Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hồ thị thọt
Ngày gửi: 21h:26' 20-12-2015
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Play the game: "Lucky number"
10

What’s Ba’s favorite subject ?

Does Ba like other subject at school?

Lucky number

What does Ba learn to do in Electronics class ?

Lucky number

Is Ba good at fixing things ?


What does Ba do in his freetime ?

Do you like school ?

What`s your favorite subject ?
What do you do in your freetime?
Tuesday, November 4th 2008
WORK AND PLAY
Lesson 2 (A3-4)
Period 27
Unit 5
New words
Right(adj)
wrong (adj)
price (n):
to cost (v)
problems(n)
to erase :
My pleasuse (it’s my pleasure)

Tuesday, November 4th 2008
Unit 5. Work and play
Lesson 2. In class (A3,4)
A3. Read. Then answer
đúng
>< right
trị giá
bài toán
giá
xoá
Tôi rất vui được giúp bạn
A3. Read. Then answer
1+ 2 = 3
2 + 2 = 3
Answer the questions
1.What is Hoa’s answer to the problem?2. Is it right or wrong?
3.Why does she know her answer is wrong?
4.Does Lan know the correct answer?
5. What does Lan say?
6. What is the correct answer?
( How much does one banana cost?)
The result of the math problem:
0
1 800
: 3 = 600(dong)
Unit 5. Work and play
Lesson 2 : In class (A3,4)
A 4. Listen . Then write the correct letters next to the names
Unit 5. Work and play
Lesson 2 : In class (A3,4)
A 4. Listen . Then write the correct letters next to the names
Ba
Hoa
Ba
Hoa
Ba
Hoa
Ba
Hoa
Ba
Hoa
Ba
Hoa
Ba
Hoa
Ba
Hoa
Put Ba and Hoa’s subjects in the correct order according to the schedule
Ba
Hoa
Put Ba and Hoa’s subjects in the correct order according to the schedule
Ba
Hoa
Ask and answer questions about Ba and Hoa’s periods
1
2
4
3
8
6
10 ĐIểM
20 ĐIểM
30 ĐIểM
nhân đôi
chia đôi
một tràng
pháo tay
Unit 5. Work and play
Lesson 2 : In class (A3,4)
Right(adj)
wrong (adj)
price (n):
to cost (v)
problems(n)
to erase :
My pleasuse (it’s my pleasure)

Instead(adv)
Period(n)
đúng
sai
trị giá
bài toán
giá
xoá
Tôi rất vui được giúp bạn
Thay vào đó
Tiết học
Homework

Learn by heart new words and structures in the lesson
- Write a dialogue about Ba and Hoa’s periods in the note book

Goodbye
See you again
 
Gửi ý kiến