Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Khánh Linh
Ngày gửi: 18h:52' 14-03-2016
Dung lượng: 20.3 MB
Số lượt tải: 590
Số lượt thích: 0 người
Tiết 53 – bài 52
THỰC HÀNH XEM BĂNG HÌNH
VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ
Lớp Thú hiện nay có khoảng 4600 loài, được chia thành 26 bộ. Chúng phân bố ở khắp mọi nơi trên trái đất, chúng có đời sống, tập tính phong phú và đa dạng.
1. T?p tớnh d?ng v?t l gỡ?
- T?p tớnh d?ng v?t l chu?i nh?ng ph?n ?ng tr? l?i l?i cỏc kớch thớch c?a mụi tru?ng (bờn trong - bờn ngoi).
2. í nghia: giỳp DV thớch nghi , t?n t?i v phỏt tri?n
I. LÝ THUYẾT
TẬP TÍNH BẨM SINH
Là loại tập tính sinh ra đã có ,
được di truyền từ bố mẹ và
đặc trưng cho loài.
TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC
Là loại tập tính được hình
thành trong quá trình sống
của cá thể, thông qua học tập
và rút kinh nghiệm
T?P TNH H?N H?P
L t?p tớnh sinh ra dó cú nhung s? du?c ti?p t?c phỏt tri?n v hon thi?n trong d?i s?ng cỏ th?
T?p tớnh h?c du?c ( Th? sinh )
Co quan th? c?m
* CO S? TH?N KINH C?A T?P TNH *
- Co ch? hỡnh thnh,di?u khi?n t?p tớnh ? d?ng v?t chớnh l co ch? ho?t d?ng c?a h? th?n kinh.
- G?m co quan ti?p nh?n c?m giỏc (trong,ngoi) co quan v?n d?ng v co quan di?u khi?n.
- M?i ho?t d?ng b?t kỡ c?a co th? d?u l m?t ph?n t?p tớnh c?a d?ng v?t.
CO S? TH?N KINH ( SINH H?C ) C?A T?P TNH D?NG V?T:
Tập tính động vật
THỰC HÀNH XEM PHIM
?
II. TH?C HNH XEM BANG HèNH T?P TNH C?A TH
TIẾT 53 - BÀI 52: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ
ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ
Các em hãy quan sát một số hình ảnh và tiến hành thảo luận những nội dung sau:
Hãy trình bày tóm tắt những nội dung chính của băng hình.
Thú sống ở những môi trường nào?
Hãy nêu các cách thức kiếm ăn và tập tính sinh sản ở thú
Quan sát và thảo luận nhóm hoàn thành nội dung bảng sau
1. MễI TRU?NG S?NG V DI CHUY?N C?A TH
Cỏc em hóy quan sỏt cỏc hỡnh ?nh sau-Th?o lu?n nhúm-hon thnh phi?u h?c t?p (C?t 1,2,3)
- K? tờn mụi tru?ng s?ng v cỏch di chuy?n c?a thỳ?
- Quan sỏt mụ t? cỏc t?p tớnh thớch nghi v?i mụi tru?ng s?ng v cỏch di chuy?n c?a thỳ?
Thú bay lượn : Đặc trưng là loài dơi, ban ngày nấp trong hang, hay chỗ tối, ban đêm bay đi săn mồi.
Thỳ bay lưu?n:
Ho?t d?ng ban ngy(Súc bay)
- Di chuy?n : Lu?n
Sóc bay côn đảo
Súc bay
H?i c?u
Cá nhà táng
Bò bía
Cá heo ( Đenphin)
Thỳ ? nu?c:
- Ch? s?ng trong mụi tru?ng nu?c:Cỏ voi,cỏ Denphin (cỏ heo),cỏ nh tỏng,h?i c?u
- Di chuy?n b?ng cỏch: Boi trong nu?c
Cá voi lông gụ
Thỳ ? nu?c:
- S?ng ? nu?c nhi?u hon ? c?n:
Thỳ m? v?t,rỏi cỏ,h?i ly,g?u tr?ng,h mó (trõu nu?c)
- Di chuyển: Boi trong nu?c (n?a nu?c)
Bò nước ( Cá cúi)
Thỳ ? nu?c:H mó
Th? di chuy?n b?ng cỏch nh?y d?ng th?i c? hai chõn sau.
Th s?ng.?
r?ng ni,?
d?ng b?ng, trn hoang m?c,trn d?ng c? v ngay trong thnh ph?...
2. T?p tớnh ki?m an:
Cỏc lo?i th?c an c?a thỳ:
Thỳ an th?c v?t:cỏc lo?i h?t,cỏc lo?i rau , c? , c?,qu?
- Thỳ an th?t (m?i s?ng):h?,bỏo,su t?,mốo,chú súi
- An t?p:Doi,g?u....
Động vật ăn thực vật ( bé guèc lÎ)
Huou cao c? chuyn an l non trn cao. Chng cĩ kh? nang ch?y r?t nhanh trn nh?ng cnh r?ng thua,d?ng c? c?n c?i ? Chu Phi
T?p tớnh an u?ng (th?c an th?c v?t)
H?t d? l th? qu? lm th?c an r?t ua thớch c?a Súc.Chỳng cú b?n nang an v c?n h?t d?.Tuy nhiờn,t?p tớnh an,c?n v? h?t v g?m h?t d? c?a Súc cung ph?i qua m?t quỏ trỡnh h?c t?p v hon thi?n d?n
Cĩ lo?i th chuyn an m?t lo?i l cy khuynh di?p nhu con koala ? Chu c.
G?u trc Trung Qu?c chuyn an l tre,l trc
G?u trỳc:b? cỏnh ki?m an
Báo
Gấu đen
Sói xám
Sư tử
Một số đại diện của bộ ăn thịt
Hổ
Thú ăn thịt có túi
Động vật rình mồi, vồ mồi, rượt đuổi mồi,giết chết con mồi… như thế nào ?
B? an th?t
T?p tớnh san m?i v an m?i s?ng c?a thỳ an th?t
Nhi?u lồi th cĩ thĩi quen di chuy?n thnh dn di ki?m an ty theo ma trong nam.
Trong dn th luơn cĩ con d?u dn thu?ng l cịn d?c to l?n.
Bò nước hay cá cúi (dugon) , sống ở vùng biển nhiều rong, tảo. Dugon là loài thú hiền lành.
Ở vùng biển
Thú ăn tạp
Thú ăn tạp ( bộ linh trưởng )
3. T?p tớnh sinh s?n:
Quan sỏt cỏc hỡnh ?nh sau-Tr? l?i cõu h?i-di?n vo phi?u h?c t?p
- Thỳ d? tr?ng hay d? con
- Phõn bi?t con d?c con cỏi:voi,su t?,múng gu?c,lon,dờ,huou x?, c?u
Cỏc giai do?n sinh s?n:
+ Ve vón, k?t b?n tỡnh
+ Giao húan, giao ph?i
+ Ch?a d? (Th?i gian mang thai,con non kh?o hay y?u)
+ Nuụi co,d?y con
Tập tính sinh sản:
- Phần lớn là tập tính bẩm sinh mang tính bản năng.
- Tác nhân kích thích: Môi trường ngoài (thời tiết, âm thanh, ánh sáng, hay mùi do con vật khác tiết ra…) và môi trường trong (hoocmon sinh dục).
- Ve vãn, tranh giành con cái, giao phối, chăm sóc con non.
- Tạo ra thế hệ sau, duy trì sự tồn tại của loài.
Thú có loài sinh sản bằng cách đẻ trứng. Đây là trường hợp rất hiếm, loài thú mỏ vịt đẻ trứng có rất nhiều ở châu Uc.
Tập tính: Ve vãn, kết bạn tình, giao hoan, giao phối
T?p tớnh cham súc con v b?o v? con non
M?t s? t?p tớnh khỏc

Ngoi cỏc t?p tớnh trờn,thỳ cũn cú T?p tớnh b?o v? lónh th?:
( Lónh th? chớnh l m?t vựng du?c con v?t b?o v? d? ngan ch?n b?t kỡ s? xõm l?m no c?a cỏ th? cựng loi khỏc).
- Thụng thu?ng cỏc cỏ th? d?c tru?c mựa sinh s?n v giao hoỏn bao gi? cỳng"Dỏnh d?u",canh gi? m?t ph?n lónh th? nh?t d?nh.
Động vật bảo vệ lãnh thổ (cách đe dọa, tấn công, cách đánh dấu lãnh thổ
Tập tính xã hội:
- Tập tính thứ bậc: duy trì trật tự trong đàn, tăng cường truyền tính trạng tốt của con đầu đàn cho thế hệ sau.
- Tập tính vị tha: là tập tính hy sinh quyền lợi bản thân, thậm chí là tính mạng. Giúp nhau kiếm ăn, tự vệ. Duy trì sự tồn tại của cả đàn.
T?p tớnh xó h?i:s?ng theo b?y dn
T?p tớnh di cuư:
L d?ng t?p tớnh r?t ph?c t?p th? hi?n trong quỏ trỡnh di cu.Chỳng thu?ng di cu theo mựa,d?nh k? hng nam d? trỏnh cỏi giỏ l?nh ho?c tỡm th?c an m?i.
Tập tính in vết
T?p tớnh quen nh?n:
Nh?ng kớch thớch l?p di l?p l?i m khụng gõy nguy hi?m gỡ, d?ng v?t khụng cú ph?n ?ng tr? l?i v tr? nờn quen nh?n v?i chỳng.
Khi s? d?ng ?ng hỳt d? u?ng nu?c d?a (T?p tớnh h?c du?c)
Báo cáo nội dung thảo luận.
MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA LỚP THÚ
Lớp thú có đời sống đa dạng và phong phú:
- Môi trường sống: Trong nước, trên cây, trong đất, bay lượn, trên không…..
- Di chuyển: Đi, chạy, leo trèo, bay lượn, bơi
- Kiếm ăn: ¡n thÞt, ¨n thùc vËt, ăn tạp,
- Sinh sản: Đẻ con, đẻ trứng.
? Qua n?i dung trờn em cú nh?n xột gỡ v? d?i s?ng v t?p tớnh c?a thỳ.
?
Có phải tập tính bẩm sinh nào cũng bất biến và không bao giờ thay đổi không?
Tập tính của ĐV được quyết định chủ yếu bởi nguồn gien di truyền . Nhưng tập tính không phải là bất biến và cố định mà nó luôn phát triển và hoàn thiện trong các môi trường sống nhất định.
T?i sao cỏc ho?t d?ng trong d?i s?ng c?a động vật bậc thấp ch? y?u thu?c lo?i t?p tớnh b?m sinh?
ở động vật bậc thấp:
+ Hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản, số lượng tế bào ít khả năng học tập rất thấp, việc học tập và rút kinh nghiệm rất khó khăn.
+ Tuổi thọ ngắn không có nhiều thời gian cho việc học tập.
Do vậy:Tập tính bẩm sinh là tập tính chủ đạo trong đời sống của các động vật bậc thấp.
? T?i sao d?ng v?t cú h? th?n kinh phỏt tri?n v con ngu?i cú r?t nhi?u t?p tớnh h?c du?c?
Tạm biệt các em
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến