Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Cát Tiên
Ngày gửi: 20h:04' 05-03-2019
Dung lượng: 15.8 MB
Số lượt tải: 479
Số lượt thích: 0 người
Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
Quan sát các H48.1, H50.1 và bản đồ địa hình, cho biết: từ Tây sang Đông địa hình Ô-xtrây- li-a có thế chia làm mấy khu vực?
Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
0-200m 200-500m 500-1000m 1000-2000m
Cao nguyên
Đồng bằng
Núi cao
Hình 50.1- Lát cắt địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 300 N
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
Địa hình chia làm ba khu vực:
- Nêu đặc điểm địa hình và độ cao của mỗi khu vực?
- Đỉnh núi cao nhất nằm ở đâu? Cao bao nhiêu mét?

CN ễ-xtrõy-li-a


TB du?i 500m


-Chiếm 2/3 diện tích
-B? m?t tương đối bằng phẳng, xen gi?a l cỏc dóy nỳi thõp


Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
Địa hình chia làm ba khu vực:
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
Hình 48.1- Lược đồ tự nhiên Ô-xtrây-li-a
Hình 50.1- Lát cắt địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 300 N

CN ễ-xtrõy-li-a


TB du?i 500m

-Chiếm 2/3 diện tích
-B? m?t tương đối bằng phẳng, xen gi?a l cỏc dóy nỳi thõp


Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
Địa hình chia làm ba khu vực:
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a

DB trung tõm


TB du?i 200m

-D?a hỡnh th?p, b?ng ph?ng
-Cú m?t s? sụng v h? (hồ Âyrơ, sông Đác-Linh)

Hình 48.1- Lược đồ tự nhiên Ô-xtrây-li-a
Hình 50.1- Lát cắt địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 300 N
Rao-dơ Mao 1615m
Cô-xin-xcô 2230m

CN ễ-xtrõy-li-a


TB du?i 500m

- Chiếm 2/3 diện tích
- B? m?t tương đối bằng phẳng, xen gi?a l cỏc dóy nỳi thõp


Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
Địa hình chia làm ba khu vực:
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a

DB trung tõm


TB du?i 200m

- D?a hỡnh th?p, b?ng ph?ng
- Cú m?t s? sụng v h? (hồ Âyrơ, sông Đác-Linh)


dóy Dụng ễ-xtrõy-li-a


TB du?i 1000m

- Ch?y di hướng B-N,
n?m sát ven biển.
Sườn Tõy thoải, sườn Đụng dốc
- D?nh Rao-dơ-Mao cao 1615 m

1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
Tiết 57-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
2. Dặc điểm khớ h?u Ô-xtrây-li-a
(?) Ô-xtrây-li-a nằm trong môi trường nào?
Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtrây-li-a
(?) Khí hậu phân hoá thnh mấy khu vực ?
Khí hậu phân hoá làm 3 khu vực: phía Tây, trung tâm, phía Đông
Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
2. Dặc điểm khớ h?u Ô-xtrây-li-a
Trạm Pớc
(phớa Tõy)
Trạm
A-li- xơ- Sping
( Trung tâm)
Trạm Bri-xbên
( Phía Đông)
Giải thích
Đặc điểm khí hậu
Các khu vực
Khí hậu phân hoá thnh 3 khu vực:phía Tây, trung tâm, phía Đông
Tiết 57-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
2. Dặc điểm khớ h?u Ô-xtrây-li-a
- Mưa 1150 mm
mưa quanh năm
Nhiệt độ 150 – 220c
= > Điều hòa
Nhóm 1: Phân tích đặc điểm khí hậu trạm Bi-xbên (phía Đông)
Trạm Pớc
(phớa Tây )
Trạm
A-li- xơ Sping
( Trung tâm)
- ảnh hưởng dòng bi?n nóng phía Đ
-Địa hình đón gió của dãy núi phía Đ
-Gió tín phong (ĐN) thổi thường xuyên.
Mưa lớn 1150mm
Nhiệt độ điều hoà
Trạm Bri-xbên
( Phía Đông)
Giải thích
Đặc điểm khí hậu
Các khu vực
Tiết 57-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
2. Dặc điểm khớ h?u Ô-xtrây-li-a
Mưa ít 274mm
T0 110- 260
chênh lệch t0 giữa 2 mùa lớn
Trạm Pớc
(phớa Tây)
Nằm xa biển, ảnh hưởng chí tuyến
- Địa hình thấp, núi cao xung quanh
Mưa ít 270mm
Chênh lệch t0 các mùa rõ rệt
Trạm
A-li- xơ Sping
( Trung tâm)
- ảnh hưởng dòng nóng phía Đ
-Địa hình đón gió của dãy núi phía Đ
-Gió tín phong (ĐN) thổi thường xuyên.
Mưa lớn 1150mm
Nhiệt độ điều hoà
Trạm Bri-xbên
( Phía Đông)
Giải thích
Đặc điểm khí hậu
Các khu vực
Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
2. Dặc điểm khớ h?u Ô-xtrây-li-a
T0 120- 220c
Thấp hơn phía đông
Mưa 883mm
Từ tháng5-10 ( t0 thấp )
-ảnh hưởng dòng lạnh và gió Tây ôn đới TB thổi song song với bờ biển nên ít mưa
-Khí hậu khô hạn.
Mưa 883mm
Nhiệt độ thấp hơn miền Đông
Trạm Pớc
(phớa Tây )
Nằm trung tâm xa biển, ảnh hưởng chí tuyến
- Địa hình thấp, núi cao xung quanh
Mưa ít 270mm
Chênh lệch t0 các mùa rõ rệt
Trạm
A-li-xơ Sping
( Trung tâm)
- ảnh hưởng dòng nóng phía Đ
-Địa hình đón gió của dãy núi phía Đ
-Gió tín phong (ĐN) thổi thường xuyên.
Mưa lớn 1150mm
Nhiệt độ điều hoà
Trạm Bri-xbên
( Phía Đông)
Giải thích
Đặc điểm khí hậu
Các khu vực
Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
2. Dặc điểm khớ h?u Ô-xtrây-li-a
a) So sánh: - Lượng mưa giưã phía Đ và Tây
- Lượng mưa từ bờ biển phía Đ vào sâu trong lục địa
a) - Lượng mưa phía Đ lục địa cao hơn phía T .
- Lượng mưa giảm dần từ bờ biển phía Đ vào sâu trong lục địa
b, - Sự phân bố hoang mạc
- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố hoang mạc
b) - Hoang mạc phân bố ở phía T và trung tâm nơi có lượng mưa giảm dần từ ven biển vào
- Do ở vị trí chí tuyến, ảnh hưởng dòng lạnh và gió thổi thường xuyên, do địa hình núi và cao nguyên bao chắn.
Nhận xét :
Tiết 55-Bài 50: Thùc hµnh
Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên Ô- xtrây - li - a
1. Dặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a
2. Dặc điểm khớ h?u Ô-xtrây-li-a
Khu vực trung tâm
Khu vực phía Tây
Khu vực phía Đông
1. Cao nguyên
2. Đồng bằng
3. Dãy Đông Ô-XTrây-Li-A
6. 251-500mm
9.Dòng nóng và gió ĐN
5.1000-1500mm
8. Dòng lạnh và gió TB
4. Dưới 200mm
7. Sâu trong lục địa
bị núi bao chắn
CH1: Nối các khu vực với đặc điểm tự nhiên
sao cho phù hợp ?
CH2 : Chọn đáp án đúng nhất
-Các yếu tố nào ảnh hưởng sâu sắc tới khi hậu, đặc biệt là sự phân bố mưa của Ô- XTrây-Li- A ?
Do địa hình
Do dòng biển
Do vị trí
Do hướng gió
Tất cả a, b, c
e. Tất cả a, b, c
Hướng dẫn v? nh:
Học bài và làm các bài tập
Giờ sau ôn tập về 2 châu lục: châu Nam Cực và châu Đại Dương
 
Gửi ý kiến