luận nhóm 5p hoàn thành nội dung bảng sau
Hình 48.1- Lược đồ tự nhiên Ô-xtrây-li-a
Hình 50.1- Lát cắt địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 300 N

CN ễ-xtrõy-li-a


TB du?i 500m

- Chi?m 2/3 di?n tớch l?c d?a
- B? m?t tuong d?i b?ng ph?ng, xen gi?a l cỏc dóy nỳi th?pDB trung tõm


TB du?i 200m

- D?a hỡnh th?p, b?ng ph?ng
- Cú m?t s? sụng v h? (H? y-ro, sụng Dac-linh)


Dóy Tru?ng Son ễ-xtrõy-li-a


TB du?i 1000m

- Ch?y di hu?ng B-N,
n?m sỏt ven bi?n.
Su?n tõy tho?i, su?n dụng d?c d?ng
- D?nh Rao-do Mao cao 1615 m

Đác - uyn
Đac - uyn
Thảo luận nhóm cặp 3p hoàn thành nội dung bảng sau:
Đac - uyn
Đác - uyn
Khu vực trung tâm
Khu vực phía Tây
Khu vực phía Đông
1. Cao nguyên
2. Đồng bằng
3. Dãy Đông Ô-XTrây-Li-A
6. 251-500mm
9.Dòng nóng và gió ĐN
5.1000-1500mm
8. Dòng lạnh và gió TB
4. Dưới 200mm
7. Sâu trong lục địa
bị núi bao chắn
CH1: Nối các khu vực với đặc điểm tự nhiên
sao cho phù hợp ?
VIỆT NAM
CHÂU ĐẠI DƯƠNG
VIỆT NAM
CHÂU ĐẠI DƯƠNG
VIỆT NAM
CHÂU ĐẠI DƯƠNG
 
Gửi ý kiến